Overlast bouwwerkzaamheden Bastiaanspoort (voormalig V&D pand)

Geachte heren Nauman, Verwoerd en Stolk, (redactie: omgevingsmanagers van wethouder Huijsmans)

Eenzelfde klacht als hieronder geuit over de overlast van de werkzaamheden aan de Sebastiaansbrug zou ik mede namens de heren Jonquiere en de Boer en mevrouw Sint willen uiten m.b.t. de werkzaamheden op het terrein van het voormalig V&D pand aan de Bastiaanspoort / Zuiderstraat/ Kruisstraat /Gasthuislaan.

Ook daar is met Pinksteren doorgewerkt en ook afgelopen zaterdag was het raak. De geluidsoverlast voor de direct omwonenden was enorm. Bedacht moet daarbij worden dat iedereen nog zoveel mogelijk thuis zit vanwege de corona problematiek. Dit moet voortaan zoveel mogelijk voorkomen worden.

Het voorstel is daarom dat er op zaterdag en in het weekend niet wordt gewerkt zolang de corona situatie nog voortduurt. Als de corona situatie voorbij is dient werken in het weekend ook voorkomen te worden.

Indien dan toch op zaterdag gewerkt moet worden dient dat minstens een week tevoren aan de omwonenden te worden meegedeeld, zodat die tijdig hun maatregelen kunnen nemen. Evident is verder dat ’s nachts werken sowieso uit den boze is.

Daarnaast wordt het op prijs gesteld als analoog aan de bouw van de Sebastiaansbrug een maandelijkse update aan de omwonenden zal worden verschaft van de vorderingen en de planning (zie bijgevoegd voorbeeld).

Tenslotte is een globale werkplanning gewenst tot en met de oplevering in augustus 2021, zodat de omwonenden kunnen nagaan wat hen het komende jaar te wachten staat.

Bvd, Bert Barnhoorn

Voorbeeldfunctie Stadswachten valt nog niet mee

Nieuwe Langendijk dinsdag 9 juni 2020

Deze Delftse handhavers houden zich prima aan de 25 cm regel.

Het kritische publiek van het Rieten Mandje let goed op of ook de handhavers zich aan de regels houden. En dat valt nog niet mee.

Bedankt jongens, Martin Stoelinga

Akte van oprichting Hart voor Delft / Groep Stoelinga

Helemaal ter rechter zijde onze partij ideoloog Theo van der Lans
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [255.18 KB]

Burgemeester Van Bijsterveldt wil uiterlijk Zwarte Piet veranderen

Dit was in 2010. Straks Zwarte Piet alleen nog onder Politiebewaking

Burgemeester Marja van Bijsterveldt betrekt de gemeenteraad om tot een verandering van het uiterlijk van Zwarte Piet te komen die bij Delft past. Deze vraag aan de gemeenteraad stellen na de moord op George Floyd, is hem gelijk beantwoorden.

In de stichting Sinterklaas Delft was vorig een hoog oplopende ruzie ontstaan nadat de roetveegpieten hun intrede deden. Veertig van de honderdvijftig Pieten dreigden op te stappen. Dat is door voorzitter Weyers ternauwernood voorkomen. Er was maar een klein aandeel roetvegers vorig jaar.

Nu wil de burgemeester de stad en de gemeenteraad betrekken bij het uiterlijk van Zwarte Piet. Premier Rutte is anders gaan denken over Zwarte Piet vooral doordat hij in het buitenland met Black Pete als zijnde racistisch werd geconfronteerd. Nu zegt Rutte dat Zwarte Piet over een aantal jaren verdwenen is.

Ik ben opgegroeid (geb. 1960) met Zwarte Piet en heb dat nooit aan racisme gekoppeld. Maar dat kan onbewust natuurlijk wel zo zijn uitwerking hebben gehad. Ik heb enkel positieve herinneringen aan Sinterklaas met zijn onvoorspelbare Zwarte Pieten. Van mij mag die traditie zo blijven.

In mijn tijd was de Kerstman juist een nepperd. En die kerstboom was alleen leuk om daarna met O&N in de fik te steken. Maar de Kerstman heeft Sinterklaas aan belang al dik verslagen. Nu wil de stichting Sinterklaas geleidelijk het uiterlijk veranderen. Alles is aan verandering onderhevig, maar gezien de anti-racisme demonstraties zal dit meer een revolutie worden dan een evolutie.

Het uiterlijk van Zwarte Piet gaat nu dus ook de Delftse politieke arena binnendringen. Het uiterlijk tijdens de intocht wordt mede door de politieke verhoudingen in een stad bepaald. Wat past bij Delft? Dat zal een steeds terugkerende discussie worden. It giet oan.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / Jan Peter de Wit

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [427.91 KB]

Piet van der Kruk (78), laatste gewichtheffer op de Spelen, overleden

bron Wikipedia Piet van der Kruk, de kogelstoter

Vanavond kwam het onverwachte bericht van het overlijden, van een grote Delftse sportman, en belangrijk voor de sport in Delft samen met Rob van der Berg, heb ik persoonlijk mogen bijdragen aan mooie dingen voor de stad AV 40 de club van Piet kreeg een grote beurt.

Ikzelf heb lange tijd bij Sandow worstel lessen gevolgd, onder leiding van Piet. Daarna bij school de halter in Utrecht het vervolg jeugd kampioen. Piet heeft hier aan mee geholpen, daar deze vereniging in Nederland hoger stond aangeschreven.

Maar drie keer in de week met de trein naar Utrecht werd mij toch teveel Snel daarna ben ik mij toch op het voetballen gaan toeleggen.

Bedankt Piet voor de mooie momenten. Martin Stoelinga

Grofvuil ophalen mogelijk betalen in 2021 vanwege enorme kostenstijging Avalex

Mijnbouwstraat speeltuintje

Uit de Ontwerp begroting 2021 van Avalex blijkt dat ‘Het Nieuwe Inzamelen’ alleen maar tot enorme kosten stijgingen heeft geleid. Dan zullen de kosten de komende jaren bij ongewijzigd beleid met ongeveer 3 miljoen stijgen. Dat is enorm. En de verwachting van voorzitter Brandligt is dat het mogelijk nog €8 miljoen kan worden.

bron Zienswijze Delft voor 2021

Het Nieuwe Inzamelen (HNI) slaat niet aan want de hoeveelheid restafval is nauwelijks gedaald van 208 kg/inwoner in 2018, naar 205 kg/inwoner 2020.

In de DienstVerleningsOvereenkomst DVO zijn de totale kosten voor Delft te zien. Die kosten worden direct doorberekend aan de burger. Hieruit volgt de afvalstoffenheffing.

Begroting 2020 Avalex

Was de DVO in 2020 nog 10,2 miljoen. Die wordt in 2021 voor Delft 11,561 miljoen. Dat is een kosten stijging van 13,3%.

De afvalstoffenheffing 2020 bedraagt €353 voor meerpersoonshuishouden. Een stijging van 13,3% komt dan neer op €400 in 2021. Dat is een stijging van €47 voor een meerpersoonshuishouden.

Nu heeft Avalex voorzitter Stephan Brandligt (GroenLinks) een aantal paniek maatregelen bedacht om te bezuinigen. Die gaan uiteraard ten koste van het toch al slecht service niveau. Alles om de uitrol van HNI door te drammen. Goed voor het milieu maar slecht voor de service en de portemonnee.

Betalen voor het ophalen van grofvuil zou nog meer teringzooi bij de boven-en ondergrondse containers op straat opleveren. Dat is het paard achter de wagen spannen. En restafval minder ophalen natuurlijk ook straks overal propvolle containers.

En dat gekoppeld aan in de zomer geen GFT meer inzamelen. Het is paniek bij Avalex. Alleen vanwege dat vermaledijde PMD inzamelen. Dat wordt gewoon doorgezet. De PMD verantwoording gaat sinds 2020 volledig buiten Avalex om. Dat is dus een dubbele boekhouding.

Ontwerpbegroting 2021 Avalex

De totale besparingen op Restafval, wassen, GFT, en Grofvuil bedraagt voor Delft tezamen 880.000 euro mogelijk voor 2021.

Welke besparingen het gaan worden laat de gemeenteraad in eerste instantie aan Avalex over. De Motie van Groep Stoelinga om dit in ieder geval niet te doen op het gratis laten ophalen van grofvuil werd niet gesteund.

Groep Stoelinga wil dat er direct gestopt wordt met het verder uitrollen van Het Nieuwe Inzamelen met PMD. Dit is volledig mislukt qua kosten. En ze zijn hier nog niet eens in de hoogbouwwijken Buitenhof en Voorhof begonnen.

Nascheiding van huishoudelijk afval zou voor Delft veel goedkoper zijn. Maar Avalex voorzitter Brandligt ziet dat niet zitten. Tegen de tijd dat de linkse coalitie dat toegeeft zijn we weer vier jaar verder. En dan zitten de nascheidingsbedrijven allang voor de komende 10 jaar volgeboekt.

Groep Stoelinga

PS De ‘mogelijke’ fake oplossing van Brandligt zie 20 oktober 2019 College manipuleert Afvalstoffenheffing 2020 omlaag om HNI door te drammen

Veel overlast door haast nachtwerk asfalteren Sebastiaansbrug

Donderdag 4 Jun 2020 16:21

Van bewoner Jurrian

Beste Johan,  (redactie: omgevingsmanager Sebastiaansbrug)

Ik weet niet wat er vannacht aan de hand was, maar we hebben zeer slecht geslapen. Een hoop geluid van de brug en lampen die fel op ons huis staan. Zonder waarschuwing of uitleg ook nog. 

We hebben nu al wekenlang 6 dagen per week geluidsoverlast, vaak nog ver na vier uur. Stenen zagen, ronkende shovels en eindeloos boren. In de tuin kunnen we elkaar vaak niet eens meer verstaan. De straat is bovendien een puinhoop, overal zand, hekken en rondslingerend materiaal en de hele tijd werkverkeer dat af en aan rijdt en voor onveilige situaties zorgt. 

Een gebrek aan slaap is daarbij de druppel die dan vlak voor de opening van de brug de emmer toch nog doet overlopen!

Ik, wij, zijn er helemaal klaar mee!

Ik begrijp dat jullie een deadline willen halen, maar doe dat niet over de ruggen van ons.

Bij dezen dring ik er sterk op aan dat jullie maatregelen nemen om te zorgen dat het na 16u rustig is en dat er niet meer ’s nachts gewerkt wordt. 

groet, Jurrian  

De laatste meters tramlijn lijken een probleem te zijn met de aansluiting op het bewegende brugdek.

Op wo 3 jun. 2020 om 11:10 schreef Johan Kraeima <jkraeima@delft.nl>:

Beste Jurrian,

Jammer dat we zo de eindfase ingaan. We hebben in de laatste nieuwsbrief de nachtelijke werkzaamheden, die ook voor vanavond en morgenavond-nacht gepland staan, aangekondigd. We hebben echter de data er niet goed in benoemd.

Wat Sagittarius deed en gaat doen zijn asfalteerwerkzaamheden op de Kapelsbrug en de Sebastiaansbrug. Vervolgens wordt de markering aangebracht.

Zaterdag wordt er overdag ook doorgewerkt, betrfet voornamelijk straatwerk op de onderliggende wegen en het opruimen.

Ik hoop dat na 12 juni, wanneer het verkeer over de brug gaat, de rust grotendeels weer terugkeert voor jullie en andere omwonenden.

Met vriendelijke groet, Johan Kraeima

Op 3 jun. 2020, om 22:42 heeft Jurrian Arnold <jurrian.arnold@gmail.com> het volgende geschreven:

Beste Johan, 

Het spijt me, maar je reactie volstaat niet. Er blijkt op geen enkele manier begrip uit voor onze situatie. Als omgevingsmanager heb je de omgeving niet gemanaged. 

Ik hoor dan ook overal gefrustreerde en boze geluiden. Niemand lijkt het meegekregen te hebben dat ze een paar nachten uit hun slaap worden gehouden. Één zin over nachterlijke werkzaamheden met data die niet blijken te kloppen, verstopt in een lange tekst (update 26 dd 19 mei), is niet genoeg om je als bewoner voor te bereiden op een freesmachine die tot vier uur ’s nachts naast je huis staat te brullen.

Wij hadden kunnen uitwijken naar elders, zoals tijdens de sloop van de brug, maar daar is het nu te laat voor. Destijds kregen we keurig een brief.

Ik snap niet dat jullie kunnen bedenken om dit soort werkzaamheden in tijden dat mensen nauwelijks hun huis uit kunnen ook nog ’s nachts uit te voeren. Het is ons volstrekt onduidelijk waarom deze werkzaamheden per sé ’s nachts moeten gebeuren.

Wat ik extra pijnlijk vind is dat er nergens excuses worden gemaakt voor deze weinig begripvolle manier van handelen en communiceren. 

Als bewoner blijf ik dan ook aandringen om alles in het werk te stellen om onze nachtrust te beschermen en op z’n minst een verklaring te geven en excuses aan te bieden. 
groet, Jurrian 

Van Floris le Conge Kleyn, (redactie secretaris Belangenvereninging Zuidpoort)

Allen, 

Wij sluiten ons aan bij onderstaande bericht van Jurrian Arnold. Het kan toch niet zo zijn dat na jarenlange ellende er zo lichtzinnig wordt omgegaan met omwonenden. Alle betrokken partijen zouden zich eens achter de oren moeten krabben….

Mogelijk dat de de bewoners uit de Nieuwelaan en omgeving als ‘lastig’ gezien worden. Jarenlang praten en overleggen. Maar de insteek voor een ieder was altijd het belang van de stad en zijn inwoners. Dit hebben wij niet verdiend.
Helaas is de reactie van Johan Kraeima tekenend voor de algehele omgangsnormen. Ik ben zo vrij om even een paar ellendige dieptepunten op te sommen:

– Jarenlange procedures rondom de realisatie van de Sebastiaansbrug (2007-2020 ev?)

– Techniekmuseum en komst van partycentrum Wesseling (2008-2012)

– Verbouwing 25kV station aan de Nieuwelaan (2012-2014, 2016)

– Bodemvervuiling in omgeving brug en 25kV gebouw (2014, ‘niets aan de hand mensen, maar geen zelfverbouwde groente uit eigen tuin eten’)

– Bouw Ruyterhoeck (2006-2010)

– Bouw Nieuwelaan 72 (2017-2019)

– Bouw Parel aan de Schie / Nieuwelaan 178 (2010-2016)

– Bouwplannen Laga Nieuwelaan 53 (2008-2019)En er zijn er nog een aantal die ik voor het gemak maar even vergeet (of wil vergeten…).

Bij al deze projecten is er nooit een bericht van de gemeente gekomen waarin enige compassie is getoond met de omwonenden.Nee, een tijdelijke muurschildering konden wij krijgen in aanloop naar de sloop van de brug…. en oh ja wij mochten zelf een feestje op de brug organiseren.

Dan weer terug naar de directe overlast. Duidelijk is dat wij de afgelopen tijd (zonder al te veel te willen klagen) veel overlast hebben moeten slikken. Geluidsoverlast, trillingen, schades aan gebouwen, recent nog slopen van nieuw gestort beton en nu dus het nachtelijk asfalteren zonder enige aankondiging!

Tijdens de bouw zijn meerdere keren de KPN/Ziggo kabels ‘per ongeluk’ kapot getrokken. Waarvan de ergste storing van 17 april tot 25 april 2019 duurde: geen telefoon/internet/televisie in de Nieuwelaan. Natuurlijk zijn er ergere dingen in de wereld. Maar een aannemer die er lachend bijstaat? Leuk is anders. Alleen de firma Ziggo was zo vriendelijk om een excuusbrief te schrijven en bloemen te bezorgen terwijl zij er niets aan konden doen…

Rest mij een persoonlijke suggestie te doen aan de gemeente en de andere bij de bouw betrokken organisaties: onthoudt u van enige feestelijkheden bij de oplevering en besteed extra aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte in de omgeving van de brug. Wij zitten niet te wachten op het ‘digitaal meekijken bij de feestelijke opening’.

In ieder geval kijken wij uit naar het moment het eerste verkeer over de brug gaat komen en of de gemeente nog steeds zijn toezegging gestand gaat doen dat er geen vrachtverkeer overheen gaat. Een ander hoogtepunt zal zijn wanneer de tram met piepende wielen de ’tarzanbocht’ naar de brug zal nemen. Gelukkig voor ons is dat moment er nu nog even niet.

Floris le Conge Kleyn , Nieuwelaan 58, 2611 RT  DELFT

AD Delft: Van Bijsterveldt door het stof na ‘verontrustende herdenking Max en Mathijs’

Bron AD Delft door Carel van der Velden 29-05-20,

De senaat van het Delftsch Studenten Corps wordt vrijdag op het matje geroepen door Marja van Bijsterveldt. Dat kondigde de Delftse burgemeester donderdagavond aan in de gemeenteraadsvergadering. Aanleiding vormt de herdenking van de tragisch om het leven gekomen surfers Max en Mathijs.

In strijd met de, vanwege de coronacrisis ingestelde, noodverordening werd de herdenking zaterdag bijgewoond door zo’n negenhonderd belangstellenden.

De massaal bezochte bijeenkomst leverde ‘verontrustende beelden‘ op, stelde Van Bijsterveldt. De burgemeester erkende dat zij rond de organisatie steken heeft laten vallen. ,,Wij zijn onvoldoende scherp geweest  Het is in deze tijd van besmettingsgevaar absoluut onwenselijk dat negenhonderd mensen bijeen komen en de anderhalve meterregels negeren.” 

Van Bijsterveldt kwam met de ontboezeming na vragen van raadslid Jan Peter de Wit (Groep Stoelinga). Die kwam met de nodige aarzeling in actie omdat hij geen afbreuk wil doen aan de gevoelens van diep verdriet bij een deel van de Delftse studentengemeenschap.

‘De studenten riepen toch het beeld op dat zij in een parallelle samenle­ving wonen. Zo van: wij zijn student, wij mogen alles’

De Wit: ,,Toen die bijeenkomst er was, kon hij uiteraard niet meer worden verstoord. Maar de studenten riepen toch het beeld op dat zij in een parallelle samenleving wonen. Zo van: wij zijn student, wij mogen alles. Het zijn wellicht jonge en sterke mensen. Maar als ze in de massa een virus oplopen, kunnen ze wel kwetsbare mensen aansteken.‘’

De studenten meldden vooraf, dat na elkaar drie groepen van dertig mensen de studenten zouden herdenken.  Van Bijsterveldt zegt, dat de organisatoren zijn overvallen door de enorme toeloop. Alle bezoekers krijgen een brief van de GGD met het dringende verzoek zich te melden bij ziekteverschijnselen. Dit gebeurt om een mogelijke corona besmettingshaard zo snel mogelijk de kop in te drukken.

Delft Campus krijgt toch een Vleermuis stationsdak

In Delft ACTUEEL verslag vergadering op donderdag 28 mei van de gemeenteraad:

Stationskap Delft Campus

De nieuwe stationskap van station Delft Campus wordt 6,60 meter hoog, maar mag maximaal tien meter hoog worden. Dat staat in het Bestemmingsplan Stationskap waar een ruime meerderheid van de raad mee akkoord is gegaan.

Alleen de fracties van Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga stemden tegen het voorstel. Groep Stoelinga vindt het ontwerp te veel lijken op een vleermuis. Delft zou volgens die fractie geen Batman-station moeten krijgen dat verwijst naar de mogelijke bron van het coronavirus.

Stadsbelangen Delft diende samen met CDA, ChristenUnie, SP en OD een amendement in om de maximale hoogte van de kap in het bestemmingsplan te beperken tot 7,5 meter. Die hoogte zou volgens wethouder Brandligt problemen kunnen geven als er op het dak nog installaties geplaatst moeten worden. Het amendement kreeg alleen steun van de indieners en werd door een ruime meerderheid van de raad verworpen.

Gasthuislaan sluiproute weer in de gemeenteraad ………… weer niks bereikt

Vergadering op donderdag 28 mei van de gemeenteraad was voor het eerst digitaal.

Bron Delft Actueel

Gasthuislaan

Bedenk een aantal varianten waarin oplossingen worden weergegeven om snel een eind te maken aan de sluiproute in de binnenstad via de Gasthuislaan. Die opdracht aan het college stond in de motie Gasthuislaan die werd ingediend door de Groep Stoelinga, Stadsbelangen Delft en ChristenUnie.

De drie fracties reageerden daarmee op een brief van bewoners over de verkeers- en bouwactiviteitenproblematiek in de Gasthuislaan en omgeving. Sinds de Sebastiaansbrug wordt gerenoveerd hebben zij veel last van sluipverkeer en daar is nu ook bouwverkeer bijgekomen. Groep Stoelinga drong er bij wethouder Martina Huijsmans op aan om uiterlijk eind derde kwartaal van dit jaar met een oplossing te komen.

Diverse andere fracties vonden de motie nu niet nodig. GroenLinks, VVD, Onafhankelijk Delft en D66 wezen erop dat de brug over twee weken weer open gaat. Zij verwachten dat het verkeer dan weer over de brug rijdt en niet via de sluiproute door de binnenstad. Daarnaast werd door een aantal partijen en de wethouder gewezen naar het Mobiliteitsplan 2040.

Wethouder Huijsmans legde uit dat hierin tot 2040 een reeks aan projecten is opgenomen, waaronder de uitbreiding van het autoluwe gebied in de binnenstad.

Daarnaast staat er rioleringswerk in de Gasthuislaan op stapel, waardoor er geen verkeer meer door de straat kan rijden. De komende tijd zal er volgens de wethouder na het opengaan van de Sebastiaansbrug ook nauwlettend naar verkeersstromen worden gekeken en gaat er extra gehandhaafd worden op zwaar vrachtverkeer.

De fracties van CDA en SP steunden de motie, maar een meerderheid van de raad deed dat niet. De motie werd verworpen.