Delftse horeca vogelvrij verklaard met Mystery Guests

De gemeente Delft gaat dit weekend beginnen met Mystery Guests die de strenge corona horeca regels gaan controleren.

Undercover figuren doen zich voor als klant en kijken of ze de horeca ondernemer kunnen pakken als zijn klanten zich niet aan de regels houden.

Dit zijn Gestapo methoden om angst aan te jagen bij elke ondernemer. Elke klant is een een potentiële verrader. Zo kan je elke ondernemer wel pakken. Wie zich 100% aan de regels houdt mag de eerste steen gooien. Gaat de mystery guest de ondernemer uitlokken? De overheid past undercover agenten alleen toe om te infiltreren in zware criminele organisaties. Dit is een stigmatiserende methode.

De gemeenteraad weet van niks. De macht is na zes maanden nog steeds aan de burgemeesters in de Veiligheidsregio Haaglanden. Die vergaderen en maken niet eens verslagen van hun vergaderingen. De democratie staat veels te lang buiten spel.

Dit is een maatregel als er echt niet geluisterd wordt door ondernemers. Daarvan is geen enkel bewijs aangeleverd. In de laatste Noodverordening van 20 september wordt dit helemaal niet genoemd als handhavingsmaatregel. Dit komt zomaar uit de lucht vallen.

De horeca heeft het al zo moeilijk in Delft. Dit zal mogelijk bij een door een steekproef getroffen horeca ondernemer mogelijk gelijk het genadeschot betekenen. Erg oneerlijk allemaal. En dat terwijl de klanten die de regels overtreden vrijuit gaan

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Bronnen van de website Misset Horeca Delft controleert horeca op coronamaatregelen met undercovergasten en KHN: undercovergasten horeca getuigt niet van begrip of inlevingsvermogen

Datum: 2020-09-24 12:28
Afzender: Gemeente Delft
De gemeente zet vanaf aankomend weekend mystery guests in. Zij zijn
uiteraard niet herkenbaar en maken zich ook niet kenbaar bij een
controle. De komende maanden controleren zij steekproefsgewijs of de
Delftse horeca zich houdt aan de maatregelen vanuit de noodverordening.
Hierbij worden de voorzorgsmaatregelen beoordeeld maar ook het al dan
niet aanspreken van de gasten. Heeft u vragen hierover dan kunt u mailen
naar bedrijven@delft.nl
   ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Arrogantie van de macht rond Zwarte Piet

Jaarlijks organiseert de Stichting Sinterklaas Delft de intocht van Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten in Delft. Het is traditie dat de burgemeester Sinterklaas en zijn Pieten namens de gemeente Delft ontvangt. De gemeente Delft subsidieert de intocht van Sinterklaas met een jaarlijks bedrag van 7500 euro.

Burgemeester van Bijsterveldt en de Stichting Sinterklaas Delft hebben afgesproken dat het gevolg van Sinterklaas dit jaar voor de ene helft uit Zwarte Pieten en voor de andere helft uit roetveegpieten zal bestaan. Het is de bedoeling dat in 2021 een kwart van het gevolg van Sinterklaas uit Zwarte Pieten zal bestaan. Na 2021 zijn er alleen nog roetveegpieten. Men wil namelijk van Zwarte Piet af omdat hij racistisch zou zijn.

GroenLinks, STIP en D66 zijn het niet eens met deze afspraak. Deze partijen willen dit jaar al geen Zwarte Pieten meer bij de intocht van Sinterklaas in Delft. GroenLinks dreigt zelfs de subsidie van de gemeente voor de intocht van Sinterklaas in te trekken als er niet onmiddellijk afscheid wordt genomen van Zwarte Piet.

Is Zwarte Piet racistisch? Groep Stoelinga vindt van niet. Racisme is het beledigen of discrimineren van mensen vanwege hun ras. Wij zien niet in hoe de grote kindervriend Zwarte Piet racistisch zou kunnen zijn. Niemand wordt door Zwarte Piet beledigd en niemand wordt door Zwarte Piet gediscrimineerd. Voor het standpunt van degenen die Zwarte Piet willen afschaffen hebben wij daarom geen begrip en al helemaal geen sympathie.

Van oudsher is Zwarte Piet zwart omdat hij ’s nachts door de schoorsteen kruipt om cadeautjes in de schoenen van de kinderen te leggen. Hij is daarom zo zwart als roet. Tegenwoordig is Zwarte Piet vooral zwart opdat de kinderen de persoon die voor Zwarte Piet speelt niet kunnen herkennen. Dat is een belangrijk onderdeel van de lol die de 150 vrijwilligers die bij de intocht in Delft voor Zwarte Piet spelen eraan beleven. Wij betwijfelen daarom ten zeerste dat deze vrijwilligers ook wel voor roetveegpiet willen spelen.

Groep Stoelinga is voor een intocht van Sinterklaas met alleen maar Zwarte Pieten en helemaal geen roetveegpieten. Bovendien vinden wij dat het dreigement van GroenLinks om de subsidie van de gemeente Delft voor de intocht van Sinterklaas in te trekken volstrekt onder de maat is. Dat riekt naar chantage! Het wijst erop dat GroenLinks een partij is die eerder zijn wil met macht en dwang aan andere mensen wil opleggen dan door goed overleg tot een redelijke oplossing wil komen. Het is de arrogantie van de macht.

Hopelijk laat de Stichting Sinterklaas Delft zich niet intimideren door GroenLinks. Wie voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen; dan dooft het licht.

Martin Stoelinga

AD Delft : Stoelinga: ‘blijf af van Zwarte Piet’

Dit is een reactie op het AD Delft bericht van dinsdag 22 september 2020

Boycot hangt in de lucht voor intocht Sinterklaas: GroenLinks dreigt met intrekken subsidie

Overkluizing geheime tunnel Huybrechtstoren eind september klaar

Geheime monumentale tunnel voor aanvoer uit 1449 werd in 1821 al een keer herbouwd.

Volgens de gemeente is bovenstaande Huybrechtstunnel tijdens wegwerkzaamheden deels ingestort. De instorting is van buiten niet te zien. Ook wel een beetje erg slordig als je daar zonder kennis van zaken met zware machines aan de gang gaat.

De Huybrechtstoren is een rijksmonument. Deze toren diende ter verdediging met kanonnen met de stadswal van Delft. Het blijft de vraag wie aansprakelijk is voor de schade. En wat kost dit allemaal? En waarom heeft dit meer dan één jaar geduurd? Eind september is de weg weer open tussen het Oostplantsoen en de Kantoorgracht.

Het is jammer dat straks er een plaat beton overheen wordt gelegd en er straks verder niks meer zichtbaar is van deze geheime tunnel. Een doorzichtig stuk plastic wegdek aldaar zou leuk zijn geweest. Dan zijn al die kosten nog enigszins terug te zien.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

27 juli 2020 Waarom is het Oostplantsoen nog steeds afgesloten?

Zuidergracht nu wel ineens geschikt als omleidingsroute van Gasthuislaan

Kruisstraat

De Gasthuislaan is 18 maanden geterroriseerd door sluipverkeer dwars door de stad toen de St. Sebastiaansbrug afgesloten was.

Toen werd door D66 wethouder Huijsmans tegen de Gasthuislaan bewoners gezegd dat de meest logische route via de Zuidergracht niet geschikt was.

En nu ligt de Gasthuislaan wegens rioleringswerkzaamheden er drie weken uit blijkt de Zuidergracht ineens wel geschikt te zijn.

Als je als D66 wethouder dan zogenaamd staat voor het het terugdringen van de auto uit de binnenstad dan had je niks moeten doen. Geen omleiding via de Zuidergracht. Gewoon even omrijden via de Sebastiaansbrug.

Helaas weer een gemiste kans.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Gasthuislaan
Zuidergracht richting de Oostpoort
Rioleringswerkzaamheden Gasthuislaan

Sinterklaas schaft Zwarte Piet over twee jaar definitief af

Een e-mail van Herman Weyers van de Stichting Sinterklaas Delft maakt duidelijk dat “de Delftse politiek” zich niet moet bemoeien met het verschieten van kleur van Zwarte Piet.

Op 17 juli debatteerde de gemeenteraad onder leiding van burgemeester Van Bijsterveldt over het kleurverschieten van Zwarte Piet. Toen bleek dat een linkse raadsmeerderheid van GroenLinks, D66, Stip en SP gelijk dit jaar al Zwarte Piet in Delft wilde afschaffen. Zie Hoe verder met Zwarte Piet in Delft?

Maar de Stichting Sinterklaas heeft het geheel kleurverschieten één jaar vervroegd van 2023 naar 2022. Dat zal wel besloten vanwege de dreiging van GroenLinks om Zwarte Piet al dit jaar af te schaffen. Ik verwacht dan ook geen GroenLinks motie hierover meer in de gemeenteraad. Maar je weet het nooit met die gasten want aanstaande maart zijn de Tweede Kamer verkiezingen.

Dit jaar is er dus helemaal geen fysieke intocht en dat is gezien dat Delft nu landelijk nummer 1 staat met het aantal Covid besmettingen, logisch. En misschien volgend jaar ook geen fysieke Intocht. In feite is de kans groot dat bij deze, Zwarte Piet in Delft geheel tot het verleden hoort.

En dat is toch wel een abrupte verandering. Zoals zoveel de laatste tijd door Covid op z’n kop is komen te staan. Het zal veel Delftenaren pijn aan het hart gaan doen. Vooral omdat het onbegrijpelijk en onacceptabel voor hun is dat de slavernij van eeuwen geleden ineens aan Zwarte Piet en racisme is gekoppeld. Terwijl daar bij hun totaal geen sprake van was.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Geachte raadsleden,

Voor de zomervakantie hebben wij onder leiding van de burgemeester en in het bijzijn van een aantal anderen, met elkaar gesproken over de kleur van de Pieten bij de Delftse intocht. Wij hebben dat gesprek als aangenaam en openhartig ervaren en met respect voor de verschillende meningen die er binnen de Delftse samenleving omtrent dit onderwerp zijn. Namens de Stichting Sinterklaas Delft hebben Gijs van Oevelen en ikzelf aangedrongen op drie zaken:

  • Laat het verschieten van kleur over aan de daarvoor bestaande stichting en leg niet van bovenaf op wat er moet gebeuren.
  • Laten we met elkaar kiezen voor een verdere geleidelijke overgang van de traditionele ‘Zwarte Piet’ naar de ‘Roetveegpiet’. De stichting heeft dit proces – in overleg met de burgemeester – drie jaar geleden ingezet en gaat ervan uit dat de intocht in 2023 alleen nog maar Roetveegpieten kent.
  • Laten we met elkaar zorgen dat de discussie niet via de (sociale) media wordt gevoerd, maar intern binnen de raad en binnen de Stichting Sinterklaas Delft (bestuur en achterban).

Als bestuur van de Stichting Sinterklaas Delft hebben wij alweer een aantal extra vergaderingen achter de rug. Vanzelfsprekend hebben we het gehad over hoe we een goede en veilige intocht kunnen organiseren tijdens deze coronacrisis, maar ook hebben we terug gekeken op het gesprek dat wij met elkaar gevoerd hebben. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat wij het proces van kleurverschieten voor onze achterban en de Delftse bevolking duidelijker moeten maken. Daarom hebben wij als bestuur het besluit genomen om de Delftse intocht van Sint en Pieten in 2020 uit 50% Roetveegpieten te laten bestaan, in 2021 uit 75% Roetveegpieten en in 2022 uit 100% Roetveegpieten.

Wij hopen dat deze percentages en bijbehorende jaartallen meer duidelijkheid verschaffen bij onze vrijwilliger/sters, de deelnemende organisaties en de Delftenaren zelf.

Naast bovenstaand bericht, wil ik u ook graag meteen laten weten dat het bestuur van de Stichting Sinterklaas Delft morgenochtend (donderdag 10 september) een persbericht naar de Delftse media zal sturen met daarin de mededeling dat de fysieke intocht van Sint en Pieten in Delft dit jaar vervangen zal worden door een digitale versie. Als bestuur durven wij het dit jaar niet aan, omdat wij met een echte intocht teveel enthousiaste mensen op de been zouden brengen. Wij hebben een aantal manieren waarop het wellicht wel mogelijk zou moeten zijn de revue laten passeren en uiteindelijk gekozen om op zaterdag 21 november een voor jong en oud attractieve, interactieve en typisch Delftse intocht via een live-stream uit te zenden.

Met vriendelijke groet,

Herman Weyers, voorzitter

Stichting Sinterklaas Delft

Mail: regelpietdelft@gmail.com

Site: www.sinterklaasdelft.nl

Covid, Geluid en Prinsenhof

Bron Delft Actueel commissie EFB 11 september 2020

De burgemeester liet in haar corona-update weten dat er daarom extra aandacht uitgaat naar de studentenhuizen. Daar is het volgens de burgemeester ‘te gezellig’. Zie onderaan haar e-mail aan de raad.

De suggestie van Groep Stoelinga om in de Delftse supermarkten een senioren-uur in te voeren, noemde Van Bijsterveldt niet zo gek. Ze stelde voor om het idee dat ouderen hun eigen ‘veilige’ winkeltijd krijgen met de supermarkten te bespreken.

Geluid

Zeventien zienswijzen van bewoners en belangenverenigingen hebben niet gezorgd voor wijzigingen in het Actieplan Geluid 2020-2022.

Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga vroegen aandacht voor de Reinier de Graafweg en de toenemende geluidhinder als die weg wordt aangesloten op de A4. Volgens Groep Stoelinga betekent die aansluiting een doorgang dwars door Delft, van het Westland naar het Oostland.

Prinsenhof

In de rapportage is te lezen dat er een projectorganisatie is opgetuigd die onder meer bestaat uit een Raad van Advies voor het college en vijf werkgroepen.

Groep Stoelinga wees op de gevolgen van de coronacrisis voor het toerisme en vroeg wethouder Bas Vollebregt de plannen in de ijskast te leggen en alleen de noodzakelijke boel op te knappen. De wethouder zei daar niks voor te voelen, omdat daarmee volgens hem geen recht zou worden gedaan aan het proces dat in gang is gezet.


Beste raads- en commissieleden,

Vanavond wil burgemeester Van Bijsterveldt-Vliegenthart u graag kort bijpraten over de ontwikkelingen rondom Covid-19 in Delft. Uw voorzitter stelt voor dit te doen vooraan de bespreekagenda van vanavond.

Daarnaast zijn er technische vragen gesteld over dit onderwerp. In overleg met de vragensteller ontvangt u hierbij de beantwoording:

Vraag:

Klopt het aantal besmettingen in Delft? Welke leeftijdscategorieën betreft het? (de krant heeft het over vooral de groep 20 tot 29 jaar). Waar zijn de besmettingen opgelopen?  ( de krant heeft het over vooral in horeca en privésfeer)


Antwoord:
Het klopt dat het aantal besmettingen de afgelopen periode hoger ligt, overigens geldt dit voor de gehele regio Haaglanden. Het college heeft navraag gedaan bij de GGD over de achtergrond van de besmettingen. Daaruit blijkt dat ongeveer 80% van de positieve gevallen binnen de leeftijdscategorie 20-29 jaar vallen.

De GGD noemt als meest waarschijnlijkste potentiële bronnen van besmetting: studentenhuizen- en bijeenkomsten; vakanties (zowel in het buitenland of in Nederland, in het bijzonder gedeelde accommodaties); uitgaansgelegenheden en tenslotte besmettingen in de familiaire kring.

Overigens wordt er al over een cluster besmettingen gesproken als er slechts drie besmettingen herleidbaar zijn tot één gemeenschappelijke bron (zoals een bijeenkomst, huishouden, horeca-gelegenheid etc.).

Vraag:

Klopt het dat er een studentenvereniging/ sociëteit  is gesloten ivm de vele besmettingen?

Antwoord

Ja, bij het Delftsche Studenten Corps is sprake van een cluster besmettingen onder haar leden. DSC heeft vervolgens de sociëteit op eigen initiatief voorlopig preventief gesloten.

Schriftelijke vragen over spekgladde blauwe hardstenen bij het Stadhuis

Schriftelijke vragen artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Delft

Geacht college,

Ik zag renovatiewerkzaamheden aan de grote hardstenen rond het Stadhuis op de Markt. Diverse stenen werden vervangen.

Navraag bij het aangrenzende café De Liefhebber leerde me dat blijkbaar een hoogwerker tot gevolg had dat er een aantal stenen onder deze zware belasting gebroken zijn.

Volgens ooggetuigen zijn met regen al heel veel mensen te pletter gevallen over deze spekgladde blauwe Hardstenen voor en rond het Stadhuis. Het ziet er mooi uit, maar ze zijn met regen spekglad. Ook omdat de stenen nog schuin aflopen.

Nu was dit een mooi moment geweest om een wat ruwer oppervlak te gaan toepassen. Of de stenen gewoon door klinkertjes te vervangen. Maar helaas. Ik zie weer dezelfde nieuwe gladde grafstenen teruggelegd worden.

Dit is ook al de tweede keer dat stenen gebarsten of afgebrokkeld zijn. Er moet veel beter toezicht komen op zware voertuigen rond het Stadhuis. Dat is wel duidelijk.

Ik heb daar een aantal vragen over:

1 Is de oorzaak van de steenbreuken bekend?

2 Als dit een hoogwerker was? Wat deed deze zware kraan daar dan? En konden er geen voorzorg maatregelen getroffen worden zodat de last beter verdeeld zou worden?

3 Indien de schadeveroorzaker bekend is, wordt deze dan financieel aansprakelijk gesteld?

4 Wat zijn de geraamde kosten voor deze renovatie? En wat kostte de vorige renovatie, en wanneer was deze?

5 Heeft u enig idee hoeveel burgers over deze gladde stenen (door regen) ten val zijn gekomen de afgelopen vijf jaar?

6 Hoeveel burgers hebben de gemeente aansprakelijk gesteld voor verwondingen en arbeidsongeschiktheid als gevolg van een val over deze gladde stenen de afgelopen vijf jaar?

7 Waarom is in deze financiële corona crisistijd niet gekozen voor het geheel weglaten van deze kwetsbare dure hardstenen en gewoon de markt gelijkgetrokken met de bestaande klinkertjes?

8 Kan er in vergunning aanvragen van hoogwerkers in de vergunningsaanvraag rekening gehouden worden met de kwetsbare stenen op de Markt. Idem voor zware (kermis) attracties en biervrachtwagens?

9 Bent u het met me eens dat de gemeente bij de straat inrichting, veiligheid boven schoonheid moet kiezen en burgers niet disproportioneel gevaar moet laten lopen?

10 Is het college bereidt om het oppervlak van de hardstenen nu wat op te ruwen zodat er geen uitglijd partijen meer optreden?

11 Mochten er in de toekomst weer van die grote hardstenen breken, bent u dan bereidt deze te stenen te vervangen door de omliggende klinkers?

Met vriendelijke groet

Jan Peter de Wit

Hart voor Delft / Groep Stoelinga

Groep Stoelinga is tegen motie over Houttuinenplein

Bron Actueel 4 september 2020

Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering willen de fracties van GroenLinks, VVD en PvdA een motie indienen. In deze motie wordt aan het college van B&W van Delft gevraagd om bij de inrichting van de openbare ruimte van het Houttuinenplein prominent fysieke zichtbaarheid te geven aan de tekst van artikel 1 van de Grondwet. Artikel 1 van de Grondwet bevat het verbod op discriminatie. Groep Stoelinga is zeer voor artikel 1 van de Grondwet. Ik ben vooral ontzettend tegen racisme. Toch zullen we tegen deze motie stemmen. Ik zal uitleggen waarom. 

Ten eerste denken we dat zo’n monument op het Houttuinenplein een averechts effect zal hebben. Het zal er niet toe leiden dat mensen minder zullen discrimineren. Eerder zullen mensen zich ergeren aan het gemoraliseer van de overheid. Fatsoen moet je doen, maar je moet er niet teveel woorden aan vuil maken. Bovendien zullen veel mensen vinden dat geld tijdens de coronacrisis beter kan worden besteed dan aan een monument. 

Ten tweede hebben we grote twijfels over de oprechtheid van de indieners van de motie. Honderd jaar geleden was discriminatie op grond van ras, geslacht of seksuele geaardheid in Nederland doodnormaal. Hoe heeft dat kunnen veranderen? Dat kon veranderen doordat mensen de moed hadden om openlijk tegen de heersende moraal in te gaan. Dat was mogelijk door de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting is ons kostbaarste en dierbaarste burgerrecht. Als we dat niet beschermen, dan kunnen we onze andere rechten en vrijheden niet verdedigen. Artikel 1 kwam niet zomaar in de Grondwet. Daarvoor moest keihard worden geknokt door middel van het vrije woord. Juist op dit punt wantrouwen wij de indieners van de motie.  

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, VVD, PvdA, STIP, D66, CDA, SP en ChristenUnie hebben een gedragscode ingevoerd die de vrijheid van meningsuiting veel te veel beperkt. In deze gedragscode staat bijvoorbeeld dat je iemands integriteit niet onbewezen mag aantasten. Zo op het eerste gezicht zou je denken dat dat ook niet zou moeten. Deze bepaling gaat er echter aan voorbij dat het helemaal niet objectief vast hoeft te staan wat integer is. Het is heel erg belangrijk dat er in het politieke debat veel ruimte is om van mening te verschillen over integriteit. Wij hebben allemaal heel veel te danken aan degenen die het aandurfden om tegen de heersende opvattingen over integriteit in te gaan. Ruim honderd jaar geleden stelde de beroemde architect Berlage voor om de homoseksualiteit niet langer als een misdaad te zien. De toenmalige burgemeester van Rotterdam vond dat een hele grote schande. Volgens de burgemeester gaf Berlage een heel slecht voorbeeld aan de jeugd. Waarschijnlijk vond de meerderheid van de gemeenteraad de uitlatingen van Berlage toen onverantwoord en onfatsoenlijk. Dat was namelijk de moraal in die tijd. Gelukkig was het honderd jaar geleden volgens het in Nederland geldende recht al niet verboden om uitlatingen te doen die volgens de meerderheid onverantwoord en onfatsoenlijk waren. De slavernij werd in de negentiende eeuw afgeschaft omdat mensen tegen de toen heersende moraal in mochten zeggen dat het misdadig was. Het is daarom zeer kwalijk om voor deze gedragscode te stemmen.
 
Het gemeenteraadslid Lennart Harpe (VVD) pleitte er tijdens een commissievergadering op 8 november 2011 zelfs voor om overtreders van de gedragscode vergoedingen en rechten te ontnemen. Dit bewijst heel duidelijk dat Lennart Harpe niet deugt. Hij is een extreem rechtse politicus. Het heeft mij zeer onaangenaam getroffen dat Lennart Harpe later vier jaar wethouder van Delft kon zijn en bij zijn afscheid de gemeentepenning kreeg. Ik kon dat niet met mijn geweten verenigen. Evenmin kon ik de gemeenteraadsleden begrijpen die dat lieten gebeuren. 

Kortom, als het recht op vrijheid van meningsuiting teveel wordt beperkt, dan zit de houtwurm in al onze andere rechten en vrijheden en dus ook in artikel 1 van de Grondwet. De indieners van de motie kunnen daarom beter eerst eens orde op zaken stellen in hun eigen gemeenteraad alvorens de inwoners van Delft met een monument de les te lezen. 

Martin Stoelinga       

Ontsluitingsweg Zeeheldenbuurt te smal en gevaarlijk

Nieuw ingerichte kruising Zuidplantsoen Michiel de Ruyterweg

Via deze kruising Zuidplantsoen – Michiel de Ruyterweg moet ik dus de Zeeheldenbuurt weer in sinds de stoepranden de ingang naar de Mijnbouwstraat onmogelijk maken.

28 augustus is de stoeprand weer verhoogd en kan je niet de Mijnbouwstraat inrijden. Alleen met SUV’s.

Het is een twee richtingen straatje van 4,5 meter breed geworden. Te smal in de praktijk. Je verwacht er ook geen tegenligger. Bijvoorbeeld een Land Rover Discovery is met spiegels al 2,4 breed. Dus twee kunnen elkaar al niet passeren.

Een vrachtwagen is zonder spiegels 2,5 meter breed. Kleine middenklasser is 2 meter zonder spiegels. Dus kom je een vrachtwagen tegen dan moet je even je spiegel inklappen.

Maar de oplossing voor fietsen is ook hopeloos met allemaal haakse bochten, drempels en onduidelijke voorrangstekens.

Zuidplantsoen Michiel de Ruyterweg fietsen met haakse bochten en onlogische afslag.

Het voordeel van de geruisloze schone elektrische bussen heeft als nadeel dat je ze niet aan hoort komen. Die stadsbussen knallen aardig door op de busbaan. Als fietser maar ook automobilist loop je echt gevaar daar er op die hoek geen overzicht is.

Onbegrijpelijk dat deze route via het Zuidplantsoen als Oostelijke wijktoegangsweg naar de Zeeheldenbuurt moet gelden. Het is ook nog eens flink omrijden door de buurt.

De bewoners van het Zuidplantsoen zitten niet te wachten op al het verkeer naar de Zeeheldenbuurt. Net zo min als de andere straten in de Zeeheldenbuurt.

Dat alles omdat D66 auto’s niet snapt dat je eerst met de buurt moet overleggen in plaats van achteraf. Maak de Mijnbouwstraat gewoon toegankelijk om van twee kanten in te rijden.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Deze automobilist doet wat het meest voor de hand ligt maar rijdt de bus -trambaan op.