Nieuwsbrief gemeenteraad week 28 – juli 2020

nieuwsbrief griffie week 28 – juli 2020 HIER

Demonstratie vanavond tegen elite parkeerplan

De belangenvereniging Olofsbuurt Westerkwartier organiseert vanavond 9 juli om 19:00 op de Markt voor het Stadhuis een demonstratie tegen het Elite parkeerplan van D66, GroenLinks, Stip, PvdA en Stip.

Autobezitter heel de stad straks de klos

Binnenstad 675 straatparkeerplaatsen verdwijnen gedwongen in zuid-westelijke deel

2e auto parkeervergunning wordt verboden in binnenstad

Grachtengordel elite krijgt voor €300/jaar jaarkaart van €1803 in parkeergarages (korting -83%)

Binnenstad bewoners straattarief eerste auto van €170 naar €200 (+17%)

Bezoekersparkeren Paardenmarkt gaat van €3.00 / uur naar €4,50 / uur (+50%)

Alle Schilbewoners gaat parkeervergunning van €77 naar €100 /jaar (+30%)

Alle Schil parkeerplekken worden tegelijk ook mix betaald parkeren

Het schilgebied wordt fors uitgebreid tot A13 – Kruithuisweg – Provincialeweg -Rijswijk

Wippolder zonder parkeeroverlast wordt ook geheel parkeervergunning gebied

Heel de rest van Delft gaat ook €50 / jaar betalen aan dit Elite parkeerplan tot en met Tanthof

Coalitie fracties D66 GroenLinks VVD PvdA Stip stellen nu parkeerplan ingaande 1 januari 2021 vast, daarna volgt communicatie en fake inspraak

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / MS

Autovrije Binnenstad spekt grachtengordel elite over de rug van de ‘schil’ bewoners

D66 wethouder Martina Huijsmans dramt in deze corona-tijd een zeer ingrijpend parkeerregime door. Om de binnenstad autovrij te maken wil ze de binnenstad bewoners verleiden om voor een habbekrats in de parkeergarages te gaan staan. De grachtengordel elite in hun dik miljoen euro panden kunnen voor €300/ jaar in de parkeergarages parkeren.

Dat is maar 82 cent per dag. En dat terwijl nu een 24/7 jaarabonnement €1680 kost. In 2021 kost het €1803. In feite spekken D66, GroenLinks, Stip en de VVD de grachtengordel elite met een parkeer subsidie van €1503 per jaar.

Jaarabonnement parkeergarages 2020 kost €1680. In 2021 kost het €1803 per jaar

Daarentegen zal de werkende modaal tot huurwoning bewoner in de binnenstad hun straatparkeertarief van €170 naar €200 zien stijgen. Die blijven gewoon langs de grachten staan want €300 voor parkeergarage is te duur.

Om de kosten van die parkeersubsidie van €1503/jaar aan de Tesla, Mercedes, Audi en BMW rijdende elite te bekostigen wordt deze gehaald door in de eerste schil het parkeervergunningtarief met 30% van €77 naar €100 te laten stijgen. Het wordt daar niet alleen duurder maar het wordt ook mix parkeren. Dat wil zeggen ook bezoekersparkeren. Dus meer betalen en minder kans op een vrije plek.

Ook voegt de D66 nog een overige tweede schil toe. Zeg maar de rest van de stad. Die hebben over het algemeen helemaal geen parkeerprobleem maar het college wil ze met €50 euro laten meebetalen aan het autovrij maken van de binnenstad.

Er zijn 2440 parkeerplekken op straat in de binnenstad. In de vier parkeergarages zijn 1983 parkeerplaatsen. Dus het is sowieso totaal onmogelijk om de autoluwe binnenstad op deze wijze te bereiken. Dan zijn er geen parkeerplekken meer over voor bezoekers in de binnenstad. Dat denkt D66 wethouder Huijsmans op te lossen met deelauto’s en hubs. Maar die experimenten willen al jaren niet aanslaan.

D van D66 staat in Delft voor Dictatuur

En dan wil de Democraten 66 wethouder Huijsmans in haar voorstel de macht van de gemeenteraad overnemen. Ze wil snel en zonder bemoeienis van de gemeenteraad de uitrol van nieuwe parkeergebieden doorvoeren. Zoals in de Wippolder.

Dat is ook de inspraak van de burger tot een wassen neus maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen burgers nog indienen bij burgemeester en wethouders en die worden netjes door ambtenaren beantwoord en afgewimpeld. Wat voor raadslid ben je als je dit pikt?

De oplossing van D66, GroenLinks, VVD en Stip om via verleiding met habbekrats parkeergarage jaarabonnement tot een geheel autovrije binnenstad te komen in 2040 spekt de binnenstad miljonairs en legt de rekening bij de ‘schil’ bewoners. De uitvoering wordt ook nog eens ondemocratisch.

Uitsterfbeleid om tot autovrije Binnenstad te komen

Groep Stoelinga is voor het autovrij maken van de Binnenstad maar dan op een evolutionaire geleidelijke wijze. We hebben het ‘Redelijk Alternatief’ gepresenteerd om met een ‘uitsterfbeleid’ van parkeervergunningverlening aan nieuwe bewoners dit doel te bereiken.

De huidige Binnenstad bewoners behouden hun recht op verlengen van hun parkeervergunning. Verkopen ze hun huis of vertrekken ze uit een huurhuis dan vervalt dat recht. De nieuwe bewoners in koop- en huurhuizen krijgen geen parkeervergunning meer voor straat parkeren. Dat recht is vervallen. Als je in onze prachtige historische Binnenstad gaat wonen dan weet je, dat je niet je auto voor je deur mag parkeren. Wil je toch een auto dan koop je voor het normale tarief een jaarabonnement in een parkeergarage.

Er zijn zo’n 250 woning wisselingen per jaar in de binnenstad. Wij schatten in dat in 10 jaar tijd de Binnenstad grotendeels autovrij is. We stellen ook een verdienmodel voor van de vrij gekomen parkeerplekken. Die vrije plekken kunnen bewoners huren om er hun voortuintje of plek voor tuinmeubels of hun fietsen van de maken. Een leefplek. Zo krijgen we geleidelijk leefstraten langs onze grachten.

De binnenstad kom je enkel als binnenstadsbewoner nog in via kentekenherkenning. Geen auto’s van bezoekers die nog de binnenstad als kortere sluiproute gebruiken. Dat hele systeem moet kostendekkend worden uitgevoerd. De auto is al een melkkoe genoeg voor de rijksoverheid. Dit kentekensysteem zal eerder tot een verlaging van de parkeervergunningen op straat leiden.

Het systeem van kentekenherkenning wordt al jaren gebruikt in de parkeergarages en ook de kentekenscan auto is allang operationeel voor het controleren van de straat parkeervergunningen. Wij willen een evolutie in plaats van een dictatoriale gebiedsrevolutie tegen de auto op straat.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

Wat kost die Tulpenpiramide langs de A13?

A13 ter hoogte tankstation Texaco bij Land Art Delft

Wethouder Bas Vollebregt gaf nog laat op de avond na afloop van het Kaderbrief debat antwoord op onze vraag.

2 juli 2020

De Tulpenpiramide is een uitvloeisel van het themajaar 2019 ‘Delft & de Gouden Eeuw’. Deze piramide is in Brabant van polystyreen gemaakt en beschilderd door de schilders van Royal Delft.

Er was een grote bijdrage van Land Art Delft. De rest van gemeente Delft, Delft Marketing en de ondernemersverenigingen Ondernemersfonds Delft, Bedrijvenkring Schieoevers BKS en ondernemersvereniging Delftse Hout.

De begroting bedroeg €145.000. En de bijdrage van de gemeente Delft was €30.000. Dat is 20%.

Dat valt mee voor deze opvallende creatieve reclamezuil voor Delft waar elke dag 200.000 auto’s op de A13 meestal in file langs komen. Het is ook een voorbeeld van cofinanciering waar andere partijen het grootste deel betalen. En GroenLinks doet hier veel voor automobilisten.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

Erratum Huijsmans: Rijden vulgraadsensor PMD on hold

Beste Jan Peter,

Nog even in aanvulling op de rondvraag van dinsdag:

Er is besloten om de verdere uitrol van het rijden op vulgraadsensor tijdelijk on hold te zetten om meer stabiliteit in het systeem te brengen.

Ingeval dat deze oplossingen niet de gewenste oplossing geven dan gaan we terug naar de reguliere routes op frequentie voor PMD.

Groet, Martina

Ir Martina Huijsmans MCA

Wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Dienstverlening

Gebiedswethouder Nieuw Delft en Voorhof-Poptahof

Gemeente Delft

Telefoon 015-260 2437

Email mhuijsmans@delft.nl

Corona krater dichten met Eneco Miljoenen

KADERBRIEF 2020

Bij het grote ongeluk van de corona crisis heeft Delft het geluk dat het binnenkort 100 miljoen krijgt bijgeschreven op de rekening vanwege de verkoop van onze Eneco aandelen. Corona is al een tijdje voorbij in Delft maar het slaat ook een enorme financiële krater in onze boekhouding.

Ik vindt dat de alle kosten die voortvloeien uit corona betaalt moeten worden uit de Eneco opbrengst. We willen dat de coalitie hiervan 25 miljoen reserveert voor 2020 en 2021. Dit is geld van alle burgers en kan aan deze totaal onvoorziene noodsituatie besteed worden.

Gezien de economische crisis die nu diep en hard over ons heen rolt willen we niet dat de burger op enerlei wijze de kosten gaat betalen. Ik vind dat de de tarieven van de woonlasten OZB, afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht voor 2021 hetzelfde moeten blijven als in 2019. Die zijn toch al veel te hoog. Dus geen stijging met 1,7% van de inflatie zoals dit college wil. Liever nog omlaag.

Verder moet de gemeenteraad een task-force vormen van financieel deskundigen die elk kwartaal bij elkaar komt om de exponentieel stijgende kosten in het sociale domein te beheersen. Dit loopt anders helemaal uit de rails.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / MS

Bende naast containers door nieuw systeem met vulgraad-sensoren

Van Speykstraat hoek Rotterdamseweg

In de extra commissie Ruimte en Verkeer van 30 juni 2020 gaf D66 wethouder Martina Huijsmans antwoord op de vraag over de terugkerende tyfusbende bij de PMD container aan de Van Speykstraat.

Huijsmans: 100% van de Delftse ondergrondse containers heeft een vulgraad-sensor die via internet doorgeeft aan Avalex wanneer de container vol is. Zie sensor

Avalex is sinds een paar weken overgestapt van frequentie lediging (vaste dagen) naar echt een lediging op basis van vulgraad-sensoren.

Het blijkt een beetje lastig om dit ingeregeld te krijgen. Ik begrijp dat dit op meer plekken in Delft is. Waar containers vol zijn en het langer duurt voordat ze worden geleegd.

We zijn met Avalex in gesprek dat ze hier wel toe zijn overgegaan maar dat dit wel op de goede manier moet. En dat er anders direct actie moet worden ondernomen.

Het is jammer dat bewoners goed PMD aan het scheiden zijn, en dat het dan allemaal misloopt.

Wethouder Huijsmans: ik ga nog ter plaatse kijken.

30 juni 2020 om 00:19

Tyfusbende PMD container Van Speykstraat kan niet langer

PMD container hoek Van Speykstraat Rotterdamseweg zondag 28 juni 2020

Deze tyfusbende is bijna elk weekend. Heb hier als wijkraadslid steeds aandacht voor gevraagd via twitter bij Avalex maar dat helpt geen zak.

Deze ondergrondse container kan de aanvoer van de brave burgers in deze wijk niet aan met de huidige frequentie.

Probleem is ook dat ‘werkende’ burgers vaak in het weekend de vuilniszakken gaan wegbrengen. De oplossing van Avalex was vulgraadsensoren. Is de ondergrondse container vol, dan komt Avalex die halen.

Ook ligt deze ‘stortplek’ vlak naast de Hans Meijer Supermarkt. Blijkbaar nemen veel klanten hun lichte PMD afval gelijk mee met een bezoek aan de supermarkt.

Ik heb dan ook de volgende vragen aan D66 wethouder Huijsmans.

1 Wat is het percentage van Delftse containers met een vulgraad sensor?

2 Hebben de Van Speykstraat containers een vulgraad sensor? Zo ja hoe kan het dat deze containers niet op tijd geleegd worden? zo nee waarom niet?

mvr groeten Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

zondag 28 juni 2020
Zaterdag 27 juni 2020
Dinsdag 23 juni 2020

Burgemeester Van Bijsterveldt behandelt noodlijdende horeca Voldersgracht unfair

Burgemeester Marja van Bijsterveldt verbiedt kleine boomkransterrassen van de horeca aan de Voldersgracht.

Tijdens het Corona debat op donderdag 25 juni vroeg ik aan burgemeester Van Bijsterveldt of ze extra boomkransterrassen van 20 horeca ondernemers aan de Voldersgracht wilde toestaan?

Helaas, dat wou Van Bijsterveldt niet. De kleine horeca aldaar staat het water aan de lippen en wil net als de andere horeca in de binnenstad extra terrasruimte hebben tussen de bomen. Nu staan daar fietsen.

Het is echt unfair dat Van Bijsterveldt zo star is daar waar het op andere plaatsen in de binnenstad wel kan. Het argument dat er anders minder dan 1,5 meter loopruimte overblijft is onzin daar de voldersgracht breed genoeg is. Ook stelde ze dat de Voldersgracht een tweerichtingen weg was en dat er dan te weinig ruimte overbleef voor passerende auto’s. Ook onzin. Het is autoluw-plus gebied en wandel en fietsgebied.

Enige wat Marja wel voorstelde was om samen met het Hoogheemraadschap te kijken of er pontons in de Voldersgracht neergelegd konden worden. Dat moet dan met hoogwerkers en kost de nodige knaken. Dat is onbetaalbaar als je financieel al aan het gas zit. Zoiets doe je niet voor een paar ‘corona’ maanden.

Ook de nieuwe fietsenstalling in voormalig Piet Vonk pand schiet totaal niet op. D66 wethouder Huijsmans denkt dat deze pas eind september open gaat. Wat gaat er nu wel goed in haar portefeuille?

Dit college laat de ondernemers aan de Voldersgracht barsten. Sterker nog. Ze worden door de ‘blauwe garde’ van de burgemeester nog dagelijks op hun nek gezeten om hun boeteboekje te vullen.

Aan het Vrouwenregt kan het ineens allemaal wel. Ik zie eigenlijk het verschil niet met de Voldersgracht. Daar is juist wel auto verkeer.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

Vrouwenregt boomkransterras uitbreiding in verband met Corona.
Grote woorden van burgemeester Van Bijsterveldt, maar haar daden benne klein.

Red de horeca aan de Voldersgracht met boomkransterrassen

Voldersgracht Delft
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [49.12 KB]

Voldersgracht 20 fietsenstalling voormalig Vonk

Kijk Hier op de gemeenteraadswebsite lijst ingekomen stukken hoe griffier Raymond Jeene de AVG gebruikt om dit soort ingezonden brieven compleet te censureren