Delftse oplichter Sjoerd Slager ook in stichting met Machiel de Graaf (PVV)

Bron fragment uit Zembla uitzending 12 november door de NTR en BNNvara

In de recente uitzending Haagse Bijbaantjes van Zembla op 12 november 2020 komt Sjoerd Slager in beeld in relatie met Machiel de Graaf van de PVV. Banenrijger https://nl.wikipedia.org/wiki/Machiel_de_Graaf

De PVV’er was even vergeten dat hij samen met Sjoerd S. in een stichting zat Meet the expert Clinics.

Ook toevallig de stichting waar Delftenaar José van Schaik die voor haar erfenis in 2010 van €170.000 er ingeluisd werd door Sjoerd. Van Schaik zat in de bijstand en werd door de gemeente doorverwezen naar DBS belastingadviseurs dat van Sjoerd S. was. Ze wilde zaakjes netjes regelen.

Sjoerd S. investeerde in vele bedrijfjes en stichtingen. Of Meet the Expert Clinics daar één van was weet ik niet. Maar wel €80.000 naar Lifestyle Monitor en €50.000 naar Cleanics een verslavingskliniek. De rest ging naar DBS belastingadviseurs bv.

Al dat geld is in rook opgegaan. José van Schaik dacht dat ze met de gemeente te doen had. Alle brieven en het e-mails adres eindigde met @delft.nl. Ook werd ze gewoon via de Sociale Dienst met Sjoerd Slager doorverbonden.

Dit vergt toch nader onderzoek. Van 2009 tot en met mei 2012 was voormalig GroenLinks wethouder Saskia Bolten die Sjoerd Slager inhuurde met DBS belastingadviseurs bv om Delftse Bijstandgerechtigden te helpen met hun belastingaanslag.

En nu is er ook een bewezen link tussen PVV Machiel de Graaf en Sjoerd Slager. Die deze relatie zogenaamd niet meer wist en onvermeld liet bij zijn nevenfuncties in de Tweede Kamer. Dit zaakje stinkt ook.

Vandaag stond De Graaf nog steeds ingeschreven bij de KvK. Als je van een bestuursfunctie af wilt dan kan dat via de Kamer van Koophandel website binnen een paar minuten.

Dus hoe komt Sjoerd Slager aan al die politieke connecties? Twintig aangiften en minimaal €400.000 is verdwenen. Binnenkort dient deze zaak in het Paleis van Justitie.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Samenwerkingsovereenkomst uit 2009 tussen Gemeente en oplichter Sjoerd S. van DBS belastingsadviseurs bv roept nieuwe vragen op

Oude website van Sjoerd Slager van DBS belastingadviseurs bv. Bovenstaande woning van Sjoerd S. is inmiddels openbaar verkocht.

Stukje verleden hoe José van Schaik die toen een bijstandsuitkering ontving van de gemeente Delft. Door toedoen van Sjoerd Slager van DBS belastingadviseurs bv werd een erfenis van 170.000 euro haar op zeer listige wijze onttroggeld.

Het college van B&W ontkende tot nu toe er wat mee te maken te hebben gehad. Maar onderstaande Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Delft en DBS Belastingadviseurs bv en Sjoerd Slager uit april 2009 spreekt dat tegen.

Dossiers Opgelicht AVROTROS

11-09-2018 Belastingadviseur Sjoerd S.

11-09-2018 Ontwikkelingen in zaak belastingadviseur Sjoerd S.

14-08-2018 Belastingadviseur Sjoerd S. door politie aangehouden

bron Sjoerd Slager in Zembla van 12 november 2020

_________________________________________________________________________________________

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 30 november 2020,

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding van  samenwerkingsovereenkomst  tussen DBS Belastingadviseurs BV en Gemeente Delft.

Geacht College,

Onze fracties hebben de samenwerkingsovereenkomst d.d. 9 april 2009 van u ontvangen, waarvoor onze dank. Dit betreft de samenwerkingsovereenkomst over de inkoop van dienstverlening bij het doen van aangifte Inkomstenbelasting van Delftse burgers met een inkomen tot 130% van de geldende WWB-norm.

Deze samenwerkingsovereenkomst leidt bij onze fracties tot de volgende vragen.

Deze overeenkomst ging in op 25 februari 2009 en eindigde zonder dat opzegging vereist was van rechtswege op 31 december 2009. De Gemeente Delft had het recht om de afgesloten samenwerkings- overeenkomst maximaal drie keer met een periode van 12 maanden te verlengen.

Vraag 1:
Hoe vaak is deze overeenkomst verlengd en wanneer en waarom werd deze op enig moment niet meer verlengd?

In de samenwerkingsovereenkomst staat dat bij de uitvoering van deze overeenkomst de gemeente Delft de cliënten aanwees, die voor de trajectuitvoering in aanmerking kwamen.

Vraag 2:
Betekent dit dat gemeente verantwoordelijk bleef voor de correcte uitvoering die DBS namens de gemeente deed? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3:
Bent u van mening dat de cliënten, die door de Gemeente werden doorverwezen ervan uit mochten gaan dat ze ook door de Gemeente Delft geholpen werden? Zo nee, waarom niet?

Eind 2010 kwam een einde aan de samenwerking tussen DSB belastingadviseurs bv en Gemeente Delft. Opmerkelijk genoeg heeft de Gemeente Delft  in 2011 en 2012 nog gratis kantoorruimte in het stadskantoor ter beschikking gesteld. En, na later bleek, ook nog een gemeentelijk emailadres. De Gemeente faciliteerde dus nog 100% de werkzaamheden van DSB belastingadviseurs b.v. na het verlopen van de bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst.

Vraag 4: Wie was in die periode, 2011 en 2012, de verantwoordelijk wethouder die besloot tot het gratis faciliteren van DSB belastingadviseurs? En wat was op dat moment de marktconforme jaarhuur van deze kantoorruimte?

Vraag 5: Hoeveel door de Gemeente doorverwezen bijstandsgerechtigden heeft DSB belastingadviseurs in die 1.5 jaar geholpen en wat is het totaalbedrag dat de Gemeente Delft in de looptijd van het contract aan DSB belastingadviseurs bv betaald heeft voor haar diensten?

Vraag 6: Wat heeft de Gemeente Delft gedaan met de gedupeerden/slachtoffers, die door de gemeente in contact zijn gebracht met DBS en de dupe zijn geworden van deze instantie?

Vraag 7: Vindt u nu nog steeds, de openbare overeenkomst tussen DBS en Gemeente Delft gelezen te hebben, het terecht dat de Gemeente Delft zich al die tijd afzijdig heeft gehouden? Zo ja, waarom? En wat is de reden hiervan?

Vraag 8: Welke wethouder is nu de verantwoordelijk portefeuillehouder voor de nare nasleep van de samenwerking met DSB belastingadviseurs b.v.?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft                                        Groep Stoelinga

Bram Stoop                                                                Jan Peter de Wit

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.35 MB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [221.20 KB]

Hier nog een andere zaak. Uitspraak van 14-08-2018 jegens DBS belastingadviseurs wegens niet terugbetalen van geldlening van 173.000 euro. Die Sjoerd S. kan er wat van.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [104.42 KB]

6,1 miljoen voor aansluiting op risicovol TU-Delft aardwarmte project

Aan de Leeghwaterstraat op de TU campus, naast de bestaande warmtekrachtinstallatie, komt een installatie die aardgas uit het grondwater afvangt. Daarna wordt het hete grondwater gefilterd en door een warmtewisselaar geleid die de warmte van het grondwater overbrengt.

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt zet de gemeente raad weer eens op het allerlaatste moment voor het blok. Er moet namelijk snel besloten worden dat de gemeente Delft even 6,1 miljoen euro toezegt aan het Aardwarmte onderzoeksproject van de TU Delft.

De TU Delft wil aardwarmte gaan gebruiken voor het verwarmen van al haar oude gedateerde faculteitsgebouwen. Daar hebben ze van het Rijk al 45 miljoen toegezegd gekregen HIER Volgens de TU Delft Integraal zijn de kosten €22 miljoen voor de boring en €8 miljoen voor onderzoek. Daar wil de gemeente Delft ook alvast 6,1 miljoen aan toevoegen. De bouwwerkzaamheden zijn al gestart en de boringen naar warm grondwater op 2,3 kilometer diepte starten januari al.

Plan van GroenLinks is om 5300 woningen in Voorhof en Buitenhof verplicht op deze aardwarmte TU bron aan te sluiten. Plus een paar flats in Hof van Delft. Dat zijn 70 flatcomplexen in het basis scenario die dan van het aardgas afgaan.

Nu mislukken aardwarmte projecten nogal vaak. En aardwarmte gebruiken voor verwarming is duur, complex en risicovol. In Pijnacker, Wateringseveld en laatst in het Westland mislukten de boringen. Er is ook een gevaar op bodemverzakkingen. Vandaar dat de TU Delft schuin naar de A13 gaat boren. ‘Winning van nieuwe energiebronnen als aardwarmte is niet zonder risico’

bron website

Over de inspraak van de 5300 huishoudens in huurflats kunnen we kort zijn. Die was er niet. Dat komt later. Eerst neemt de gemeenteraad de onomkeerbare beslissing om aardwarmte te gaan toepassen in een groot stadsverwarmingsnet. Pas daarna gaat GroenLinks wethouder Brandligt de burgers informeren. Zo gaat dat nu eenmaal bij GroenLinks aan de macht. Die weten precies wat goed is voor u.

Futureproof is Fake

Dan noem je het Futureproof. Het is helemaal niet Futureproof. Zo’n aardwarmteput werkt maar 30 jaar. Dan kan je hem afschrijven. Maar veel vreemder is dat het opgepompte hete water maar 70 graden is. Dat moet worden opgewarmd in een gascentrale tot 90 graden. De huurwoningen in flats zijn berekend op cv water van 90 graden. Die moeten de komende tien jaar allemaal goed geïsoleerd/gerenoveerd worden. Wie gaat dat betalen?

Nog vreemder is dat in TU Delta staat dat in de samenwerkingsovereenkomst de TU Delft getekend heeft met woningcorporaties Woonbron, Vestia, Videomes, DUWO, NetVerder en gemeente Delft voor de aanleg van een warmtenet waarmee de resterende aardwarmte op 50 graden de wijken (14) in stroomt. De retourtemperatuur daalt dan naar 30 graden. Daar krijg je geen woning mee warm als het vriest. Deze samenwerkingsovereenkomst is overigens GEHEIM.

Risico en kosten voor bewoners

We worden zonder financiële inzichten een groot project ingerommeld. Het Platform Energietransitie Delft doet ook zijn beklag in een e-mail: “In de stukken aan de raad komt het woord “bewoner” niet voor. Bewoners gaan uiteindelijk deze investering terugbetalen via hun toekomstige aansluiting. Deze investering kost de gemeente dan misschien niets, maar wordt wel betaald door de bewoners. Om het risico te verkleinen is het verstandig bewoners hierbij te betrekken

Het is puur machtsmisbruik om in deze corona tijd zonder dat er bijeenkomsten mogelijk zijn en fysieke inspraak om als college zelfs versneld door te drammen. Het ene na het andere Linkse stokpaardje wordt er snel en met minimale informatie en debat doorgedrukt. Al is de leugen nog zo snel, de rekening komt altijd wel.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [397.40 KB]

Delftse Post: Verzet tegen begrotingstekort

De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben de provincie gewaarschuwd dat gemeentebestuur Delft zich schuldig maakt aan ‘onbehoorlijk bestuur.’

Bron Delftse Post 25 november 2020

Door Marcel de Jong

De stadspartijen Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft zijn zeer kritisch over het tekort van 6,5 miljoen euro op de gemeentebegroting. Ze hebben een brief naar het provinciebestuur geschreven waarin ze het Delftse college ‘onbehoorlijk bestuur’ verwijten.

Delft – Het tekort wordt volgens wethouder Stephan Brandligt veroorzaakt door het beleid van de rijksoverheid. “Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen, maar daar weinig tot geen extra geld voor ontvangen. Het gevolg hiervan is dat de tekorten bij veel gemeenten steeds groter worden. Ook in Delft. Er komt een moment waarop je als gemeente moet zeggen: zo kan het niet langer. Met dit tekort laten we de landelijke overheid zien dat het zo niet langer kan.”

“De gemeente is bezig met onbehoorlijk bestuur”

De stadspartijen vinden het een slechte zaak dat de gemeente het tekort gebruikt als pressiemiddel richting de overheid. “Wij kwalificeren deze actie als ‘meehuilen met een hongerige troep wolven in het bos”, aldus de brief aan de provincie. “Het misbruiken van de begroting als politiek pamflet zet de geloofwaardigheid van ons gemeentebestuur in zijn hemd. Als het bedrijfsleven dit zou doen dan noemen we dat bedrog.” Jan Peter de Wit, fractielid van de Groep Stoelinga: “Er is geen accountant die een niet-sluitende jaarrekening van een bedrijf accepteert. De gemeente gaat echt te ver. Het is gewoon onbehoorlijk bestuur.”

100 miljoen ontvangen

Volgens de stadspartijen is een begrotingstekort helemaal niet nodig omdat Delft een kleine honderd miljoen euro heeft ontvangen voor de verkoop van Eneco-aandelen. “Delft heeft daardoor een ongehoord goed financieel jaar achter de rug.” Bram Stoop, fractievoorzitter van Stadsbelangen Delft: “Daarmee kun je het tekort prima oplossen. Het is toch bizar dat je zoveel geld ontvangt en de stad toch opzadelt met een begrotingstekort? Er is gewoon sprake van politieke onwil.” De Wit: “De gemeente geeft een verkeerde voorstelling van zaken. De stad is niet arm. Dat tekort is helemaal niet nodig.”

Met de brief hopen De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft het provinciebestuur wakker te schudden. De Wit: “De minister heeft allang gezegd dat ze geen extra geld naar de gemeentes overhevelt. We hopen dat de provincie Delft onder druk zet om de financiële huishouding op orde te brengen.” 

De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft keuren deze handelswijze af. Ze dienden tijdens het raadsdebat over de begroting een motie van afkeuring in. Nu hebben ze ook een brief gestuurd naar het provinciebestuur. Ze hopen dat de provincie Delft tot de orde roept en dwingt een sluitende begroting te maken. Jan Peter de Wit, fractielid van De Groep Stoelinga, vindt dat de coalitiepartijen zich schuldig maken aan ‘onbehoorlijk bestuur’. “Ze zorgen met opzet dat er een begrotingstekort is om de regering onder druk te zetten. Die begroting is een politiek pamflet geworden. Ze gaan daar echt veel te ver mee.”

Brandligt benadrukt dat het open laten van het begrotingstekort niet alleen een politiek statement is. “Het gaat namelijk om echt vervelende gevolgen voor Delft als er niet structureel extra geld bij komt. Er hangen dan hele pijnlijke bezuinigingen boven belangrijke voorzieningen in de stad. Als het zo ver komt, dan wil ik het gevoel hebben dat we er alles aan gedaan hebben om dat te voorkomen. Daarom hebben we besloten om de begroting niet te laten sluiten.”

Eneco-gelden gebruiken

De Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben juist het gevoel dat de coalitie veel te weinig heeft gedaan om het tekort te dekken. In de brief aan het provinciebestuur stellen beide partijen dat een sluitende begroting mogelijk is, maar dat de politieke wil ontbreekt. Stoop: “De gemeente heeft bijna honderd miljoen ontvangen voor de verkoop van de Eneco-aandelen. Delft heeft financieel een heel goed jaar gedraaid. Met het eneco-geld hadden ze de tekorten prima kunnen dekken.”

Daar is Brandligt het niet mee eens. “Die eneco-gelden zijn incidentele inkomsten. We hebben éénmalig een bedrag ontvangen. Het begrotingstekort is structureel. Dat kunnen we niet met incidenteel geld oplossen. Als we dat wel zouden doen, zou dit college de problemen doorschuiven naar een volgend college en de financiële positie van de stad verslechteren. Dat willen we juist voorkomen.”

Dimitri van Rijn, fractievoorzitter van coalitiepartij VVD, is het daarmee eens. “Met eenmalige inkomsten kun je geen structurele tekorten dekken.” Tegelijkertijd vindt hij dat de gemeente er alles aan moet doen om de begroting sluitend te krijgen. “Ook ik vind dat we als gemeente te weinig geld van het Rijk krijgen. Aan de andere kant moeten we wel gewoon de verantwoordelijkheid nemen om een degelijk financieel beleid te voeren.”

Sociaal domein

De stadspartijen schrijven in de brief aan de provincie dat de coalitie te weinig heeft gedaan om de almaar stijgende kosten in het sociaal domein in de hand te houden. “Deze tekorten bestaan al jaren en zijn ontstaan vóór het aantreden van dit college in 2017.” Stoop: “Dit college is in het sociaal domein te lang op hun handen blijven zitten en te bang om te bezuinigen. Het begrotingstekort komt goed uit om het eigen falen te maskeren. Nu leggen ze de rekening bij de rijksoverheid neer. Die kosten van het sociaal domein moeten gewoon omlaag.”

Ambities bijstellen

De stadspartijen vinden ook dat het stadsbestuur te hoge ambities heeft. “We zitten midden in een economische crisis”, aldus Stoop. “Dan stel je je ambities bij, lijkt me. Maar nee, de coalitie blijft maar geld investeren in duurzaamheid.” Brandligt vindt het juist onverstandig om de duurzaamheidsambities op een lager pitje te zetten. “De energietransitie is één van de grootste opgaven waar Nederland voor staat. We kunnen als Delft niet zeggen: ‘daar doen we niet aan mee, want het komt ons nu niet zo goed uit’. Bovendien geven we er als gemeente niet veel geld aan uit.”

Brandbrief aan de Provincie Zuid Holland over opzettelijk Begrotingstekort

Aan Gedeputeerde Staten
Afdeling Bestuur Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht Kenmerk PZH-2020-753894377

Datum 19 november 2020 Delft

Geachte drs. Marije L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot,

De meerderheid van de gemeenteraad van Delft heeft op 5 november de Begroting 2021 – 2024 vastgesteld. Deze begroting is niet sluitend en kent een tekort van 6,5 miljoen euro voor 2021. Maar ook de daaropvolgende jaren 2022 en 2023 laten een begrotingstekort zien.

Deze Begroting is expres niet reëel en structureel uit evenwicht gemaakt om bij het Rijk extra geld via het gemeentefonds af te dwingen. Blijkbaar met andere gemeenten in Nederland. Wij kwalificeren deze actie als ‘meehuilen met een hongerige troep wolven in het bos’ terwijl dat voor Delft helemaal niet nodig is. Het is onbehoorlijk bestuur om een Begroting als politiek pressiemiddel te gebruiken daar er al acties richting het Rijk zijn opgezet door de Provincie, het VNG en verzamelde gemeenteraden. Het misbruiken van de Begroting tot een politiek pamflet zet de financiële geloofwaardigheid van ons gemeentebestuur in zijn hemd. Als het bedrijfsleven dit zou doen dan noemen we dat bedrog.

Het komt dit college ook politiek heel goed uit om de noodzakelijke harde bezuinigingen uit te stellen naar volgend jaar om daarmee een volgend college grotendeels met de uitvoering op te zadelen.

Wij staan voor een sluitende Begroting die naar ons inzicht mogelijk zou zijn als er de politieke wil voor was geweest. Delft heeft nota bene ruim voor het opstellen van deze begroting een bedrag van  € 99.384.754 op haar rekening bijgeschreven gekregen vanwege de verkoop van Eneco aandelen. Delft heeft daardoor een ongehoord goed financieel jaar achter de rug.

In plaats van echte bezuinigingen heeft dit college wel besloten 10 miljoen euro te bestemmen voor nieuwe plannen zoals de duurzaamheidsambities. Verder is 45 miljoen euro al aan nieuwe investeringen in de pijplijn opgenomen. Daarmee kunnen wij stellen dat Delft niet armlastig is. Daarentegen heeft dit college ook geen enkel voorstel gedaan hoe de Eneco dividendinkomsten van 1,6 miljoen euro gecompenseerd zullen worden. Terwijl toch de groot orde van dit Eneco dividend structureel onderdeel was van onze begroting. Hetzelfde geldt voor de toekomstige derving van          2 miljoen per jaar vanaf 2022 door het afschaffen van precariobelasting op ondergrondse leidingen van Stedin.

De reden die gebruikt wordt door het college voor de actie jegens het Rijk is die van de jaarlijkse tekorten in het sociale domein. Ook dat kunnen we met een korreltje zout nemen. Immers deze tekorten bestaan al jaren en zijn vooral ontstaan vlak voor het aantreden van dit college in 2017. Het huidige college is qua samenstelling hetzelfde als het vorige. Dit tekort van 20 miljoen euro trad al in 2017 op en er is door dit college sindsdien niet echt veel aan gedaan om dit fors omlaag te krijgen.

De Rijksuitgaven in het sociaal domein lopen sindsdien jaarlijks wel mee op met de realisatie van het Delftse sociaal domein. Het actieplan Sociaal Domein uit 2017 heeft geen substantieel ombuiging naar lagere uitgaven tot gevolg gehad. En de nu voorgenomen bezuinigen die in 2024 moeten leiden tot een afname in de uitgaven met 4,5 miljoen euro zijn volstrekt ontoereikend.

Onze conclusie is dan ook dat dit college in het sociaal domein te lang op hun handen is blijven zitten en te bang is om te bezuinigen. De niet-sluitende begroting komt goed uit om het eigen falen te maskeren. Nu wordt de uit de hand gelopen rekening eenvoudig bij het Rijk gelegd zonder duidelijk aan te geven waar de onoplosbare knelpunten zitten.

Wethouder financiën Brandligt kondigde als mosterd na de maaltijd de maatregel aan, volgend jaar bij de volgende begroting met een ombuigingspakket te komen. Dit doorschuiven van structurele financiële tekorten en ondertussen mooi weer spelen met een mega jackpot miljoenen is historisch kenmerkend voor de cultuur die helaas weer na het Spoorzone-debacle is teruggekeerd in het Delftse Stadhuis.

Vooral in deze corona tijd waar het Rijk wel andere zaken aan het hoofd heeft dan de politiek ingestoken nepbegroting van de gemeente Delft. Het Rijk geeft de Delftse noodlijdende bedrijven vele tientallen miljoenen ondersteuning om te overleven. Het Rijk is terecht druk met bestrijding van de coronacrisis. Wij grijpen als constructieve oppositie dit moment aan u op de hoogte stellen dat wij ons distantiëren van deze niet sluitende Programma Begroting 2021 -2024 en hebben onze afkeuring hierover uitgesproken in de raadsvergadering van 5 november 2020. Wij zijn tevens gaarne bereid om u verdere inlichtingen te verschaffen indien nodig.

Hoogachtend,
De fractievoorzitters van:

Hart voor Delft / Groep Stoelinga, de heer M.H.J.M. Stoelinga

Stadsbelangen Delft, de heer B. Stoop

Cc Minister K. Ollongren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bijlage: Beantwoording raadsvraag JP de Wit jaarlijkse WMO Jeugdhulp Participatiewet

Mystery guests visits horeca aan banden gelegd

In feite zijn we geen voorstander van undercover agenten die binnen de horeca gaan controleren. Het gaat wel erg ver van de overheid om spionnen in de te zetten. Het kan ook opgevat worden als uitlokking door de gemeente van overtredingen om daarmee achteraf de horecaondernemer flink te verbaliseren.

Bijvoorbeeld een BOA in burger loopt binnen zonder het gastenboek te tekenen. Hij vraagt er niet naar. Of er werd geen gezondheidscheck gedaan.

Maar burgemeester Van Bijsterveldt vond dit handhavingsmiddel van BOA’s in burger om de corona maatregelen te controleren toch nodig. Daarom dienden we gezamenlijk met onderstaande partijen een motie in voor duidelijke regels.

Zo weet zowel de horeca ondernemer wat de rechten en plichten kunnen zijn. Ook deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [159.13 KB]

DOZ: Delft kiest massaal voor ‘Stadspartij Delft’

Theodor van der Lans, Erwin Stoelinga en Aad Meuleman presenteren de nieuwe naam (Foto: Koos Bommelé) (Foto: KOOS BOMMELE)

Bron Delft op Zondag 21 november 2020 Delft kiest massaal voor ‘Stadspartij Delft’

Het is zover: de naam van de nieuwe politieke stadspartij is bekend. Uit de vier mogelijke namen kwam ‘Stadspartij Delft’ naar voren als winnaar. De leden van beide fracties zijn verheugd met deze keuze. “Je maakt in een keer duidelijk wat je bent.”

Stadspartij Delft’ is de partijnaam waarvoor door Delftenaren overweldigend is gekozen. Met maar liefst zeventig procent van de stemmen is te stellen dat deze naam met een ruime meerderheid heeft gewonnen.

Hart voor Delft


Tijdens de gecombineerde fractievergadering van afgelopen dinsdag, werd aan de fractieleden van Groep Stoelinga en Onafhankelijk Delft bekend gemaakt dat ‘Stadspartij Delft’ de naam is die de nieuwe gezamenlijke partij gaat dragen. “Eerder hebben beide fracties de top vier omarmd, dat doen zij nu ook weer met de publiekskeuze. Over de naam is iedereen zeer te spreken, evenals over het animo vanuit de stad.

Het is geweldig dat Delftenaren zich zo betrokken voelen bij de nieuwe stadspartij en de moeite hebben genomen te stemmen op hun voorkeursnaam”, aldus Theodor van der Lans, aanjager van de nieuwe lokale stadspartij. Naast de partijnaam, zal de stadspartij ook een ondertitel gaan dragen die is gekozen door beider fracties.

De tweede aanjager, Aad Meuleman, vertelt: “’Hart voor Delft’ is de slogan die wij gaan gebruiken, ook in aanloop naar de verkiezingen. Wij zijn blij met deze combinatie en verheugd dat wij deze nu aan het grote publiek mogen presenteren.”

Voortgang


De samenwerking tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga is in volle gang. In juli tekenden beide partijen op de Markt een intentieverklaring om samen tot één grote stadspartij te komen en er vinden gemeenschappelijke fractievergaderingen plaats.

Nu is dus ook de naam bekend. Van der Lans: “De partij is geboren, nu voortvarend richting de notaris en alles formeel aftikken. En dan is de partij klaar om zich samen, voor honderd procent, in te zetten voor de Delftenaren.”

Een van de uitgangspunten van Van der Lans en Meuleman is om de Delftse burger bij veel zaken van de nieuwe partij te betrekken. “We moeten de Delftenaren meer serieus gaan nemen dan de politiek het afgelopen decennium heeft gedaan.

Wij willen weten wat zij belangrijk vinden, en ons daar hard voor maken. Laten we nou eens goed luisteren naar wat er in Delft leeft. Dat kan per wijk verschillen, dus je moet differentiëren.”

Bron Delft op Zondag Delft kiest massaal voor ‘Stadspartij Delft’

Telegraaf: ’Schending’ kerk Oranjes Ophef en verbazing over uitbreidingsplannen in Delft

Bron Telegraaf Haaglanden 20 november 2020 De mogelijke aanbouw aan de Nieuwe Kerk in Delft zorgt voor reuring in de prinsenstad.
illustratie stiel

Telegraaf Haaglanden door Marieke van Essen

DELFT De uitbreidingsplannen voor de Nieuwe Kerk in Delft zorgen in de prinsenstad voor ophef en verbazing. De Protestantse Gemeente Delft heeft gekozen voor een moderne aanbouw in de tuin, maar volgens Hart voor Delft doet dit afbreuk aan het historische aangezicht van het veertiende-eeuwse rijkmonument.

„Dit is onze kerk, waar nota bene het Koninklijk Huis ligt begraven, onwaardig”, zegt Jan Peter de Wit.

De Nieuwe Kerk wil de huidige functies van museum en plek voor kerkdiensten uitbreiden naar (commerciële) evenementen. Voor dit ’huis van de toekomst’, waar onder andere concerten met maximaal duizend toeschouwers zullen plaatsvinden, is een extra ruimte nodig met onder meer een ontvangstgelegenheid, garderobe, keuken en vijftien tot twintig toiletten.

Tijdens een recente presentatie aan de gemeenteraad werd duidelijk dat het nieuwe gebouw een plek moet krijgen aan de kant van de Oude Langendijk. „En juist vanaf deze kant is het aangezicht zo indrukwekkend”, zegt De Wit. „De kaalheid en soberheid van de grootse kerk en toren en de leegte van het Marktplein midden in de stad. En dan het stadhuis als wereldse drukke blikvanger.”

Hart voor Delft is ’meer dan verbaasd’ over de keuze voor de bovengrondse uitbreiding. „Het was altijd de bedoeling dat de extra voorzieningen onder de grond zouden komen en er was al een omgevingsvergunning voor een ondergrondse kelder van 550 vierkante meter. De gemeente en de protestantse gemeente hebben zelfs jarenlang rechtszaken gevoerd met archeologen, omdat dit zou betekenen dat er 2100 skeletten geruimd moesten worden.”

Volgens de Protestantse Gemeente Delft zijn er slechts ’schetsontwerpen van de architect’ gepresenteerd. „De stad mag hier nog over meedenken. En ja, dat geldt ook voor het Koninklijk Huis”, zegt Wilco Blaak, directeur van de Oude en Nieuwe Kerk. „Bij de uitbreiding zijn veel partijen betrokken, ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kijkt mee.”

Volgens Blaak is er van de ondergrondse variant afgestapt ’omdat de bouwkosten inmiddels zijn verdubbeld’. „Ook de reuring die ontstaan is over ondergronds bouwen op deze historische plek heeft meegespeeld bij de keuze voor deze variant.” Volgens de kerkdirecteur is nog niet bekend wanneer de bouw begint. ..Maar als het zover is, dan nog zullen de meningen verschillen. Wat de één mooi vindt, vindt de ander lelijk.”

De archeologen lieten overigens donderdag weten zich niet meer met het dossier Nieuwe Kerk bezig te houden.

Aanbouw in tuin Nieuwe Kerk is veel goedkoper dan beoogde ondergrondse kelder

Modelschets 1 van de bovengrondse uitbreiding in de Kerktuin

De gemeenteraad werd 12 november 2020 digitaal geïnformeerd over de uitbreiding van de Nieuwe Kerk.

Ik was in de veronderstelling dat die extra voorzieningen ruimte onder de grond zou komen op de plaats waar nu dat grasveld van de Kerktuin pronkt. De Protestantse Gemeente Delft (PGD) & gemeente Delft hadden alle rechtszaken gewonnen tegen archeologische bezwaren (ruimen 2100 graven) van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft en de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (uitspraak 2015). De PGD had uiteindelijk een omgevingsvergunning voor een ondergrondste kelder. Alleen zijn in die vijf jaar de bouwprijzen gestegen.

Dus wil de PGD nu goedkoper bovengronds een uitbreiding voor facilitaire zaken als toiletten, keuken, kleedruimte etc voor een meer commerciële invulling van het gebouw. De Nieuwe Kerk moet “de huiskamer van Delft” worden voor iedereen?

Het participatietraject is in 2018 begonnen en er zijn al drie bijeenkomsten geweest. De laatste juni 2019. De PGD heeft nu definitief gekozen voor een bovengrondse aanbouw in de kerktuin model C

Ik ben nu geïnformeerd. Maar de rol van de gemeenteraad is pas helemaal aan het eind. Pas als alle procedures doorlopen zijn dan komt de aanpassing van het bestemmingsplan in een coördinatieregeling van de omgevingsvergunning naar de gemeenteraad. Zal wel een ‘Wensen en Bedenkingen’ procedure zijn die zelden tot aanpassingen leidt.

Het college heeft in juni een intentieovereenkomst getekend die ik eerst eens ga lezen. Ondanks dat de PGD de ‘stad’ gedegen betrokken heeft bij de keuzen van de varianten waar de aanbouw moet komen, ben ik onaangenaam verrast. Bron Denk mee over de Nieuwe Kerk

Ik vind een moderne aanbouw in de Kerktuin erg zonde van het historische aangezicht van de Nieuwe Kerk vanaf de Oude Langendijk richting de Markt en het Stadhuis. Dat is juist zo indrukwekkend. De kaalheid en soberheid van de grootse Nieuwe Kerk en toren en de leegheid van het Marktplein midden in de stad. Met het Stadhuis als wereldse drukke blikkentrekker. Ik ben niet overtuigd dat er nu voor een financieel goedkopere bovengrondse oplossing gekozen moet worden. Maar het proces is al in volle gang en de keuze voor de uiteindelijke variant is al gemaakt.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

Onderstaand modelschetsen die als voorbeelden dienen voor het Voorlopig Ontwerp

Motie stel bouw van Willem van Oranje Musical Theater een half jaar uit

De bouw is al in septenber begonnen. De gemeenteraad neemt morgenavond het besluit.

Motie

Uitstel van een half jaar van het besluit van een investeringskrediet van €630.000 voor het  Willem van Oranje musical Theater

De gemeenteraad van Delft bijeen in een digitale vergadering op 19 november 2020

Constaterende dat

  • door de tweede golf van de Corona pandemie alle culturele instellingen momenteel gesloten zijn
  • het toekomstige verloop van de corona pandemie sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van een vaccin en de inentingsgraad van de bevolking
  • de beoogde première van de musical Willem van Oranje van maart 2021 naar maart 2022 verschoven is

Overwegende dat

  • ook na vaccinatie van een groot deel van de bevolking de angst voor corona nog steeds aanwezig zal zijn voor besmetting
  • het een onnodig financieel risico is om nu al te beslissen om te volharden met deze ambitieuze pré coronatijd WvO theater plannen
  • hoewel de bouwwerkzaamheden begonnen zijn en dit voor eigen risico van de initiatiefnemer, vooruitlopend op de goedkeuring van de gemeenteraad geschiedt is
  • de financiële impact op de gemeente door de corona crisis pas goed te beoordelen zijn als alle jaarrekeningen van de verbonden partijen en subsidierelaties binnen zijn
  • over een half jaar misschien de mist rond het verloop van corona is opgetrokken om rustig koers te zetten tussen woelige baren

Draagt het college op om een half jaar te wachten met het besluit voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet om op dat moment te bezien wat de toestand in Delft is als gevolg van de Corona pandemie

En gaat over tot de orde van de dag,

Groep Stoelinga                                                Stadsbelangen Delft

______________________________________________________________________________

TU campus Heertjeslaan