Jaarwisseling: Vuurwerkverbod, Jeugd “van de straat houden” en vuurwerkshows

Openbaar Meld Systeem (OMS). Vanaf 1 januari 2021 zal de OMS niet meer door de VRH worden aangeboden.

De Veiligheidsregio Haaglanden van 7 gemeenten is bestuurlijk nog steeds de baas in Delft wat betreft Corona en openbare orde. Dat is nu onder leiding van de Haagse burgemeester Jan van Zanen.

“Jan van de Gemeente”

Enige wat we als gemeenteraad hier van door krijgen is als er een nieuwe noodverordening is.

Maar er is meer…voor wie zoekt….

Op 14 oktober was er een Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden met hier de agendastukken

Daar stond op de agenda de notitie : Lessons learned jaarwisseling 2019-2020. (zie onder)

Het vuurwerkverbod is al deze jaarwisseling van toepassing. Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Maar hoe ga je dat handhaven?

En de opdracht is ook om te zoeken naar alternatieven om de jeugd “van de straat te houden”, afgezet tegen de beperkingen van de covid-maatregelen.

Een onmogelijke opgave lijkt me. Het OM geeft zelf toe dat het in het donker lastig is met camerabeelden te werken.

Ook moet er nog afstemming komen over vuurwerkshows. Zoetermeer overweegt er één. Hier in Delft wil Van Bijsterveldt niet eens een drone overvliegende surprise show. Elke buurt z’n vreugdevuurtje dan. Ook daar liggen de ambtelijke regelneven dwars.

Als het aan de burgemeesters ligt wordt het op straat een erg stille en super saaie Jaarwisseling 2020. Enkel veel politie op de been. 2021 start als een Politiestaat.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [107.46 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [154.97 KB]

Delvenaren over het Coronavirus! Delft op Zondag TV

Binnenstad bewoners pislink over onbegrijpelijke parkeerbrief gemeente

Delft, 20-10-2020

Betreft: wijzigingen parkeren in gebied B

Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad heeft op 9 juli ingestemd met een ‘nieuwe kijk op parkeren’, een plan om de leefbaarheid in de binnenstad van Delft te verbeteren. Op dit moment is het in de binnenstad en in sommige omliggende wijken erg druk op straat. Autoverkeer en geparkeerde auto’s nemen veel van de schaarse ruimte in beslag. De gemeente wil daarom meer auto’s in de parkeergarage en minder op straat. Zodat er meer ruimte komt voor groen, spelen én verblijven. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal zaken in Delft verandert voor zowel het parkeren op straat als parkeren in de garages.

Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor u als vergunninghouder van gebied B.

In deze e-mail informeren wij u, wat de gevolgen per 1 november 2020 precies voor u zijn.

Wijzigingen straat parkeren
De prijs van de parkeervergunning wordt verhoogd. Vanaf 1 november bedraagt de prijs voor een eerste parkeergunning € 200,- per jaar. Bij de eerstvolgende verlenging van uw parkeervergunning na 1 november, betaalt u dit nieuwe tarief.

Daarnaast verdwijnt de mogelijkheid een tweede of volgende parkeervergunning aan te schaffen. Bestaande vergunningen blijven geldig tot het einde van de looptijd, maar kunnen daarna niet meer verlengd worden.

Als laatste is het voor u belangrijk om te weten dat de mogelijkheid verdwijnt om met uw vergunning voor gebied B ook te parkeren in een deel van gebied D (D1, het overloopgebied). Dit in verband met het opheffen van parkeergebied D.

Parkeergebieden Delft
Parkeergebieden B,C,D & E per 1-11-2020. Gebied F per 1-2-2020.

Wijzigingen garage parkeren
Wij bieden u de mogelijkheid om een abonnement voor de Prinsenhof- of Zuidpoortgarage aan te schaffen. Hiermee kunt u 24/7 in één van deze parkeergarages parkeren. De kosten voor de eerste auto bedragen € 300,- per jaar. Dit abonnement komt in plaats van uw eerste straatvergunning. U kunt ook een abonnement voor uw tweede of volgende auto kopen, dit abonnement kost € 500,- per jaar.

U mag altijd switchen tussen een eerste straatvergunning en een garageabonnement.

Deze abonnementen zijn alleen beschikbaar voor bewoners die het recht hebben om een straatvergunning aan te schaffen.

Bewoners die al een lopend (duurder) abonnement voor de parkeergarages hebben, kunnen dit abonnement per 1 november opzeggen en per die datum een nieuw, goedkoper abonnement aanschaffen. Heeft u teveel betaald, dan storten wij het resterende abonnementsgeld terug.

Heeft u een 1e parkeervergunning op straat, dan kunt u alleen een abonnement voor de Prinsenhofgarage kiezen. Wanneer u een 2e of volgende parkeervergunning op straat heeft, dan heeft u de keuze voor een abonnement in de Prinsenhof- of Zuidpoortgarage.

Als laatste: Er is een maximaal aantal abonnementen voor de Prinsenhofgarage beschikbaar. Dit betekent dat zodra het maximum bereikt is, wij geen goedkopere abonnementen meer kunnen verstrekken en dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.

Ruimte voor de binnenstad
Tot slot geven wij u mee dat de gemeente Delft van plan is het autoluw-gebied in de binnenstad verder uit te breiden. Deze uitbreiding verwachten wij in het zuidwesten van de binnenstad, tussen Zuidpoort en het station. Dit gebeurt onder de naam van het project ‘Ruimte in de binnenstad’.

Het officiële besluit hierover wordt pas in de zomer van volgend jaar genomen. Begin 2021 gaat de gemeente eerst in gesprek met alle betrokken bewoners en bedrijven. In november ontvangt u hierover meer informatie.

Heeft u nog vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze e-mail toch nog vragen hebben, kijk dan op onze website (www.parkerendelft.com) of neem contact op met onze klantenservice via klantenservice@parkerendelft.com of 015 – 200 10 46.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Eric Bavelaar
Directeur ParkerenDelft B.V.

Dit bericht wordt geautomatiseerd verzonden; indien u meerdere parkeerproducten heeft, krijgt u deze mail meermaals.

_________________________________________________________________________________________________________

Sonja Sint:

Man man,
De hele straat is hier pislink. Die brief is werkelijk te bizar voor woorden.

Werkelijk achterlijk en totaal onbegrijpelijk
Als je nu 1 parkeervergunning hebt kun je dus alleen een abonnement  in de Prinsenhof garage krijgen.
Dat is meer dan 20 minuten lopen van hieruit .
Wat denken ze  zelf, dat dat een optie is voor mensen??
En dat verstaan ze onder  ‘het verleiden’ om in de garage te gaan staan??

Er was trouwens een bewoner die een gesprek wilde met Huijsmans, kon alleen per klachtenformulier…..

Sonja

____________________________________________________________________________________________________________

Van Jan Pieter Ellerbroek

Dames en heren,

Het laatste waar u natuurlijk in uw ‘bubbel’ op zit te wachten is een bericht van een ‘burger’. Vreselijk. Welgemeende excuses daarvoor.

Het was al volstrekte arrogant het parkeerbeleid door onze strot te duwen, maar de uitvoering ervan is zelfs respectloos.

Onderstaande mail ontvingen wij vandaag van ‘Parkeerbeheer’:

–          Het bericht is volstrekt warrig onduidelijk opgesteld

–          We hebben ‘opeens’ een deadline van 1 november terwijl bestaande vergunningen lopen tot 31 december 2020.

–          Nergens staat wáár en hoe we de omzetting van de vergunningen kunnen regelen.

–          Op de website van parkeerbeheer werkt helemaal niets.

Het is mij duidelijk dat u –met z’n allen- gewoon door zal gaan met het negeren van vragen en behoeftes van bewoners, maar heb tenminste het fatsoen om met heldere uitleg en werkende systemen te komen.

Ik heb steeds meer de indruk dat ik niet in Delft woon, maar in Juinen (een creatie van Kees van Kooten en Wim de Bie in de jaren ’80): https://youtu.be/DHhEa-wNgdE .

Ik kan het gemeentebestuur en de gemeenteraad niet meer serieus nemen.

Groet Jan Pieter Ellerbroek

P.S. Obligate antwoorden hoeft u mij niet te sturen: die zijn voor uw bühne. Niet de mijne.

Sociaal en Cultureel Planbureau peiling Zwarte Piet 2019

Intocht 2019 Oostpoort

Over twee jaar verdwijnt Zwarte Piet in Delft door een hoog opgeleide minderheid van GroenLinks, D66 en Stip elite.

Maar interessant is onderstaand rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘Denkend aan Nederland’ uit juni 2019. Dit is een Rijksonderzoek. Daaruit blijkt dat een meerderheid van 56% voor handhaven van Zwarte Piet was in 2018.

In de grote steden (en) in de Randstad wonen meer hogeropgeleiden, jongeren en mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond, bevolkingsgroepen die welwillender staan tegenover het veranderen van Zwarte Piet.

Dat Zwarte Piet bij onze Sinterklaas intocht in 2023 geheel verdwenen zal zijn is besloten door de Stichting Sinterklaas Intocht. Een stuk immaterieel erfgoed dreigt te snel overboord gegooid te worden.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.90 MB]

De € 7,8 miljoen van het Rijk voor Schieoevers is niet bedoeld voor studentenwoningen

Transformatie Schiehal bron Amvest en Kondor Wessels Vastgoed gaan het Kabeldistrict in Delft

Wat gaat er nu procies gebeuren met de 7,8 miljoen van het ministerie van BZK voor het Kabeldistrict in Schieoevers.

Omdat ik een nieuwsgierig persoon ben maar eens de aanvraag van de gemeente Delft opgevraagd vooral wat betreft de financiële onderbouwing.

Helaas. Dit antwoordde wethouder Brandligt: “De onderliggende bedragen en toedeling van budgetten kunnen we niet verstrekken, omdat dit de commerciële positie van de gemeente zou kunnen schaden. Het ministerie kiest er om diezelfde reden ook voor om niet verder uit te weiden in de beschikking”

Zaak om dus goed op te letten. Op de Stip website Wat te doen met 7,8 miljoen? staat: Stip: De financiële bijdrage vanuit het ministerie is belangrijk voor de realisatie van sociale woningbouw, studentenhuisvesting en betaalbare bedrijfsruimte. STIP ziet graag dat het geld voor het realiseren van studentenhuisvesting ten goede komt voor het welzijn van de student.

Er staat niks in onderstaande Rijks Beschikking Woningbouwimpuls 2020 Delft Schieoevers iets over over studentenwoningen of het welzijn van studenten!

Dus Stip probeert ten onrechte nu al dit budget te misbruiken voor hun eigen woonbelangen.

Er is tien jaar de tijd om 2.688 woningen toe te voegen.. Het woningbouwprogramma bestaat uit (ten minste) 1.647 betaalbare woningen. Betaalbare woningen zoals bepaald in artikel 1 van het Besluit Woningbouwimpuls 2020.

betaalbare woning:

  • 1°. sociale huurwoning: huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag;
  • 2°. huurwoning voor middenhuur: huurwoning met een aanvangshuurprijs van ten minste het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, en in 2020 ten hoogste € 1.000, of, indien er voor een geliberaliseerde woning voor middenhuur als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel j, van het Besluit ruimtelijke ordening in de gemeentelijke verordening ten hoogste een aanvangshuurprijs is bepaald die lager is dan € 1.000, ten hoogste dat bedrag. De in de vorige zin bedoelde bovengrens van € 1.000 wordt met ingang van elk kalenderjaar gewijzigd met het percentage waarmee het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag wordt gewijzigd; of
  • 3°. betaalbare koopwoning: koopwoning met een koopprijs van ten hoogste de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen, bedoeld in de voorwaarden en normen voor de onder auspiciën van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ontwikkelde Nationale Hypotheek Garantie;

Er staat niks over studentenwoningen in artikel 1 van het Besluit Woningbouwimpuls 2020.

Dus Stip kan de boom in met hun studentenwoningen. Een deel van de €7,8 miljoen is bedoeld voor betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

Groep Stoelinga / Hart voor Delft / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.98 MB]

Burgerbrief: Bewoners Stefanna seniorenwoningen bezorgd over gezamenlijke liften voor opname corona patiënten

Advertentie Delft op Zondag 10 oktober 2020

Ingezonden email van de heer Marc Rust

Pieter van Foreest opent  speciale verpleegafdeling voor coronapatiënten in Stefanna. Dat kopt het artikel in de krant van 18 oktober.  In stilte, zonder enige vorm van communicatie richting de “buren” geopend op 12 oktober. Het artikel zal velen in Delft niet interesseren en/of ontgaan zijn in deze tijd. Prima gedachte maar realiseer dit dan op een meer veilige plek als het echt om de mensen/zorg gaat.

Stefanna is namelijk een voormalig bejaardenhuis; het betreft dus een pand met voormalige aanleunwoningen; bouwkundig een chaos met meerdere aanbouwingen en uitbreidingen.

Nu zijn het sinds 2012 seniorenwoningen; meest zeer oude mensen die daar, alleenstaand wonen met voornamelijk mantelzorg maar ook thuiszorg. Een locatie waar de toegang, algemene ruimten en liften zowel door én bewoners én cliënten van de verpleegafdelingen gebruikt worden. Feitelijk gedwongen door elkaar gebruik maken van dezelfde faciliteiten. Niet te vergeten de belangrijkste groepen; het bezoek van beide doelgroepen, de mantelzorgers en de thuiszorg.

Sinds 2012 wordt geprobeerd bouwkundig de wettelijke scheiding aan te brengen in het gebouw tussen zorg en wonen, met allerlei ellende en verbouwingen. Voor het ventilatiesysteem, essentieel ter bestrijding voor corona, is echter nog nooit iets gedaan. Voor zover ik weet is deze feitelijk niet anders dan het openen van buitendeuren. Afgelopen zomer was het een sauna in het trappenhuis en portalen.

Tevens is er al zo’n 2 weken geleden een oefenruimte gecreëerd, in één van de entrees tegenover de liften, waar bewoners nogal van schrokken. Slecht met nadrukkelijk uiten van ongenoegen en aandringen met vragen, kwam er iets van verklaring van de mensen die daar bezig waren.
De hoofdreden van de schrik was dat er geen informatie verstrekt was hierover. Wel om de week een corona nieuwsbrief naar de mensen die ooit met PvF zaken hebben gedaan. Informatie over het verpleeg deel van het gebouw. De rest van de bewoners van het pand zijn blijkbaar niet belangrijk.

Reguliere bewoners van de niet tot het verpleeghuis behorende woningen, lijken gewoon als “oude niet belangrijke maar wel potentiële klanten” te worden beschouwd.

Als je dan verder leest in het artikel wordt er gesproken over een aparte toegang voor patiënten en personeel. Ik was zeer benieuwd hoe ze dát gingen uitvoeren en ben er inmiddels achter. Men gebruikt de buitendeur, ingang van de seniorenwoningen waar de dubbele liften zijn. Ze komen langs de brievenbussen en bellentableau en gebruiken de gezamenlijke liften. Niet de hoofdingang van het verpleeghuis want dat is denk ik verkeerde beeldvorming maar zal waarschijnlijk worden afgedaan met een ontsmettingsverhaal.

Het probleem is dat namelijk geen andere toegang naar de verpleegafdelingen dan de gezamenlijke met de senioren woningen. Het trappenhuis of de liften!

Het excuus dat de liften en hal daarna ontsmet worden gaat nergens over. Er worden zoveel chemicaliën gebruikt dat iemand met een beetje COPD of astmatische klachten, daarna meteen in ademnood komt. Het lijkt wel een zenuwgas heb ik al horen zeggen. Ik heb PvF al eens gevraagd hoe het zit met het ventilatiesysteem in de liften want ondanks dat de liftkooien nauwelijks een jaar oud zijn, lijkt er geen ander ventilatie syteem te zijn dan de lift zelf.

Wat afgelopen zomer wel middels een brief van Vestia, op aandringen van PvF, werd gemeld is dat de hoofdingang voor bewoners van de seniorenwoningen niet gebruikt mocht worden. Deze hoofdingang werd bij het begin van het corona tijdperk afgesloten voor mantelzorgers en thuiszorgpersoneel wat geen Pieterpak draagt. Thuiszorg van andere dan PvF dus.

Via Vestia en op aandringen van PvF kregen andere bewoners een brief hierover. Echter de Pieter thuiszorg doorkruiste het gebouw zonder enige restrictie. Zelfs het kantoorpersoneel dat naar de 6e verdieping moest voor vergaderingen kwam via de hoofdingang door de gang naar de lift waar niemand zou mogen zijn.

Nu heeft PvF een nieuw verdien model en gebruiken ze doodleuk de voordeur van de buren; bewoners van de seniorenwoningen: ONGEHOORD!

Was de verstandhouding tussen de alleenstaande bewoners en de zorginstelling vóór corona al niet gezellig meer, mét corona is deze verder verslechterd. Ook Vestia, als verhuurder, wil hier blijkbaar geen rol in spelen. Het is zorgelijk dat het bestuur van een zorginstelling zich een machtspositie heeft toegeëigend onder het mom van zorg. En dit dan ook nog met behulp van ROAZ en GHOR. Ik vraag me af of die organisaties wel op de hoogte zijn van de situatie; bouwkundig gezien dan.

Blijkbaar heeft Pieter van Foreest geen boodschap aan de vele buren en denk slechts in eigen belang om de ontstane leegte te vullen na een dure verbouwing.

MJA Rust

___________________________________________________________________________________________________________

Van: GGD Haaglanden Date: ma 19 okt. 2020 om 12:00
Subject: FW: Speciale corona afdeling Stefana To: mja rust

Goedemorgen,U kunt hiervoor contact opnemen met de instelling Pieter van Foreest. GGD GHOR Nederland en GGD Haaglanden spelen hierin geen rol.

Met vriendelijke groet, Marjolein Walsmit, Communicatieadviseur GGD Haaglanden

___________________________________________________________________________________________________

Het ROAZ is wat moeilijk te vinden op het grote web maar het LNAZ reageerd alsvolgt:

LNAZ reageert als volgt: Vervelend dat u als omwonende hinder ervaart. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg gaat over de acute zorg in ziekenhuizen en traumacentra in Nederland. Verpleeghuizen en verpleeginstellingen vallen onder de VVT-sector; het spijt ons dat we u niet kunnen helpen.
Bij dit soort klachten kunt u het beste eerst met de instelling zelf contact opnemen.

Delft op Zondag: ‘Welke naam de stadspartij gaat dragen, kiest Delft’

Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft voor de tweede lock down

zo 18 okt 2020, 10:00 

DELFT – De samenwerking tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga is in volle gang. In juli tekenden beide partijen op de Markt een intentieverklaring om samen tot één grote stadspartij te komen en inmiddels vinden gemeenschappelijke fractievergaderingen plaats. Het moment is nu daar om de nieuwe partij een naam te geven. Welke naam dat exact wordt, kiezen de inwoners van Delft.

Door Cheyenne Toetenel

De beide aanjagers van de nieuwe lokale stadspartij, Aad Meuleman en Theodor van der Lans, zijn met Erwin Stoelinga doorgegaan met het vormgeven van de partij. Een van de uitgangspunten van Van der Lans en Meuleman is om de Delftse burger bij veel zaken van de nieuwe partij te betrekken. “We moeten de Delftenaren meer serieus gaan nemen dan de politiek het afgelopen decennium heeft gedaan. Wij willen weten wat zij belangrijk vinden, en ons daar hard voor maken. Laten we nou eens goed luisteren naar wat er in Delft leeft. Dat kan per wijk verschillen, dus je moet differentiëren.”

Volgens Van der Lans moet er een andere wind gaan waaien. “We moeten meer gaan samenwerken in de Delftse politiek. Het is nu nog te vaak wij en zij. We moeten een brug slaan, elkaars eigenheid accepteren en samenwerken. Dat wil de nieuwe stadspartij voor elkaar krijgen. Potentieel hebben we een heel mooi fenomeen te pakken. Een grote nieuwe stadspartij: twee bloedgroepen die verbazingwekkend goed mixen.”

Vorderingen


Dat de twee partijen goed mixen, blijkt volgens Van der Lans uit de samenwerking die nu al gaande is. “De samenwerking is nog niet geformaliseerd, maar wel vinden er al gemeenschappelijke fractievergaderingen plaats. Komende raadsvergaderingen worden vooraf in gezamenlijkheid besproken. Moties en agendapunten worden samen voorbereid, maar je ziet ook al een verandering in de strategie. De vraag is nu: hoe gaan we iets proberen aan te pakken? Dat is beter dan ad hoc politiek bedrijven, zoals het voorheen was. Deze verandering maakt dat ik zeer positief naar de toekomst van deze partij kijk. Samen kunnen we het waarmaken.”

Nieuwe naam


Het betrekken van de inwoners begint al bij de naam waaronder de partij gekend zal gaan worden. De werkgroep heeft beider fracties een voorstel gedaan voor een viertal namen waaruit gekozen kan worden. “De naam volledig vrij laten kiezen is een onbegonnen zaak”, stelt Van der Lans. “Je krijgt dan vermoedelijk honderden namen en vele varianten op hetzelfde thema. Een beetje voorselecteren leek ons daarom de beste optie.”

De fracties van de Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben in gezamenlijk beraad onveranderd en unaniem de voordracht van de werkgroep overgenomen. “De motivatie bij alle keuzes is helder”, leggen Van der Lans en Meuleman uit. “Wij vinden dat je in je naamstelling duidelijk moet maken wat je bent en waarvoor je staat. We zijn er voor iedereen in de stad Delft, staan rechtop voor eerlijke lokale politiek en iedereen moet het begrijpen.”

Vier keuzes voor naam nieuwe grote stadspartij

1 Stadspartij Delft:
“Je maakt in een keer duidelijk wat je bent.”

2 Delftse Stadspartij:
“Idem maar dan met iets meer nadruk op het Delftse karakter.”

3 Hart voor Delft:
“Delftsblauw. Wie kent het blauwe Delftse hart niet?”

4 Har(d)t voor Delft:
“Idem. We maken ons hard voor de stad en doen doet met ons hart.”

Ook u kunt meebeslissen welke naam de nieuwe stadspartij uiteindelijk zal dragen. Dit kan door uw keuze te mailen naar nieuwestadspartij@gmail.com.

In de editie van 15 november wordt de gekozen naam bekend gemaakt.

Inspectie Onderwijs rapport over acuut en urgent overlevingsplan Grotius College

Uit dit laatste Inspectie Onderwijs rapport in juli 2020 blijkt hoe acuut de financiële puinhoop was en is bij het Grotius College (STOVOD). Maar ook dat dit al sinds januari 2020 bekend is bij de Inspectie.

In samenwerking met de commissie Sociaal Domein en Wonen van de Gemeenteraad was op verzoek van wethouder Hatte van der Woude (VVD) deze fraude affaire achter gesloten deuren onder geheimhouding besproken en zo geprobeerd in de doofpot te stoppen.

Men was bang dat deze grote fraude en mismanagement affaire de nieuwe aanwas van leerlingen nadelig zou beïnvloeden. Dat raadsleden vooral een controlerende taak hebben om misstanden aan de kaak te stellen waren ze helemaal vergeten.

Uit onderstaand Inspectierapport blijkt dat de gemeenteraad wel het mes op de keel werd gezet. Een (verwacht) tekort van 81.217 Euro in oktober 2020 tot 1.568.523 Euro in december 2022.

Als deze €1,5 miljoen niet betaald was, dan zou scholengemeenschap Grotius al failliet zijn gegaan. In beginsel staat STOVOD twee jaar onder toezicht van de Inspectie Onderwijs.

Weer nieuwe namen in het bestuur. Lijkt wel een duiventil. Jos te Marvelde a.i. is al weer weg. En al die ad interim bestuurders kosten ook meestal erg veel knaken. O, ik bedoel incidentele kosten.

In het commentaar van het bestuur lees ik : “tot een financieel arrangement bestaande uit een lening en mogelijk een tegemoetkoming van een deel van de incidentele kosten voor STOVOD”

Bruidsschat verdampt

“Discontinuïteit in het bestuur, governance die niet op orde was en een bruidsschat van de gemeente die geheel opging aan exploitatie, kunnen mede als oorzaken worden genoemd van de ontstane situatie”

Ondertussen is het allemaal erg lastig om een vinger achter te krijgen. Het openbaar onderwijs is door vooral de PvdA verzelfstandigd en op grote afstand gezet van de gemeenteraad. Maar als het misgaat weten ze de portemonnee van de gemeenteraad (burger) wel te vinden. De gemeenteraad heeft enkel een financieel controlerende taak achteraf.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.76 MB]

Opruwen gladde hardstenen platen voor het Stadhuis moet nog gebeuren

Ik heb Antwoord gekregen op mijn Schriftelijke Vragen over de spekgladde grote hardstenen platen voor het Stadhuis op de Markt.

Afgelopen vijf jaar is er maar 1 melding binnengekomen over deze gladde stenen. Dat zegt meer over de meldingsbereidheid die er niet meer is. Mensen hebben toch geen vertrouwen meer in de gemeente of Politie.

Sinds 2002 liggen deze grote hardstenen platen er. Dit is de eerste renovatie. De totale kosten voor het leveren, vervangen en herstellen van het natuursteen zijn geraamd op ca. € 35.000. En de dader (hoogwerker, vrachtwagen) ligt op het kerkhof.

Maar het college zegt toe het spekgladde (bij regen) oppervlak van de hardstenen wat op te laten ruwen. We zijn benieuwd of dit ook echt uitgevoerd zal worden.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

GroenLinkse Begroting 2021 niet reëel en structureel uit evenwicht

Programma Begroting 2021 -2024

In één oogopslag is te zien dat de uitgaven (395,9) zo’n 6,5 miljoen euro meer bedragen dan de inkomsten (389,4).

Jan Peter de Wit las namens Groep Stoelinga GroenLinks de les. Links beleid doet volgens De Wit Delft de das om. Hij voorspelde dat de provincie de Delftse begroting gaat afkeuren, omdat die begroting niet reëel en niet structureel in evenwicht is.

Groep Stoelinga oordeelde dat het college bezig is met partijpolitiek door de niet sluitende begroting te gebruiken als een politiek pamflet, omdat Delft meer geld uit Den Haag wil. En dat terwijl Delft 99 miljoen krijgt van de opbrengst uit de aandelenverkoop van Eneco.

IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) op terrein Gele Scheikunde.
Meeste geld gaat de Energietransitie en circulaire economie

Dat het college de helft van dat bedrag al heeft uitgedeeld, vindt Groep Stoelinga erg kwalijk. Dat geld is volgens Groep Stoelinga van iedereen en dus moet iedereen kunnen meepraten over de bestemming van de Eneco-gelden.

Begrotingscirculaire gemeenten 2021-2024

Uitgeven kan Groenlinks wethouder Stephan Brandligt goed. Maar een oplossing vinden voor het wegvallende Eneco dividend van jaarlijks 2 miljoen euro heeft hij niet.

De Provincie Zuid-Holland zal deze Niet Sluitende Begroting 2021 hoogst waarschijnlijk afkeuren en Delft weer onder preventief toezicht gaan plaatsen. En dat is nogal een afgang als je net de Jackpot van €99 miljoen hebt gekregen.

Bij monde van Jan Peter de Wit gaf Groep Stoelinga het college tot 5 november de tijd om met een sluitende begroting te komen. Als die begroting er niet komt, dient Groep Stoelinga die avond in de raadsvergadering een motie van afkeuring of wantrouwen in.

Met dank aan RIS Delft Actueel