Wegens sneeuw Schrederhof gevraagd lokale taxi’s in te zetten om ouderen naar ADO stadion voor vaccinatie te brengen

Taxi Charly uit Delft

Wethouder Schrederhof is verzocht lokale taxichauffeurs in te zetten bij het vaccinatie project voor de oudere inwoners van Delft. Momenteel maakt de gemeente Delft gebruik van de regiotaxi. In de commissievergadering EFB gehouden op 04-02-2021 heeft de wethouder gezegd hiernaar te willen kijken. Onze lokale taxichauffeurs waar ik als voorbeeld Taxi Charly heb genoemd gaan failliet en hebben amper inkomen. De meeste taxichauffeurs hebben een mooie auto waar bijna altijd een financiering op rust.

Nu de tweede lock down voortduurt en de avondklok met 3 weken verlengd is vallen de weinige ritten ook nog weg. De reserves zijn op, de vaste lasten kunnen niet meer betaald worden.

Om faillissementen te voorkomen hebben de chauffeurs werk nodig. De wethouder kan deze chauffeurs te hulp schieten en de taxiritten toewijzen aan lokale de lokale chauffeurs. Het water staat niet aan de lippen van deze doelgroep maar is aan het overstromen.

Sylvia Grobben.

GroenLinks veroorzaakt financieel debacle door veel zwaardere bezuinigingen ‘herstel’ Begroting

Financieel wethouder Stephan Brandligt (GroenLinks) is een door-geradicaliseerde zolderkamer communist

De niet-sluitende onwettige Delftse Begroting 2021-2024 die bedoeld was als wapen tegen minister Kasja Ollongren(D66) komt als een boemerang keihard terug naar Delft. Na het totaal missen van het doel (Delft stond alleen in Zuid-Holland) krijgen wij nu met verdrievoudigde snelheid een onnodige financiële opdonder.

De gevolgen zijn zeer zuur voor de Delft. Wij moeten nu sneller en harder bezuinigen. Vorig jaar november stelde de coalitie een Begroting vast met de volgende meerjaren tekorten:

Begroting 2021-2024. De opgetelde tekorten van 21 t/m 24 bedragen samen 16,5 miljoen euro

Deze Begroting werd natuurlijk afgekeurd door toezichthouder de provincie Zuid-Holland omdat hij structureel een tekort liet zien. Een Statement wilden GroenLinks, PvdA, D66, Stip en VVD + ChristenUnie maken naar het Rijk. Gevolg is dat Delft door star struisvogelgedrag per 1 januari onder onder curatele van provincie en het rijk staan. Verscherpt financieel toezicht betekent dat de gemeenteraad niks nieuws mag besteden.

Gevolg is dat we nu maar 13 weken de tijd krijgen om de begroting sluitend te krijgen. Dat wil zeggen de uitgaven en inkomsten moeten in evenwicht zijn. Maar ondertussen zijn de tegenvallende Najaarsrapportage en de Rijks circulaires van september tot december binnen. Die laten uiteraard door Corona een zeer negatieve ontwikkeling zien. En daar de begroting reëel en structureel in evenwicht moet zijn moeten we nu uitgaan van de huidige situatie. En deze is ondertussen drastisch verslechterd:

De reële tekorten 2021 – 2024 bedragen opgeteld 45,3 miljoen euro

In plaats van een tekort van 6,5 miljoen in 2021 is dat opgelopen tot 13,3 miljoen euro. En in 2022 is een tekort van 5,9 miljoen opgelopen tot 16,1 miljoen. Enzovoort. Totaal tekorten eerst van 16,5 miljoen zijn opgelopen naar 45,3 miljoen. Paniek in het Stadhuis dus. Alle ambtenaren zijn thuis bruusk uit hun winterslaap gewekt om naar extra bezuinigingen te zoeken.

Vooral het Sociaal Domein is volledig financieel ontspoord. Dat krijg je met GroenLinks en de PvdA. Hun bezuinigingen hierop waren vooral cosmetisch van aard. Voor de bühne. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dit GroenLinks college heeft het doelbewust laten ontsporen. Corona heeft dit bluf pokerspel om de Rijks-knaken versneld aan het licht gebracht. En Delft is nat gegaan.

Nu probeert GroenLinks de rekening natuurlijk geheel bij de hard werkende burgers te leggen die wel verantwoord met hun geld zijn omgegaan. Zo werkt links nu eenmaal.

In werkelijkheid hebben ze vier jaar lang in het Sociaal Domein een schijnwerkelijkheid gecreëerd van het knuffelen en verwennen van mensen in de Bijstand en gratis zorg verlenen aan mensen die het dik zelf kunnen betalen. En ook nog het inschakelen van peperdure Zorgbureaus. De riante vergoedingen worden – niet te controleren – grotendeels opgesoupeerd aan bobo’s in deze groots opgetuigde luxe organisaties.

Als wethouder Brandligt naar ons geluisterd had en de gemeenteraad ook 18 november 2020 direct geïnformeerd had over het mondeling aangekondigde preventieve financiële toezicht, dan waren we met één handomdraai klaar geweest. We hadden het tekort van 6,5 miljoen kunnen dekken door dit uit de algemene reserve te halen. Uit de 100 miljoen Eneco opbrengst. Dan was de Begroting sluitend geweest. En waren we niet onder preventief toezicht gesteld.

Dan hadden we verder ruim de tijd gehad om behoedzaam de tering naar de nering te zetten. Maar vanwege landelijke one-man verkiezingsshows van wethouder Stephan Brandligt tegen het kabinet Rutte zijn we nu zwaar de klos.

Bla bla bla ik ben trots op het leveren van opzettelijk prutswerk en sta hierin helemaal alleen. Zoetermeer en Leiden kozen eieren voor hun geld. Alleen de communistische enclave Stadskanaal in Oost-Groningen staat nog achter me.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [468.79 KB]

Onaanvaardbare transformatie van Remonstrantse kerk tot cultureel centrum en boutique-hotel

Oude Delft 100 – 102. Hierachter is een binnenplaats met de Génestetkerk. Dat verwacht je totaal niet. Vandaar dat het een schuilkerk genoemd wordt. Dat maakt Delft juist zo leuk. De geheime binnenhofjes.
Arjan Pels Rijcken

De Remonstrantse kerk aan de Oude Delft 102, als voormalige schuilkerk gelegen achter de DELFT – Oude Delft 100, is op 29 augustus 2019 door de kerk verkocht aan een particulier uit Oegstgeest, Arjen Pels Rijcken. Bron DOZ

Adres Oude Delft 102
Dossiernummer: VJV 3000944
Omschrijving: Transformatie van Remonstrantse kerk tot cultureel centrum en boutique-hotel
Status: Formeel vooroverleg
Welstandsniveau: Bijzonder
Soort monument: Rijksmonument

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing en stedenbouwkundige context niet aanvaardbaar. Er worden monumentale waarden geschaad.
De commissie adviseert het College van B&W negatief inzake het plan.

Toelichting:

De eigenaar en architect van dit kerkgebouw zijn aanwezig en lichten het plan toe. De bedoeling is een deel van de kerkzaal te herbestemmen als ruimte voor culturele activiteiten. In de naastgelegen consistorie en op de galerij in de kerkzaal zullen hotelkamers gerealiseerd worden. De ingrepen aan de buitenzijde zijn beperkt, in het interieur van zowel de consistorie als de kerkzaal zullen wel wijzigingen plaatsvinden.

De commissie is eensluidend van oordeel dat de voorgestelde ingrepen in de kerkzaal een te ingrijpende aantasting zijn van het monumentale interieur. Weliswaar blijven enkele monumentale elementen behouden, maar de ruimtelijkheid, lichtval, akoestiek en ritmiek van de vensters zullen ingrijpend aangetast worden.

De commissie adviseert de aanvrager programmatisch breder te kijken en niet te veel te focussen op hotelkamers, ook gezien het feit dat dit qua bestemmingsplan moeilijk ligt. Verder adviseert de commissie ook in de context breder te kijken en de buitenruimte bij het plan te betrekken voor zover mogelijk.

De commissie houdt een pleidooi voor het gebruiken van de geschiedenis van de Remonstrantse beweging als inspiratiebron voor de planvorming. Zij adviseert naar andere Remonstrantse kerken in Nederland te kijken die herbestemd zijn, zoals de Arminius in Rotterdam.

Met het wijzigen van de consistorie heeft zij minder problemen; deze ruimte is altijd al dienend aan de kerkzaal geweest, hier zit meer transformatieruimte.

Bron verslag: Adviescommissie Omgevingskwaliteit, 21 januari 2021 , vergadering via Microsoft Teams

Foto: KOOS BOMMELE

Vestia bluft over sloop Bomenwijk in februari

Lindelaan Delft. Ook dit moet uiteindelijk wijken voor nieuwbouw.

Volgens de laatste Nieuwsbrief van 20 december van Vestia begint op 1 februari de sloop van 190 woningen in de bomenwijk. 98% van de bewoners had al een ander huis.

Navraag bij wethouder Schrederhof over een sloopvergunning gaf het volgende:

Hallo Jan Peter,
Hierbij beantwoording op jouw technische vragen m.b.t. de sloopvergunning in de Bomenwijk:

Het betreft de sloop van ca 150 woningen. Voor de sloop van de huidige woningen is een sloopmelding benodigd. Deze sloopmelding wordt waarschijnlijk de komende weken gedaan (als alle woningen leeg zijn).

Met vriendelijke groet, Victor Jansen Schipper

Nu is het een beproefde methode van corporaties om de 2% (4) die nog geen andere woning hebben in angst te laten leven dat ze plotsklaps hun huis uitgezet worden.

De gemeente is medeverantwoordelijk door het afgeven van een sloopvergunning dat kan pas als alle sloopwoningen echt onbewoond zijn.

Temeer daar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) heeft gezegd dat er tijdens de corona crisis niemand op straat wordt gezet.

Dat is goed nieuws voor Otto Lopes Cardozo die nog steeds een passende woning zoekt.

Ik vind dat Vestia de bewoners opnieuw moet informeren over mogelijk uitstel van de begindatum van de sloop.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [351.53 KB]

Stalhouderij Toon Paap dreigt ten onder te gaan

Dit vraagt toch om actie. Deze koetsen met paarden zijn een mooi uithangbord voor onze historische binnenstad. stalhouderijdelftsehout.nl

Donderdag in de commissie EFB van de gemeenteraad ga ik vragen of er financiële ondersteuning geregeld kan worden.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

GroenLinks wethouder Brandligt verweert zich met drogredenaties om raad niet tijdig te informeren

Wethouder Stephan Brandligt (GL) werd al op 18 november door de provincie Zuid-Holland werd medegedeeld dat Delft onder preventief toezicht zou worden gesteld. Dat hield hij één maand onder zijn pet.

Pas vlak na de raadsvergadering van 17 december kwam het nieuws naar buiten.

Zijn verweer was dat ik dat wel had kunnen weten daar wij (Hart voor Delft en Stadsbelangen) wethouder Brandligt tijdens de Begrotingsbehandeling daar voor gewaarschuwd hadden. Dat is een mooie drogredenatie.

Omdat wij daar voor gewaarschuwd hadden en datgene gebeurd daadwerkelijk, houdt in dat ik het wel wist. Dat betekent omgekeerd dan ook dat de rest van de gemeenteraad heel erg dom is want ze wisten niet door voor een niet sluitende begroting te stemmen ze daarmee automatisch onder curatele van de provincie zouden komen.

Volgens het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader van de provincie is ook een snelle procedure van één maand aangeboden aan Delft om met aanvullende besluiten onder het aangekondigde preventieve toezicht uit te komen.

Brandligt zei dat hij geen keus had en dat de snelle procedure geen reële optie was. Ook daarmee spreekt hij zichzelf tegen. Was het nu niet reëel of had hij geen keus? En ook al had hij geen keus waarom heeft Brandligt het dan niet direct de gemeenteraad in november geïnformeerd?

Daar kwam Brandligt zelf ook niet uit. Hij verweerde zich met het feit dat een tekort van 6,5 miljoen euro niet zomaar te vinden was. Ik kreeg geen antwoord toen ik zei dat Zoetermeer een gat van 9,1 miljoen met Eneco miljoenen had gedicht en dat dit goedgekeurd was door de provincie.

De indruk die blijft bestaan is dat Brandligt willens en wetens een Statement naar het Rijk wilde maken en daarom de snelle procedure intern afwees. Daarmee heeft hij de gemeentewet overtreden om niet de gemeenteraad tijdig van zeer belangrijke informatie te voorzien.

Ook andere partijen in de gemeenteraad waren zeer verbaasd over het plotsklaps onder preventief toezicht stellen van de provincie.

Het CDA noemde het kwalijk dat de raad buitenspel was gezet, omdat de raad niet was geïnformeerd. Maar ook coalitiepartijen als D66 had gehoopt dat de provincie burgerlijk ongehoorzaam zou zijn en onze Begroting niet had afgekeurd.

De VVD zei ook zeer verrast te zijn en begreep niet dat een financieel gezonde gemeente tegelijkertijd onder preventief toezicht werd gesteld. De PvdA vond er wel wat voor te zeggen om eerder geïnformeerd te zijn.

Uit deze commentaren blijkt duidelijk dat het onder toezicht stellen van de provincie ook bij de andere coalitiepartijen als een donderslag uit uit heldere hemel kwam. Dat het door het te late informeren door de wethouder het een onomkeerbaar besluit was geworden.

Redenen genoeg dat we een tweede gele kaart in de vorm van een motie van afkeuring tegen GroenLinks wethouder Stephan Brandligt in dienden.

Die werd verworpen maar wij hebben een duidelijk statement gemaakt dat wij het onacceptabel vinden dat cruciale informatie achtergehouden wordt en getimed (vlak voor kerstreces) naar buiten wordt gebracht.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [98.38 KB]

Protest tegen dure parkeervergunningen Wippolder

Poortlandplein

Via nextdoor Lisette De JS wordt een bezwaar actie gehouden tegen de invoering van het vergunningparkeren in heel de wijk Wippolder. Laat je horen!

Ga naar Delft.nl en kopieer deze tekst op het contact formulier (zonder in te loggen) of geef daar aan ‘ik ben tegen vergunningparkeren in de wijk’. De gemeente zegt dat ‘echt’ bezwaar is niet mogelijk is.

We maken bezwaar tegen het invoeren van vergunningparkeren in de wijk Wippolder

1. Er is in Wippolder geen parkeerprobleem. In de 25 jaar dat wij hier wonen hebben wij nooit een probleem gehad om de auto te parkeren.

2. We zijn onvoldoende geïnformeerd over het voornemen om vergunningparkeren in te voeren in de wijk Wippolder. Er is geen bewoners raadpleging geweest

3. Het argument dat er straks woningen bij komen in Wippolder en dat er dan misschien tekort aan parkeerplaatsen ontstaat kan niet zomaar op de huidige bewoners worden afgewenteld.

4. De prijs van een vergunning is buitensporig hoog, vergelijk: in de Haagse vruchtenbuurt is een vergunning 12 euro per jaar en in Wippolder 100 euro per jaar en 200 voor opvolgend autobezit. Hier komt nog leges bovenop. Bewoners krijgen te maken met onvoorziene hoge kosten

5. Bezoekers parkeren voor 600 uur maximaal kost 60 euro en daar komt leges bij, ook dit zijn hoge en onvoorziene kosten

6. Het is niet mogelijk in delen te betalen. Huishoudens moeten soms ineens 300 euro of meer betalen bij twee auto’s. Dit zijn hoge en onvoorziene kosten

7. Hoge tarieven voor straatparkeren. Niet iedere bewoner kan een bezoekers parkeervergunning betalen en bezoek moet dan voor het eerste uur 1 euro betalen en daarna 4,50 per uur. Bezoek aan moeder kost dan 5,50 of meer als je blijft eten. In een gewone woonwijk in Delft

Eventueel bijvoegen: Er is geen reden om vergunningparkeren in te voeren en we vragen of u dit eenzijdige besluit dat zonder bewoners raadpleging is genomen wilt terugdraaien. Als dit besluit over vergunningparkeren niet kan worden teruggedraaid vragen wij om lage tarieven voor een parkeervergunning.

Als dit besluit over vergunningparkeren niet kan worden teruggedraaid vragen wij om bezoekers parkeren onbeperkt te maken met lage tarieven

Als dit besluit over vergunningparkeren niet kan worden teruggedraaid dan vragen wij om lage tarieven voor straatparkeren in onze wijk

Interpellatie in gemeenteraad omdat Brandligt informatie curatele maand verzweeg

bron GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER
GTK 2020 Gemeenten

Onderwerp: interpellatie in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 202

Geachte voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Van Bijsterveldt

Hierbij doen ondergetekenden een verzoek tot het houden van een interpellatie in de digitale gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2021 conform artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Het Betreft het niet tijdig informeren van de gemeenteraad door het college van B&W dat toezichthouder de provincie Zuid- Holland voornemens was Delft per 1 januari 2021 onder preventief toezicht te plaatsen voor wat betreft de ingestuurde Begroting 2021-2024. De eerste openbare publicatie daarover van het college was kort voor het kerstreces.

De provincie Zuid-Holland heeft blijkens haar brief met kenmerk PZH-2020-759891780 al op 18 november wethouder Stephan Brandligt geïnformeerd. Op 3 en 8 december waren er commissievergaderingen Economie Financiën en Bestuur.

Vraag 1 Waarom heeft wethouder Stephan Brandligt de gemeenteraad niet direct na 18 november schriftelijk of mondeling in bovengenoemde vergaderingen geïnformeerd over het voornemen van de provincie Z-H?

bron GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL TOEZICHTKADER
GTK 2020 Gemeenten

De provincie Zuid Holland gaf vele gemeenten de gelegenheid na 15 november nog aanvullende besluiten te nemen. Dit is ongebruikelijk, maar op deze manier konden de meeste gemeenten alsnog onder het reguliere toezicht vallen. Daarnaast konden desbetreffende gemeenten de verkoopopbrengsten van Eneco aandelen inzetten. Hiervoor zijn landelijke kaders in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) versoepeld.

Vraag 2 Waarom heeft wethouder Brandligt de raad niet geïnformeerd dat er een korte hersteltermijn van 1 maand mogelijk was om het kleine tekort van 6,5 miljoen (1,6% van het geheel) aan te zuiveren zodat Delft niet onder preventief toezicht zou vallen.

Wethouder Brandligt heeft op 21 december op bij OmroepWest gezegd dat hij met opzet een Statement naar het Rijk wilde maken. Hij was daarmee de enige wethouder van 52 gemeenten in Zuid Holland die star vasthield aan een niet sluitende begroting. Volgens Gemeentewet artikel 169 lid 2 hoort het college de raad alle inlichtingen te geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Vraag 3 Waarom heeft wethouder Brandligt de mogelijkheid voor een kort herstelplan en eventueel het inzetten van de Eneco miljoenen niet aan de gemeenteraad voorgelegd om het preventief toezicht te vermijden?

Namens Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga

Coby de Koning en Jan Peter de Wit

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [3.57 MB]

Ombudspolitiek over twee huisuitzettingen uit de kranten

Ombudspolitiek over verontrustende berichten in de kranten (AD Delft en Delft op Zondag) van twee huisuitzettingen in Delft.

Bram Stoop stelde hier in de rondvraag van de commissie Sociaal Domein vragen over aan de verantwoordelijk wethouder Karin Schrederhof.

12 januari ten eerste : Onmenselijk om Delftse vrouw (met kinderen) naar daklozenopvang door te sturen

21 januari ten tweede: Rondvraag aan wethouder Schrederhof over Delftenaren die op straat dreigen te komen.

Wat Otto Lopes Cardoso betreft ben ik het niet eens met de afschuifpolitiek van PvdA wethouder Schrederhof. Hier zal zeker een vervolg op komen.

Hart voor Delft / Groepstoelinga / JP

Telegraaf Haagland: Delft geschokt na gratie zesvoudig moordenaar

Bron Telegraaf Haagland 22 januari 2021

Bron Telegraaf Haagland door Marieke van Essen

DELFT ’Onverteerbaar’ en ’onbegrijpelijk’. Delft reageert geschokt op de gratieverlening aan Cevdet Yilmaz, die in 1983 zes mensen doodschoot in café ’t Koetsiertje. Met de beslissing van het gerechtshof zijn wonden weer opengereten en worden nabestaanden en bekenden van de slachtoffers opnieuw herinnerd aan ’die zwarte dag na Pasen’.

Hoewel de plaats delict al vele jaren verdwenen is, staat een van de grootste moordpartijen uit de Nederlandse geschiedenis bij de Delftenaren nog altijd in het geheugen gegrift. Want wat er die bewuste 5 april in het pijpenla-café bij het Centraal Station gebeurde, is met geen pen te beschrijven: iets na half negen ’s avonds schoot de 27-jarige dader, ook wel bekend als Ted de Turk, met een semi-automatisch wapen om zich heen.

Vlak daarvoor kreeg Yilmaz, die nog niet zo lang daarvoor de Nederlandse nationaliteit had gekregen, ruzie met een cafégast. Deze zou hem voor de voeten hebben gegooid: ’Je bent dan wel genaturaliseerd, maar een Nederlander word je nooit’. Daarna volgde een slachtpartij van een halve minuut, waarin de dader twaalf kogels afvuurde. Er vielen zes dodelijke slachtoffers: Wim van Baarle, Jan van Drongelen, Wim Janssen, Ton Smits en Tonnie en Carmen Sneekes.

De zesvoudig moordenaar werd veroordeeld tot levenslang en verbleef sinds 2001 in de Van der Hoeven kliniek in Utrecht.

Cevdet Yilmaz voerde maar liefst dertien kort gedingen om onvoorwaardelijke gratie te krijgen. In die jaren stichtte hij een gezin en had hij een baan.

„Schokkend”, zegt Stadsbelangen-raadslid Bram Stoop, die vijf van de zes slachtoffers kende. „Minister Sander Dekker zegt dat hij schoorvoetend akkoord gaat met de gratie, maar hij vergeet er bij te zeggen dat deze man al jaren vrij kon rondlopen. Hij had meer privileges dan hij verdiende.”

Familie

Familie van een van de slachtoffers stelt dat Yilmaz ’echte levenslang had moeten krijgen’. „Wat er nu gebeurt is idioot”, zegt de bejaarde Delftse, die niet met haar naam in de krant wil. Ze vervolgt: „Maar laten we hopen dat hij er iets van heeft geleerd. Ik hoorde ook dat hij naar Turkije wil. Van mij mag hij gaan.”

Nabestaande Gerard Sneekes, wiens vrouw Tonnie en dochtertje Carmen bij de schietpartij omkwamen, maakt het niet meer mee: de Delftenaar, die zijn hele leven onder het verdriet heeft geleden, overleed in april 2019.

Yilmaz advocaat Romke Wybenga liet donderdag weten dat zijn cliënt niet meer had verwacht dat hem gratie zou worden verleend. „Hij heeft jarenlang een vijandige staat tegenover zich gehad”, aldus Wybenga. Hij kon donderdag nog niet kon zeggen of hij vervolgstappen gaat nemen. Of Yilmaz met zijn gezin naar Turkije vertrekt is evenmin bekend: „Hij heeft die wens ooit wel uitgesproken, maar dat is lang geleden en inmiddels is er een nieuwe situatie.”