Ja, Sylvia wilde in de gemeenteraad

Bron Delft.nl

Sylvia Grobben, Groep Stoelinga
‘Ik ga altijd zelf kijken wat er speelt’

Vier jaar geleden volgde Sylvia Grobben de cursus Politiek Actief. Al het jaar er na werd ze raadslid voor Onafhankelijk Delft. In 2020 ging ze met Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit verder als Groep Stoelinga.

“Ik heb lang voor het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. Mijn man en ik hebben jaren in het buitenland gewoond en zo’n zes jaar geleden hebben we ons voorgoed in Delft gevestigd. Via mijn man kende ik Martin Stoelinga. We zijn gelijk denkend en ook met Jan Peter de Wit kan ik goed overweg. Martin vroeg of ik interesse had om de fractie te ondersteunen. Ik draag Delft een warm hart toe en wilde graag helpen. Maar ik vond dat ik, om echt van nut te kunnen zijn, eerst veel meer moest weten van de lokale politiek. Het kwam dus perfect uit dat toen net de cursus Politiek Actief werd georganiseerd. Ik heb me meteen bij de griffie aangemeld en was heel blij dat ik kon meedoen. Tijdens de cursus – en nu nog steeds – heb ik ondervonden hóeveel mensen er in Delft zijn die een groot hart hebben voor de stad. Prachtig om te ervaren.”

Speeddaten

“Van die cursus Politiek Actief heb ik ontzettend veel geleerd. Bijvoorbeeld debatteren. In het begin had ik schroom, maar na de nodige aanmoediging durfde ik er vol in te gaan. Dat was niet alleen nuttig, maar ook superleuk. We hebben heel veel gelachen.
Het hoogtepunt van de cursus vond ik het speeddaten met raadsleden. Een jaar later, na de verkiezingen, zaten de meesten van hen er nog. Het hielp enorm dat ik ze toen al had leren kennen. Ik heb me trouwens opgegeven voor ‘speeddaten met raadsleden’ om de cursisten hetzelfde te kunnen meegeven.
Ik ging er helemaal niet vanuit dat ik meteen in de raad zou komen. De normale weg is dat je eerst aan een commissie deelneemt en dat had ik prima gevonden. Commissieleden zijn goud waard. Door hun voorwerk kun je in de raad veel sneller tot de kern komen. Maar ik kwam meteen op nummer vier van de kieslijst. En Onafhankelijk Delft behaalde vijf zetels.”

Zelf kijken

“Of ik in het begin als raadslid blunders heb gemaakt? Nou en of! Maar ach, daar leer je van. Gaandeweg kreeg ik meer gevoel voor de nuances. Vandaag de dag weet ik precies wat ik kan zeggen. Een beginnersfout was ook dat ik álle stukken las, van A tot Z. Dat is bijna niet te doen. Tegenwoordig snap ik meteen waar iets over gaat en wat ik het eerste moet lezen. Ik heb er nu grip op. Wat me daarbij helpt, is dat ik altijd zelf ga kijken als er iets speelt. Ik stap op de scooter en ga daar in gesprek. Zo weet ik wat er echt leeft. De mensen: die zijn mijn prioriteit en je mag daar nooit nonchalant in zijn. Ik voel dat als grote verantwoordelijkheid. Met raadslid zijn ben ik wel zo’n dertig uur per week bezig. En dat naast een restaurant én een café… Ik ben dan ook altijd aan het vliegen, hollen en hijgen. Maar dat past nu eenmaal bij me.
Al heb ik nu ervaring, het kan natuurlijk altijd beter. Daarom luister ik regelmatig naar debatten van de Tweede Kamer – vooral als het om onderwerpen gaat die een raakvlak hebben met wat in Delft speelt. Kamerleden beheersen de debattechnieken tot in de finesses, daar kun je veel van leren.”

Stoom

“Vorig jaar zijn Martin, Jan Peter en ik samen verdergegaan, als Groep Stoelinga. Dit jaar fuseren we met Stadsbelangen Delft. Onze gezamenlijke naam wordt ‘Hart van Delft, de Stadpartij’. Een treffende naam, want we zetten ons allemaal met hart en ziel in voor een mooie toekomst van Delft. Als je dat niet voelt, moet je zeker niet de lokale politiek in gaan.
Soms is dit werk weleens frustrerend. Bijvoorbeeld wanneer je als fractie wordt weggestemd of het college een andere kant op wil. En zéker als je denkt dat je een deal hebt met een andere partij en ze stemmen opeens toch anders. Dan komt de stoom weleens uit mijn oren.
Je moet er in de politiek nooit vanuit gaan dat je altijd gelijk krijgt, ook al vind je zelf natuurlijk dat je dat hebt. Dat vindt namelijk iedereen, haha. Je moet het echt samen doen.
We zitten nu in de oppositie. Ik hoop dat we na de verkiezingen bij de coalitie mogen aanschuiven en als een betrouwbare partner gezien worden. Dat zou me trots maken.”

Streamer: ‘Ik luister regelmatig naar Kamerdebatten, daar leer je veel van’

Fotobijschrift: Sylvia Grobben: ‘Waar ik op de foto wilde – dat kan alleen maar de Markt zijn. Ik vind het een van de mooiste plekjes van de stad en ik woon er ook. Vanuit mijn huis kijk ik zo op de Nieuwe Kerk. De reuring hier, daar geniet ik elke dag weer van. Druk zijn is mijn leven. En daar hoort de Markt bij.’

Foto: Alyssa van Heyst

Mag Delft een 25 miljoen grote nieuwe financiële garantstelling aan afvalverwerker HVC afgeven tijdens preventief verscherpt toezicht?

Vraag aan de provincie Zuid Holland afdeling bestuur

Geachte S.K. Ramadhin

Vraag over het aangaan van verplichtingen door college van Delft tijdens preventief toezicht periode

Aankomende raadsvergadering 4 maart 2021 kan de gemeenteraad wensen en bedenkingen geven bij een inbesteding bij HVC van het huishoudelijk afval van Avalex.

De nota is te vinden onder 2103049 College van B en W – traject afvalverwerking Avalex 2022 – toetreding tot HVC

https://delft.notubiz.nl/document/9658073/2/2103049%20College%20van%20B%20en%20W%20-%20traject%20afvalverwerking%20Avalex%202022%20-%20toetreding%20tot%20HVC

Het college van Delft is het eens met het voornemen van Avalex om HVC te contracteren. Alleen eist HVC dat niet Avalex maar de gemeente Delft garant gaat staan voor een deel van de HVC schuldenlast van €750.

Het Delftse deel van de HVCgarantstelling bedraagt minimaal 25,5 miljoen euro tot maximaal 30,5 miljoen euro.

Volgens de brief met kenmerk DOS -2020-0000252 stelt de provincie dat er geen nieuwe financiële verplichtingen mogen worden aangegaan die niet in de  Delftse Begroting 2021 staan.

Deze inbesteding noch de garantstelling van HVC staan in de Delftse Begroting 2021. Avalex zal na het horen van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden zo snel mogelijk een besluit nemen.

De Delftse wethouder en tevens Avalex voorzitter S. Brandligt schat het risico van deze garantstelling erg laag in. Desalniettemin zal er een stukje reservering voor gemaakt moeten worden.

Op mijn vraag aan wethouder Brandligt of het onomkeerbaar aangaan van deze nieuwe financiële verplichting wel is toegestaan tijdens de 13 weken periode van preventief toezicht, daarop antwoordde wethouder Brandligt:

“Hier vindt de provincie helemaal helemaal niets van want dit heeft helemaal geen invloed op het toezicht wat we momenteel hebben” en “Dit is geen besluit wat aanleiding zal zijn van de provincie om hier iets van te vinden”

Daar ik als raadslid zaken graag van twee kanten hoor in mijn functie als controleur van het bestuur.

Vraag ik de provincie of het Delft momenteel is toegestaan om een tientallen miljoenen grote garantie af te geven aan het huishoudelijk afval verwerkingsbedrijf HVC die niet is opgenomen in de Begroting 2021 en waarvan ook de extra financiële risico’s niet bekend zijn?

Ik zou het zeer op prijs stellen indien het antwoord voor de raadsvergadering van 4 maart aanstaande gegeven kan worden.

Met vriendelijke Groet

Jan Peter de Wit

Raadslid gemeente Delft , fractie Groep Stoelinga

Afvalverwerker HVC dwingt Delft schuldenberg van €25 miljoen op zich te nemen

Huishoudelijk Afvalverwerker AVR in de Botlek de dupe van oneerlijke concurrentie door HVC overheidsbedrijf

Het contract met Twence (Hengelo) om ons huishoudelijk afval te verwerken loopt af. Nu wil het GroenLinks college dat we dat laten doen door de HuisVuilCentrale (HVC) met hoofdkantoor Alkmaar.

In plaats van een vrije marktpartij wordt gekozen voor het overheidsbedrijf HVC. Die zou iets goedkoper zijn. HVC is van 44 gemeenten en 6 waterschappen (waaronder het Hoogheemraadschap Delfland)

HVC kan onder de marktconforme prijs werken omdat ze onbeperkt geld kunnen uitgeven. De schuldenlast is momenteel €900 miljoen. Het zijn ambtenaren die zich enkel zo in de harde afvalwereld kunnen handhaven.

Nu wil GroenLinks Avalex voorzitter Brandligt met Avalex toetreden tot HVC. Maar HVC stelt dan wel de voorwaarde dat Avalex gemeenten samen garant staan voor €82 miljoen euro van ongeveer €900 miljoen schuld. Het HVC jaarverslag 2020 is nog niet uit.

Voor Delft komt dat neer op €25 miljoen euro.

Het ontwerpbesluit betekent dat Avalex zieh garant stelt voor huidige leningenportefeuille met een omvang van haar deel afgerond € 83 min en een maximum van € 99 min. Als deelnemer in Avalex betekent dit ook een garantstelling via Avalex die voor €25,5 mln (en een maximum van € 30,5 min) rust op gemeente Delft.

Dus we krijgen een iets goedkoper Afvalverwerkingstarief maar we staan via Avalex wel garant voor een groot deel van de HVC schuld (€750 miljoen). Dus we zijn weer eens ‘penny wise, and pound foolish’ bezig.

Nu is Avalex eigenlijk allang technisch failliet door enorme schulden. Dus HVC wil dat de aparte Avalex gemeenten garant staan.

Avalex Begroting 2020

Nu heeft de gemeenteraad niks meer te zeggen over Avalex. Dat is 100% een college bevoegdheid. Dus op HVC heeft de gemeenteraad totaal geen invloed. Want dat zijn straks 51 gemeenten. Dus alle Delftenaren staan garant via een aandeel in HVC maar hebben daar geen enkele zeggenschap over. Door de getraptheid en grootsheid heeft een enkel kritisch raadslid helemaal het nakijken.

bron wikipedia

Daar waar we als gemeenten de Eneco aandelen verkocht hebben omdat de gemeente niet mag speculeren met aandelen (wet Fido). Vlak erna gaan we weer een fors aandeel nemen in een absurd conglomeraat van een ratjetoe van overheidsgeleide bedrijven. Dia allemaal kunnen omvallen. Neem de 3 biomassacentrales. Die zijn uit de gratie. Maar ook de 2 ouderwetse afvalenergiecentrales.

Uittreden is feitelijk onmogelijk

Kunnen we ooit nog van Avalex af. NEE. Zeker niet als Avalex deelgenoot wordt van HVC. Regels van uittreden uit HVC zijn niet concreet omschreven. Maar uittreden zal in de buurt van onze garantstelling komen. We zitten tot het einde der dagen aan de combinatie Avalex en HVC vast.

Omdat we een miljoenen risico lopen krijgen we wel €2,5 ton provisie per jaar. Een soort schulden dividend. Meer schulden meer dividend. Dat bedragje gaat Delft niet storten in een garantiefonds maar gewoon jaarlijks opmaken om de tarieven nog lager te maken. Accountant Deloitte vindt het allemaal positief. Maar die keurden ook de derivatenhandel van Vestia goed.

Ook is het bedrijf versnipperd gelegen over heel Nederland. Dit bedrijf streeft een monopoly positie na met onbeperkte financiële hulp van gemeenten om marktpartijen kapot te concurreren. Een misselijk makend systeem dat erg lijkt op het Russisch model van Poetin van corruptie en zelfverrijking door oncontroleerbare overheidsfunctionarissen.

Marktbedrijf AVR is betere keus

Uit het Geheime rapport ‘Verkenning Beleid en Markt restafvalverwerking’ blijkt helemaal niet dat HVC zo geweldig scoort. Ook AVR in Rijnmond komt er heel goed uit. Lekker dichtbij.

Voordeel van de AVR is dat we ons Afval gewoon voor een vastgesteld tarief laten verwerken de komende 5-10 jaar. Het risico is voor de AVR. Niet lullen, maar poetsen.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

eerder schreef ik op 10 oktober 2020 Addertje onder het gras met de HuisVuilCentrale HVC als afvalverwerkingsbedrijf

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.80 MB]

AD Delft: ‘Met 25 euro voor grofvuil krijg je Napels aan de Schie’

De Milieustraat van Avalex aan de Voltaweg waar Delftenaren zelf hun grofvuil heen kunnen brengen. © Fred Leeflang

Door AD journalist Peter van de Stadt 17-02-21,

Flinke verdeeldheid in de gemeenteraad, bewoners die de afvalkosten weer zien stijgen en angst voor een forse toename van illegaal dumpen van grofvuil bij containers. Dat levert het plan van het college op om voor het ophalen van grofvuil 25 euro per afspraak te gaan rekenen. ,,Je krijgt hier Napels aan de Schie.”

Jan Peter de Wit (Groep Stoelinga) heeft geen goed woord over voor het plan om te betalen voor het ophalen van grofvuil. Tot nu toe is dat in Delft gratis en mogen bewoners na een afspraak te hebben gemaakt maximaal één kubieke meter langs de stoep zetten. Ook in Rijswijk (drie kuub), Leidschendam-Voorburg (twee) en Midden-Delfland (twee kuub) kan dat. In Pijnacker-Nootdorp betalen inwoners echter zelfs 30 euro per afspraak.

,,Kosten rekenen om afval op te halen, gaat niet werken in wijken met ondergrondse containers. Door gebrek aan sociale controle zullen net als nu de mensen het grofvuil anoniem naast de ondergrondse containers gaan zetten. Bijna niemand zal het meer aanmelden bij Avalex. Dat kost je geld en moeite. Ook zullen anderen gelijk hun grofvuil erbij gaan zetten. Zo creëert de gemeente eigenlijk stortplaatsen”, meent De Wit.Hij staat in de raad bepaald niet alleen met zijn kritiek. Ook Stadsbelangen Delft is geen voorstander van een betaalde ophaalservice, zo laat fractievoorzitter Bram Stoop weten. Volgens hem levert het plan hogere afvalkosten en minder dienstverlening op. Stadsbelangen Delft ziet liever ‘creatieve oplossingen’ van wethouder Martina Huijsmans. College-partij STIP heeft Huijsmans erop gewezen dat in bijvoorbeeld Groningen inwoners die niet zoveel geld hebben uit te geven een bakfiets kunnen huren om hun grofvuil zelf weg te brengen. STIP heeft de wethouder gevraagd te onderzoeken of dit ook in Delft mogelijk is.

Bij VVD, GroenLinks, PvdA en D66 leven vooral zorgen over de hoogte van het tarief. D66 heeft voorgesteld te kijken naar ‘de mogelijkheid om iets met de Delftpas te doen’. Bovendien wil D66 dat wordt overlegd met woningcorporaties over oplossingen bij flats.

De grootste vrees, naast het bezwaar over de hoogte van het tarief, is echter toch vervuiling van de openbare ruimte, niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken in de rest van Delft. Naast Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft is ook de SP hier bang voor. Die partij noemt de Delftse Hout als ‘zo’n dumpplek’.

Eén van de bewoners die dit onderschrijft, is Willem Harteveld. De 69-jarige Delftenaar woont in de buurt van de Oostpoort, aan de rand van de binnenstad. ,,Het maakt niet uit of het gaat om ondergrondse of bovengrondse afvalcontainers: mensen kwakken er van alles neer. Dat gebeurt nu al regelmatig. Wat denk je als die lui straks 25 euro per afspraak moeten betalen? Dat gaan ze echt niet doen. Die afspraak is al te veel moeite, laat staan dat ze willen betalen.”

Vergoeding

Jan Peter de Wit kan het alleen maar beamen. ,,Waarschuwingen en boetes zullen niet werken. Ons voorstel is dan om burgers te belonen die zelf met de auto hun grofvuil bij de Milieustraat komen brengen. Geef ze een vergoeding voor de moeite van 5 tot 25 euro, afhankelijk van het aantal kilogrammen. Dit zal wél aanslaan denken we. Hierdoor bezuinigen we op de kosten van het ophalen door Avalex. En het zelf brengen van grofvuil wordt er door bevorderd.”

Wethouder Huijsmans heeft laten weten naar de Delftpas te willen kijken en in gesprek te gaan met de woningcorporaties. Alle genoemde ideeën door partijen vindt ze echter te veel tijd en geld kosten. De gemeenteraad heeft 4 maart het laatste woord.

AD Delft bron

Herenpad Delft

Verslag klacht / schadeclaim (dd.13-09-2017) José van Schaik tegen gemeente

José van Schaik raakte haar erfenis kwijt nadat ze zich liet ‘helpen’ door de van oplichting verdachte Sjoerd S. © Fred Leeflang

Aanstaande donderdag 18 februari 2021 bespreken we in de commissie Sociaal Domein en Wonen de beantwoording schriftelijke vragen Fracties SD en GS inzake samenwerkingsovereenkomst tussen DBS Belastingadviseurs BV en Gemeente Delft) Hier . Dat heeft ook betrekking op de oplichting van José van Schaik door DBS bv.

Hier een verslag om duidelijk te krijgen wat de werkwijze van Sjoerd S. van DBS bealstingadviseurs onder vlag van de gemeente Delft was.

VERSLAG

Onderwerp : Brief klacht/schadeclaim (dd.13-09-2017 kenmerk 3120413)

Datum : vrijdag 29-09-2017

Tijd : 16.00 – 17.00u

Locatie : Stadskantoor, Stationsplein 1 te Delft

Aanwezig : Mevrouw Van Schaik, mevrouw ……… (Gemeente Delft, notulist), de heer … ……….. (Gemeente Delft, afdelingshoofd Regie op uitvoering)

Inleiding

Op 13 september 2017 heeft de gemeente Delft een brief (kenmerk 3120413) van mevrouw Van Schaik ontvangen. Deze brief wordt door de gemeente beschouwd als klacht en heeft daarvoor de heer … …… aangewezen als behandelaar. Na het lezen van de klacht heeft de heer … ….. op 22 september 2017 een email gestuurd naar mevrouw Van Schaik, waarin hij aankondigt dat de brief is ontvangen en als klacht wordt behandeld. Daarbij is mevrouw Van Schaik op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om de klacht in een gesprek toe te lichten. Mevrouw Van Schaik heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft op 29 september 2017 tijdens een gesprek met de heer … …….. haar klacht toegelicht. Mevrouw ……… (gemeente Delft) was aanwezig bij dit gesprek voor de verslaglegging. Hieronder leest u het verslag van dit gesprek.

Verslag

Nadat mevrouw Van Schaik is ontvangen en de heer … ……. een korte toelichting op de klachtenprocedure heeft gegeven, vraagt hij mevrouw Van Schaik om haar klacht toe te lichten en de achtergronden bij haar klacht te vertellen.

Hierop begint mevrouw Van Schaik te vertellen dat zij in 2011 in contact is gekomen met een belastingadviseur, de heer Slager. De heer Slager heeft mevrouw Van Schaik destijds uitgenodigd voor een afspraak. Deze afspraak heeft plaatsgevonden op het kantoor van de gemeente Delft. In eerste aanleg heeft mevrouw Van Schaik de heer Slager om hulp en advies gevraagd bij het doen van belastingaangifte en het aanvragen van mogelijke toeslagen. Bij mevrouw Van Schaik is hierbij het beeld ontstaan dat de heer Slager werkzaam was bij de gemeente Delft. Mevrouw Van Schaik geeft aan dat na de eerste afspraken die bij de sociale dienst (in een open ruimte waar ook ambtenaren aan het werk waren)hebben plaatsgevonden, er ook gesprekken bij haar thuis zijn gevoerd. Daarbij raakte de heer Slager in toenemende mate bekend met de persoonlijke situatie van mevrouw Van Schaik en haar kwetsbaarheden. Nu terugkijkend komt mevrouw Van Schaik tot de conclusie dat de heer Slager misbruik heeft gemaakt van deze vertrouwensrelatie. Zo heeft de heer Slager volgens mevrouw Van Schaik handig ingespeeld op haar kwetsbaarheden door haar financiële adviezen te geven op basis waarvan ze in toenemende mate financieel afhankelijk is geworden van de heer Slager. Gevolg hiervan is dat mevrouw Van Schaik hier nog psychische- en financiële schade (€173.000) van ondervindt en nu in de bijstand zit.

Tot slot vertelt mevrouw Van Schaik nog dat ze in maart 2017 aangifte heeft gedaan bij de politie en dat ze in augustus een interview heeft gegeven aan de Telegraaf die hier in de zomer twee pagina’s aan heeft gewijd. Ook heeft mevrouw Van Schaik een facebook pagina gestart waar inmiddels ca. 100 lotgenoten, die ook door de heer Slager gedupeerd zouden zijn, zich hebben gemeld.

Inmiddels is bij mevrouw Van Schaik duidelijk dat de heer Slager niet in dienst is van de gemeente, maar vraagt zich daarbij wel af hoe het mogelijk is dat de heer Slager in naam van de gemeente Delft heeft kunnen opereren. Ook begrijpt mevrouw Van Schaik niet dat de gemeente Delft dit heeft toegestaan. In haar brief stelt mevrouw Van Schaik dat het niet zo kan zijn dat, door de handelswijze van de gemeente, mevrouw nu al haar geld kwijt is en dat zij psychisch nog zwaarder mishandeld is.

Inmiddels heeft mevrouw Van Schaik begrepen dat de heer Slager niet in dienst was bij de gemeente, maar in de brief stelt mevrouw Van Schaik dat dit niet wil zeggen dat de gemeente niet verantwoordelijk is. In dat kader stelt mevrouw aan de gemeente voor met een goede oplossing te komen voor deze zaak. In de brief kondigt mevrouw Van Schaik daarbij aan dat ze op het punt staat om:

– de gemeente aansprakelijk te stellen;

– naar de Telegraaf te bellen om nogmaals een artikel te schrijven , nu over de misleiding door de gemeente Delft;

– de Nationale Ombudsman in te lichten.

In reactie op de brief en de toelichting geeft de heer … …….. te kennen met mevrouw mee te voelen en de situatie waarin mevrouw Van Schaik terecht is gekomen te betreuren. Daarbij geeft de heer … …….. bij mevrouw Van Schaik aan het erg dapper te vinden dat ze het initiatief tot dit gesprek heeft genomen. Vervolgens vraagt de heer … ……… of hij naar aanleiding van de brief en de toelichting daarop nog een aantal vragen mag stellen. Mevrouw Van Schaik stemt daar mee in, waarna de heer … …….. de volgende vragen stelt. (De antwoorden van mevrouw Van Schaik op deze vragen staan direct onder de vragen beschreven)

1) Hoe bent u in contact gekomen met de heer Slager?

Een medeweker van de sociale dienst heeft mij in contact gebracht met de heer Slager.

2) Op basis waarvan bent u in de veronderstelling geweest dat de heer S. Slager in dienst was bij de gemeente Delft?

De afspraak met de heer Slager was op het kantoor bij de Sociale dienst van de gemeente Delft en hij gebruikte briefpapier en enveloppen van de gemeente Delft. Bij vragen belde ik de Sociale dienst en werd ik door verwezen naar de dhr. Slager. Alles leek er op dat dhr. Slager onderdeel was van de Sociale dienst. Zo heeft dhr. Slager ook mijn bankafschriften opgevraagd voor overleg met zijn collega’s. Hij- dhr. Slager- sprak dan over intern overleg. Ook gaf hij regelmatig aan dat hij wel wat kon regelen via de Sociale dienst of gaf hij aan dat er overleg was geweest met een collega. Een andere collega op de Sociale dienst zou hem daarbij helpen.

Wat wil de gemeente Delft? Ze hebben mij aangeraden om een afspraak te maken met dhr.Slager (ze hebben zelfs die afspraak gemaakt voor me), ze hebben aangegeven dat hij mij zou helpen, dat hij problemen voor me op kon lossen, etc. Wat moet ik dan als inwoner? Ik ga toch niet denken de gemeente zegt dat ik geholpen zal en kan worden, dat zal wel fout zijn? Nee je bent als inwoner van Delft blij dat je eindelijk geholpen zal worden. Dat er iemand is die je kan helpen en iemand die je probleem wil aanhoren.

Ik denk ook dat ik aan honderd mensen vraag die door dhr. Slager zijn geholpen of hij voor de gemeente werkte dat vrijwel iedereen zal zeggen dat dat zo was. Daarbij komt dat de gemeente dhr. Slager heeft ingehuurd om onder andere mij te helpen. Volgens mij was het niet de bedoeling van de gemeente Delft dat dhr. Slager er met mijn geld vandoor zou gaan. En ook niet dat van anderen, want ik geloof er niets van dat ik de enige binnen de gemeente Delft ben die is opgelicht.

3) Op welk moment had u door dat de heer S. Slager niet in dienst was bij de gemeente Delft?

Dat zal zo rond 2013 geweest zijn, op dat moment heb ik ook mijn eerste advocaat ingeschakeld. Dhr. Slager begon toen met allerlei overeenkomsten te strooien en deed mij de belofte dat hij iedere week € 250 op mijn rekening zou storten. Dat laatste heeft hij niet lang vol gehouden. Ook de belofte van het regelen van een computer (ik heb wel een computer gekregen) was tegen betaling en de computer was toen al oud. In de eerste jaren is mij uit niets gebleken dat dhr. Slager niet bij de gemeente werkte. Volgens mij heeft dhr. Slager er ook alles aan gedaan om mij en andere klanten te laten denken dat hij ook bij de gemeente werkte. Deze eerste advocaat (mr. Van …….) heb ik ingeschakeld op advies van de Sociale Raadslieden. Deze advocaat is totaal ongeschikt, een man die zijn werk niet goed doet, mensen aan het lijntje houdt, verkeerde dagvaardigingen schrijft (hierdoor is mijn klacht niet ontvankelijk verklaard door de rechter), je tientallen keren hetzelfde vraagt, etc.

Ik geef toe dat ik het niet tref, dhr. Slager, de gemeente Delft, mr. Van ……. zie ik op dit moment als mensen die van me profiteren, me niet serieus nemen – ik wil dit niet meer. Ik kan het niet meer aan.

4) Waarom heeft u dit moment gekozen om de brief aan de gemeente te sturen?

Sinds januari 2017 ontvang ik weer een uitkering van de gemeente. Hierdoor werd ik minder financieel afhankelijk van de heer Slager en heb ik vervolgens in maart 2017 aangifte gedaan bij de politie. Toen de politie hier niets mee deed heb ik vervolgens via de pers geprobeerd de druk op te voeren en vervolgens ook bij de gemeente . In eerste instantie via wethouder B……T en vervolgens per brief. Inmiddels heeft de politie de aanklacht in onderzoek genomen.

Dhr. Slager heeft me al mijn geld afgenomen – nu blijkt onder – valse voorwendselen. Door de regeling die hij voor mij heeft getroffen kwam ik via hem in aanmerking voor zorgtoeslag en huursubsidie. Als je op een gegeven moment (medio 2013) doorkrijgt dat het allemaal niet klopt ben je in eerste instantie bang voor de gevolgen (boetes etc.). Het regelen van de toeslagen heeft dhr. Slager gedaan, ik snapte er toen (nu ook nog weinig) niets van en was bang voor een boete. Zo heeft dhr. Slager mij € 50.000 laten overmaken op naam van Expert Clinics. Een bedrag dat mede gebruikt zou worden om mij te helpen met mijn ziekteverschijnselen. Het grote voordeel was dan dat die € 50.000 niet meegenomen zou worden in de belastingaangifte (op deze manier was de € 50.000 vrij van belasting). Wat moet ik dan een advies van een belastingadviseur van de gemeente op aanraden van de gemeente.

5) Welke oplossing verwacht u van de gemeente?

Mevrouw Van Schaik verwacht van de gemeente dat zij:

· ervoor zorgt dat de heer Slager niet langer het briefpapier en de enveloppen van de gemeente Delft kan gebruiken voor zijn praktijken, dit om te voorkomen dat meer mensen op het ‘verkeerde spoor’ worden gezet;

· hulp biedt bij het verhuizen naar Schalkhaar (nabij Deventer), zodat zij daar haar leven weer kan oppakken;

· uitleg kan geven over de reden waarom haar inkomen door de gemeente op €0 is gesteld;

· een stukje financiële vergoeding.

In aanvulling hierop geeft mevrouw Van Schaik nog aan dat ze op dit moment nog steeds bij een psychiater loopt, ze bang is om haar gezicht te laten zie en dat naar buiten gaan een opgave is. Ze vindt zichzelf niet een erg stabiel persoon. Ze heeft hulp nodig om haar leven weer op orde te krijgen. Een leven zonder de ballast van dhr. Slager, het achtervolgen, het horen van wie hij nu weer heeft opgelicht. Mevrouw wil weg uit Delft en rust. Ook wil ze hetgeen dat dhr. Slager van haar heeft afgenomen, onder het mom dat hij bij de gemeente Delft werkte en het allemaal wel zou regelen, weer op orde komt.

Mevrouw wil weer terug naar een gezond leven, een leven vrij van dhr. Slager en zijn praktijken. Voldoende geld om van te leven, een andere plaats waar ik mijn leven ‘opnieuw’ kan leven, niet het gevoel te hebben van achtervolging door de Belastingdienst, de Sociale Dienst van de gemeente Delft (omdat men erachter is gekomen dat het allemaal niet klopt), mevrouw weet het gewoon niet. Dhr. Slager heeft voor een groot gedeelte mijn leven de afgelopen jaren de vernieling in geholpen.

6) In uw brief heeft u aangegeven op het punt te staan om de gemeente aansprakelijk te stellen, naar de Telegraaf te bellen om nogmaals een artikel te schrijven (nu over de misleiding van door de gemeente Delft) en de Nationale ombudsman in te lichten.

Bent u nog steeds voornemens om deze stappen te zetten?

Op de eerste plaats hecht mevrouw Van Schaik er waarde aan om aan te geven dat de aankondiging van deze stappen niet als dreigement bedoeld waren, maar vooral blijk geven van de uitzichtloze situatie waarin zij zich bevindt. Vervolgens geeft mevrouw Van Schaik aan dat ze op advies van haar psycholoog niet voornemens is om nog meer energie te investeren in deze zaak. Mevrouw Van Schaik is vooral op zoek naar rust en ze ziet niet in hoe deze stappen daar aan bijdragen. Ze hoopt daarbij dat dit gesprek met de gemeente en de eventuele acties die daarop volgen ertoe bijdragen dat ze haar rust kan vinden en haar energie kan richten op het oppakken van haar leven. Van groot belang daarbij is wel dat de heer Slager en zijn malafide praktijken zo snel mogelijk gestopt worden. Tot slot merkt mevrouw Van Schaik nog op dat de onderzoeksjournalist van de Telegraaf heeft toegezegd zich vast te bijten in het verhaal omtrent de heer Slager en dat het programma ‘Opgelicht’ heeft aangegeven hier aandacht aan te willen besteden. Mevrouw Van Schaik geeft daarbij aan dat ze hier geen energie meer aan wil besteden.

7) Heeft u alles gezegd wat u wilde zeggen?

Mevrouw van Schaik kondigt aan de beschikking te hebben over een zwartboek, waarin de verhalen staan van andere mensen die door de heer Slager gedupeerd zijn. De politie wil dit boek niet in haar onderzoek betrekken, onduidelijk is waarom niet. Mevrouw vraagt of de gemeente dit zwartboek van haar wil ontvangen? De heer … ………. geeft aan dat hij in het kader van de afhandeling van de klacht, geen behoefte heeft aan het zwartboek en geeft mevrouw Van Schaik het advies om hier ook terughoudend mee te zijn op het moment dat er persoonsgegevens van gedupeerde in staan. Hij adviseert mevrouw Van Schaik dit eerst met betreffende personen kort te sluiten en hen om toestemming voor publicatie te vragen.

Ook geeft de heer … …….. de tip dat betreffende personen zich (indien gewenst) ook zelf kunnen melden bij de gemeente. Mevrouw Van Schaik is erg blij en dankbaar met dit aanbod en geeft aan dit kenbaar te maken aan de lotgenoten die bij haar bekend zijn. De heer … ….. geeft aan dat de gemeente hiervoor een meldpunt kan inrichten, zodat de meldingen direct op de juiste plek binnen de organisatie terechtkomen.

Daarbij merkt de heer … ……. op dat het hierbij dan alleen zal om gedupeerden van de heer Slager waarbij de gemeente Delft een actieve rol (doorverwijzing/bemiddeling naar de heer Slager) heeft gespeeld. Mevrouw Van Schaik geeft aan dat te begrijpen en dit ook op deze manier te zullen communiceren. Verder geeft mevrouw Van Schaik nog aan dat zij aanwijzingen heeft dat de heer Slager bij zijn correspondentie nog steeds gebruik maakt van gemeentelijke enveloppen.

Verder heeft mevrouw Van Schaik de volgende redenen genoemd om verder te zoeken naar de rust waarnaar ze verlangt:

• Dhr. Slager heeft hele lijsten met DigiD’s van inwoners van Delft, hij heeft de codes en wachtwoorden zelf aangemaakt. De mensen van wie hij de code heeft kan hij nog steeds benadelen (alles onder het mom dat dit makkelijk voor de gemeente was – over privacy gesproken).

• Dhr. Slager heeft mij (en anderen) in een zeer lastige positie gebracht. In zekere zin pleeg ik belastingfraude en ik weet niet hoe ik dat weer recht kan en moet zetten. Overigens al de handelingen zijn door dhr. Slager gedaan want dat was nodig om mijn financiële situatie correct te krijgen voor het ontvangen van verschillende toeslagen en het krijgen van een bijstandsuitkering. Dhr. Slager zou dat regelen binnen de gemeente.

• Het krijgen van toeslag ziet dhr. Slager als terugbetaling van zijn schuld aan mij. Vreemd natuurlijk want volgens mij zijn toeslagen overheidsgelden.

• Als een van de personen die is opgelicht voor waarschijnlijk (zeker weet ik dat niet) het grootste bedrag wil ik anderen behoeden voor de oplichtingspraktijken van dhr. Slager. Bij het plegen van belastingfraude durven mensen maar zelden aangifte te doen, men is bang voor de boete en de confrontatie met de inspecteur van de Belastingdienst. Om eerlijk te zijn ben ik dat ook. Soms word ik daar ’s nachts wakker van.

• Dhr. Slager is aan het werk op datingsites, bij de universiteit, op veel plaatsen kom ik zijn naam tegen op zoek naar mensen die vatbaar zijn voor zijn praatjes.

• Ik wil weer terug naar een gezond leven, een leven vrij van dhr. Slager en zijn praktijken. Voldoende geld om van te leven, een andere plaats waar ik mijn leven ‘opnieuw’ kan leven, niet het gevoel te hebben van achtervolging door de Belastingdienst, de Sociale Dienst van de gemeente Delft (omdat men erachter is gekomen dat het allemaal niet klopt), ik weet het gewoon niet. Dhr. Slager heeft voor een groot gedeelte mijn leven de afgelopen jaren de vernieling in geholpen.

Afspraken

Ter afronding van het gesprek worden de volgende afspraken gemaakt:

– De gemeente stelt een verslag op van dit gesprek en stuurt het concept hiervan aan mevrouw Van Schaik toe voor commentaar. Nadat eventuele opmerkingen/aanvullingen van mevrouw Van Schaik zijn verwerkt wordt het verslag vastgesteld;

– Op basis van de brief met kenmerk 3120413 en het gespreksverslag wordt het onderzoek van de klacht intern gestart. Na afronding van het onderzoek ontvangt mevrouw Van Schaik een brief met daarin een beoordeling van de ingediende klacht;.

– De gemeente neemt het initiatief tot het oprichten van een meldpunt en zodra dit meldpunt beschikbaar is stelt de gemeente mevrouw Van Schaik hiervan op de hoogte. Mevrouw Van Schaik communiceert dit dan vervolgens door naar haar netwerk van gedupeerden (e.e.a. zoals beschreven bij vraag 7);

– De gemeente probeert na te gaan of de heer Slager het briefpapier/dan wel de enveloppen van de gemeente Delft oneigenlijk gebruikt bij zijn correspondentie.

Opgemaakt: 12-10-2017, van commentaar voorzien op 28-11-2017 en aangepast op 30-11-2017.

25 euro voor laten ophalen grofvuil zal dumping verder verergeren

Opschriften van hou het Leefbaar werken niet. Niemand meldt meer grofvuil bij ondergrondse containers. Bijzetten is de norm. Het wordt toch weggehaald.

De totaal verkeerde bezuinigingen worden door D66 & GroenLinks op Avalex ingevoerd. Ze willen €300.000 bezuinigen door de burger €25 voor het ophalen van grofvuil te laten betalen. Dat gaat niet werken bij de wijken en straten met ondergrondse containers.

Door gebrek aan sociale controle zullen net als nu de mensen het grofvuil helemaal anoniem naast de ondergrondse containers gaan zetten. Bijna niemand zal meer grofvuil aanmelden bij Avalex. Dat kost je geld en moeite. Ook zullen anderen gelijk hun grofvuil erbij gaan zetten. Heeft de aanmelder weer een probleem. Zo creëert de gemeente eigenlijk stortplaatsen.

Tweedeling in nette- en achterstandwijken

De BOA’s krijgen nu ook de bevoegdheid om dit ‘illegaal’ dumpen te gaan controleren. Geschatte kosten ongeveer €100.000. We komen steeds meer in een politiestaat te leven.

Dit zei ik in de vergadering: “Volgens Groep Stoelinga verandert Delft in het Napels aan de Schie als bewoners moeten gaan betalen voor het ophalen van grofvuil. Die fractie verwacht dat bewoners hun afval niet meer melden en illegaal gaan dumpen. Als het aan Groep Stoelinga ligt stopt Delft met de PMD-inzameling en blijft het ophalen van het grofvuil gratis

Maar onder Avalex voorzitterschap van GroenLinks wethouder Brandligt lopen de kosten van Avalex nog meer in het rood. De kosten bedragen €172.000 meer dan de opbrengsten uit de reinigingsheffing. Dat wordt zoals gebruikelijk structureel uit de algemene middelen gehaald. Dit doet GroenLinks al jaren deze nep tarieven om hun dure Nieuwe Afval Inzamelen er door te drukken.

Hondenpoep helemaal niet meer opgeruimd

Ook wordt de hondenpoep niet meer op de hondenuitlaatstroken verwijderd. Besparing €150.000. De poepscoop reed nog 52x per jaar uit. Dat moeten hondenbezitters nu overal zelf doen.

Alternatief ‘Stop met PMD inzamelen’

Onze oplossing is om te stoppen met het totaal mislukte PMD inzamelen. Dat werkt niet in een stad met veel hoogbouw. De PMD inzameling is te sterk vervuild en mensen in gestapelde bouw en kleine keukens en geen tuin doen er niet aan mee. Die donderen alles bij elkaar. En gelijk hebben ze.

Dat veroorzaakt veel lagere opbrengsten van de PMD inkomsten. China wil het niet meer hebben. Communicatie zal hier niet aan helpen. Maar aan dit heilige milieuhuisje mag van D66 en GroenLinks niet gemord worden. Dat er hiervoor ondertussen nascheidingsinstallaties bij de AVR in Rotterdam zijn wordt stelselmatig genegeerd.

2e alternatief: Vergoeding voor inleveren Grofvuil bij Avalex Milieustraat Voltaweg

Waarschuwingen en boetes zullen niet gaan werken. Ons voorstel is dan om burgers te belonen die zelf met de auto hun grofvuil bij de Milieustraat komen brengen. Geef ze een vergoeding voor de moeite van €5 – €25 afhankelijk van het aantal kilogrammen. Dit zal wel aanslaan denken we. Hierdoor bezuinigen met uitgespaarde kosten van het ophalen door Avalex. Hierdoor wordt het zelf brengen bevorderd.

Burgers die geen auto hebben maar wel een Avalex-pas kunnen kennissen of familie vragen dit voor hun te doen. Zo vaak heb je geen grofvuil. Ook kan je zzpérs met een busje de mogelijkheid geven dit bedrijfsmatig te gaan doen. De morgensterren zeg maar. De liberale variant versus de linkse dwang.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Martin Stoelinga Nooit saai. Altijd Wat!

Bron 9 februari 2021 Theodor van der Lans Lansalot Film

DELFT – Hij mag met recht een fenomeen genoemd worden! Martin Stoelinga, Mart, of de Snor, of de Stoel, zijn benamingen voor de man waarvan elke Delftenaar weleens gehoord heeft!
De voormalig ijzervlechter in de Rotterdamse haven werd bekend als exploitant van gokkasten en als voetbaltrainer! Ooit was hij manager van Nico Haak en ‘After Tea’. Ook in het carnaval in Delft (‘Kabbelgat’) liet de geboren Eindhovenaar als Prins Carnaval vele sporen na.

Zijn avonturen als voetbaltrainer bij Delfia en Wippolder maakten hem ‘wereldberoemd’ in Delft e.o. Soms haalde hij zelfs de nationale pers met zijn capriolen zoals toen die keer dat hij niet op het veld als trainer welkom was. Niet voor een gat te vangen huurde hij die zondagmiddag een hoogwerker en ging in het bakkie boven het veld hangen. Ook reed hij als maharadja op een olifant door de stad.

Martin, 77 inmiddels, extravert en graag in de belangstelling, mengde zich ook in de lokale politiek. Hij spreekt als politicus vanuit het hart en ‘de taal van het volk’. Als raadslid heeft hij een aantal burgemeesters zien komen en zien gaan. Een zwarte bladzij in zijn leven is de zgn. ‘gondelaffaire’ waar een dubieuze VVD-wethouder een hoofdrol speelde. Een nare affaire die zich door dubieus handelen van de toenmalige burgemeester Verkerk (VVD) onnodig lang voortsleepte en hem een fortuin en zijn gezondheid kostte.

Al enige jaren lijdt Martin aan prostaatkanker. Inmiddels in een vergevorderd stadium zodat behandeling niet meer mogelijk is. Hij heeft recentelijk minister De Jonge opnieuw een brief geschreven waarin hij oproept te komen tot een bevolkingsonderzoek voor prostaatkanker voor mannen boven de 60.

In juni wordt zijn elfde kleinkind geboren. Een getal met betekenis voor een voetbaltrainer en een voormalig Prins Carnaval nietwaar! Martin gaat er voor..
Zoals Betty – zijn vrouw – zegt: “een leven lang met Mart.. nooit saai .. altijd wat”.

AD Delft: ‘Bewoners Wippolder moeten gratis kunnen parkeren in eigen wijk’

Bram Stoop (Stadsbelangen Delft, rechts) en Martin Stoelinga (Groep Stoelinga) zijn samen bezig een nieuwe fusiepartij op te richten. Beide fractievoorzitters vinden dat de bewoners van Wippolder niet de dupe moeten worden van betaald parkeren in hun wijk. © Fred Leeflang

Bron AD Delft 9 februari 2021 door Peter van de Stadt

De bewoners van de wijk Wippolder zijn niet de veroorzakers van de parkeerdruk en moeten dus niet de dupe worden van het invoeren van betaald parkeren in hun straten. Dat stelt Stadsbelangen Delft-fractievoorzitter Bram Stoop, hierin gesteund door Groep Stoelinga. Stoop stelt voor dat de bewoners een gratis parkeervergunning krijgen.

‘Uit gemeentelijk onderzoek is gebleken dat de bewoners van de Wippolder niet de oorzaak zijn van de parkeeroverlast dan wel parkeerdruk die ontstaan zou zijn in hun wijk. Nog afgezien van het feit dat veel bewoners helemaal geen parkeerdruk ervaren. Hoe kun je dan als college zeggen dat je, hoewel je niet de veroorzaker bent van parkeeroverlast, je toch een parkeervergunning moet kopen bij de gemeente vanwege de overlast die wordt veroorzaakt door derden’, zo vraagt Stoop zich af in een verklaring, die ook richting college gaat.

Stoop herinnert eraan dat hij hiervoor al eerder in de raad heeft gepleit, maar zonder succes. ‘De coalitiepartijen willen vooral geld aan de automobilist verdienen en inwoners van deze wijk laten betalen voor iets dat zij niet veroorzaakt hebben’. 

In de wijk Wippolder is, ondanks felle tegenstand van bewoners, per 1 februari betaald parkeren ingevoerd. 

Marcel Koelewijn: ‘Ik zit hier voor de stad en nergens anders voor’

Marcel Koelewijn Stadsbelangen

Het was voor Marcel Koelewijn (58) niet de vraag óf hij de politiek in zou gaan, maar wannéér. In 2017 zette hij de stap nadat hij in deze krant las over de campagne ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’. In april 2018 werd hij namens Stadsbelangen Delft lid van de commissie Ruimte en Verkeer. Hij combineert zijn politieke werk met zijn baan als brug- en sluiswachter bij de provincie Zuid-Holland.Zijn plek in Delft?

De Turftonsterbrug, op de hoek van de Molslaan en de Brabantse Turfmarkt. “Omdat ik denk dat het mogelijk is hier een ondergrondse fietsenstalling te bouwen. Waarom? Omdat in Delft tot 2040 maar liefst 15.000 woningen worden gebouwd en dat betekent veel meer bezoekers in het historische centrum. Door ondergrondse stallingen te bouwen, verdwijnen veel fietsen van de straat en dat geeft een fraai gezicht. Er loopt nu een onderzoek. Ik zeg: het kan.”

Lokale partij

Toen hij zich in 2017 aanmeldde voor de cursus was zijn politieke keuze al bekend. Het moest en zou een lokale partij worden voor de geboren (Doelenstraat) en getogen (Oranjestraat) Delvenaar. “Ik wilde de politiek in om iets voor de stad te betekenen. Ik zit hier niet ter meerdere eer en glorie van Marcel Koelewijn, ik ben er voor de bewoners en ondernemers van deze stad, in tegenstelling tot hoogopgeleide politieke carrièreplanners. Ik ben een gewone Delftenaar en die is ondervertegenwoordigd in de raad. Dat kan beter.”

Opfrissen

De politieke interesse was al vroeg gewekt. Hij was eind jaren tachtig radiomaker bij Omroep Delft. “We zonden de raadsvergaderingen live uit op de radio en we hadden een politieke talkshow. Ik was niet direct betrokken bij die programma’s, maar ik hoorde wel alles. Burgemeester, wethouders en raadsleden kwamen regelmatig naar de radiostudio en zo raakte ik met ze in gesprek. Die interesse voor de politiek is nooit meer weggegaan.”

Hoe werkt het dualisme?

Koelewijn volgde in 2017 de cursus ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’. Bedoeld voor Delftenaren die zich willen oriënteren op de lokale politiek en willen ontdekken welke partij bij hen past. Daarnaast zijn er lessen in staatsinrichting. Hoe zit Nederland ook alweer in elkaar? Wat is de rol van de koning? Wat doen Eerste en Tweede Kamer, provincie en gemeente? Hoe werkt het dualisme? “Ik wist het nog wel van de middelbare school, maar het is goed om je kennis op te frissen.

Verder vond ik het debatteren heel interessant. Je krijgt een stelling te horen en die moet je verdedigen. Of je het er nu mee eens bent of niet, je leert je standpunt zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. En hoe overtuig je een ander of laat jij je overtuigen? Dat mis ik in de raad. Vaak zijn partijstandpunten al besproken in achterkamertjes. Het debat moet juist plaatsvinden in de raadsvergadering. Je weet nu al van tevoren hoe een stemming gaat verlopen. In Delft wordt er te weinig rekening gehouden met de belangen van de minderheid.”

Biertje

Koelewijn noemt een ander belangrijk punt: compromissen sluiten. Kun je dat? Ben je bereid dat te doen of blijf je met je hakken in het zand staan? “Politiek is ook strijd, maar dan wel in de raadsvergadering en niet daarbuiten. Dan moet je – als het weer kan – na afloop in de kroeg een biertje met elkaar kunnen drinken. Als je nadenkt over een politieke functie, moet je dat goed voor ogen houden.”

Cursus Ja ik wil

De cursus werd in 2017 afgesloten met een tafeltjesavond waar de cursisten kennismaakten met politici van verschillende Delftse politieke partijen. “Die avond had ik niet echt nodig, omdat ik mijn keuze voor een lokale partij, Stadsbelangen Delft, al had gemaakt. Vervolgens heb ik diverse gesprekken gehad en mijn ambities uitgesproken. Uiteindelijk belde er iemand van de selectiecommissie op om te zeggen dat ik bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 op nummer vijf stond. Ik vond dat prima. We haalden twee zetels, dus ik kwam niet in de raad, maar ik kon wel commissielid worden. Dat bevalt me tot nu prima.”

Bellen

En hoe voelt hij zich nu na bijna drie jaar commissielid? Een controleur van het gemeentelijk beleid? Iemand die de grote lijnen in de gaten houdt? Of is hij meer – in de letterlijke zin van het woord – een volksvertegenwoordiger? Koelewijn: “Beiden. Ik houd ook van ombudspolitiek. Als je een probleem hebt, er zelf niet meer uitkomt en mij vraagt of ik iets kan betekenen, kun je me altijd bellen. Dat hoort bij de functie. Ambities? Uiteraard. Nu ben ik commissielid, maar ik hoop wel ooit raadslid te worden. Misschien volgend jaar al.”

Bron: Stadskrant Delft van de gemeente Delft in de Tribune op Zondag
Foto: Alyssa van Heyst

Schriftelijke vragen over de inzichtelijkheid van de opties om tot een herstelplan van de Programmabegroting 2021-2024 te komen

Schriftelijke vragen volgens artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Delft

Geacht college van burgemeester en wethouders

Afgelopen woensdag 3 februari 2021werden wij in een raadsbijeenkomst geïnformeerd over de financiële positie van Delft en het herstelplan van de Begroting 2021-2024.

Er bleek dat op grond van recente financiële ontwikkelingen een veel grotere bezuinigingsopgave nodig is om onder het preventief toezicht van de provincie Z-H uit te komen dan het oorspronkelijke tekort van €6,5 miljoen in de niet-sluitende Begroting.

Het meerjarenbeeld is structureel ingrijpend verslechterd. Ook in het Sociaal Domein is de komende twee jaar een forse negatieve trend te zien bovenop de bezuinigingen in het Actieplan Sociaal Domein.

Ik heb begrepen dat de ambtenaren naarstig op zoek zijn in de 12 programma’s naar incidentele en structurele bezuinigingen c.q. lastenverhogingen. Voor de korte (2021) en tot en met de lange termijn (2024). Er zal wel een kant-en-klaar herstelprogramma aan de gemeenteraad voorgelegd worden maar wij willen zelf uiteraard wat de kiezen kunnen hebben.

In groep A waar ook financieel wethouder Stephan Brandligt vertegenwoordigd was, heb ik gevraagd om een overzicht van alle opgewerkte bezuinigingsvoorstellen. Helaas kreeg ik daar geen toezegging op. Daarom zie ik me genoodzaakt deze schriftelijke vragen te stellen.

Vraag 1 Ik verzoek om per programma een overzicht te ontvangen van alle door de ambtenaren aangedragen specifieke bezuinigingsmogelijkheden en ook eventuele lastenverhogingen. Ook onder vermelding van desbetreffende verantwoordelijk wethouder(s). Daarbij verzoek ik in het programma Sterk en Sociaal van het Sociaal Domein een nadere uitsplitsing te maken in drie groepen. Te weten WMO, Werk &Inkomen en Jeugd.

Er is een voorbereidingskrediet van €15 miljoen gereserveerd in de Programmabegroting 2021-2024 voor de visie ontwikkeling museum het Prinsenhof. Op 6 oktober 2020 is een presentatie geweest met daarin vermeld de minimale variant van €18,6 miljoen (niet zijnde museum) maar als publiek gebouw. De volgende variant als zijnde Prinsenhof wel als museum met basis klimaat is gelijk 29,7 miljoen euro. Voor mijn beeld ben ik op zoek naar de absoluut minimale variant in kosten. De totaal afgeschaalde variant als museum.

Vraag 2 Wat zijn de geschatte kosten van het instandhouden van het huidige museum Prinsenhof zoals het nu is. In feite alleen het noodzakelijke en niet-uitstelbare onderhoud aan het gebouw. Dus ook zonder:

  • verhoging klimaat en isolatie klasse
  • aanpassingen buitenruimte en tuin
  • aanpassing indeling, routing en entree
  • uitbreiding van bruikbare en nieuwe ruimte
  • nieuw ondernemingsplan opstellen
  • modernisering Mandelezaal
  • sloop poortje

Met vriendelijke groeten van,

Groep Stoelinga    en  Stadsbelangen Delft

Jan Peter de Wit         Coby de Koning