Delft op Zondag: Onafhankelijk Delft gekaapt

Zondag 17 mei 2020 Jaargang 28 I nummer 20 Oplage 83.500

Onafhankelijk Delft werd in oktober 2007 opgericht door Martin Stoelinga. Hij deed dit onder zeer moeilijke omstandigheden. In die tijd speelde namelijk de gondelaffaire. Op 24 september 2007 had de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald dat Martin Stoelinga op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per overtreding per dag zelfs niet meer mocht suggereren dat oud-wethouder Baljé (VVD) corrupt was.

De studentenpartij STIP was tijdens de gondelaffaire het meest tegen Martin Stoelinga. STIP is namelijk tegen vrijheid van meningsuiting en STIP neemt het niet zo nauw met de integriteit van het bestuur. Martin Stoelinga werd op 10 februari 2009 veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 55.000 euro aan oud-wethouder Baljé wegens het verbeuren van dwangsommen. Dit werd toen door de studenten van STIP gevierd. Het is daarom goed te begrijpen dat Martin Stoelinga niet gaat staan bij de installatie van de gemeenteraadsleden van STIP.

Liedewei Timmermans gaat wel staan en feliciteren. Liedewei Timmermans doet dit terwijl zij haar raadszetel volledig aan Martin Stoelinga heeft te danken. Zelf kreeg zij bij de gemeenteraadsverkiezingen maar 40 stemmen. Dat is niet veel voor iemand die in Delft is opgegroeid.

Nu heeft Liedewei Timmermans samen met haar moeder ook nog eens de naam Onafhankelijk Delft van Martin Stoelinga gekaapt. Dat is kiezersbedrog. Onafhankelijk Delft is de partij van Martin Stoelinga persoonlijk en van niemand anders. Wie zo onverantwoordelijk omgaat met het mandaat van de kiezers als Liedewei Timmermans helpt de democratie naar de knoppen.

Gijs Peperzak, Delft

Gasthuislaan afgelopen weekend maar marginale verkeerstoename zegt omgevingsmanager

zaterdag 9 mei

Beste allemaal,

De werkzaamheden van afgelopen en aankomend weekend zijn geplande werkzaamheden door de Provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft hierover niet veel gecommuniceerd, dit was ook de reden dat wij aanvullend via onderstaande kanalen de bewoners van Delft hebben geïnformeerd:

De inschatting was dat de afsluiting van afgelopen weekend met bijbehorende omleidingsroute (geen verwijzing door de Gasthuislaan) geen reden was om extra maatregelen in de Gasthuislaan door te voeren.

Collega’s zijn afgelopen weekend op diverse locaties ter plaatse geweest, ook op de Gasthuislaan. Zij konden bevestigen dat deze inschatting goed is geweest. Er was een marginale toename van verkeer maar dit gaf geen aanleiding voor aanvullende maatregelen.

Aankomend weekend wordt de andere richting afgesloten (komende vanaf de A13), wij verwachten dan wel een grotere toename van het verkeer door de Gasthuislaan. Dit omdat het verkeer vanaf de A13 bij de eerste afslag van de Kruithuisweg wordt geleid. Dit is ook de reden dat we maatregelen gaan treffen op de wegen die naar de Gasthuislaan leiden.

Ten aanzien van het betrekken van de commissie Commissie Behoud Stadsschoon in de herinrichting van de Gasthuislaan is de conclusie van mevrouw Sint niet correct. Wij bepalen dit pas nadat het voorlopig ontwerp (en de consequenties op het openbare gebied) gereed is.

Ik ga ervan uit hiermee een ieder in voldoende mate te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Francis Nauman (Omgevingsmanager)


Beste Francis,   Dankje voor je mail.

Vervelend dat de provincie niet veel heeft gecommuniceerd over de werkzaamheden.  

Ik wil echter aangeven dat er wél een forse toename was van verkeer op de Gasthuislaan afgelopen weekeinde. Dit was absoluut niet marginaal. De gehele dag niet. Ik heb niet voor niets een noodkreet doen uitgaan vorig weekend.   Fijn dat jullie dit weekeinde maatregelen gaan treffen!   Hartelijke groet en goed weekeinde,   Dineke

Een marginale toename? Serieus? Kom op zeg!
Gr. Michèle

Dag Francis,

Dank voor de reactie.

Echter ik vraag mij af in welk universum jouw collega’s leven, maar de verkeersstromen waren absoluut niet marginaal!

Dit werd ook nog eens bevestigd door een op de Kruisstraat aanwezige agent van de Nationale Politie die , wegens een incident met een vrouw die onwel werd, daar ter plaatse aanwezig was.

Moet er dan toch eerst een electronische teller geïnstalleerd worden, opdat er op zuivere wijze kan worden vastgesteld , dat deze verkeersstromen absoluut ontoelaatbaar zijn ?

Je kon tenslotte over de daken van de auto’s lopen, om van west naar oost op de Gasthuislaan te gaan.

Groet, Henk Jansma

Dear Francis 
I apologize my written Dutch is not great so therefore I will write this in English. 
We live on the Gasthuislaan, your employees come by once in awhile to check. 
What is the comparison that you use that there is a increase of traffic or not.  How do your employees count the number of cars going through our street on an hourly/daily basis.  What is the logic that is used to define marginal and at what levels do you start with counter measures. 
I think at the heart of my question is does the municipality care? I would appreciate an honest answer as it a waste of our time to continue to come to you if the municipality does not care and is not going to take any action. Please don’t provide us with a politically correct answer that the municipality has taken many measurements. 
Once we know the municipalities intentions we can decide as a group which options we have. 
Kind Regards Tonya Tolmeijer 

Beste allemaal,

Op basis van de toevoeging marginaal heb ik enkele reacties gekregen. Ik ben er zelf niet bij geweest en kan hier niet over oordelen. De verkeersstromen gaven in ieder geval afgelopen weekend geen aanleiding om extra maatregelen te treffen.

In mijn voorgaande reactie kan de toevoeging marginaal ook achterwege worden gelaten.

Fijn weekend.

Groeten Francis

AD Delft: Toch praten over vorming grote stadspartij

AD Delft 15 mei 2020

Door Peter van de Stadt

Stadsbelangen Delft heeft het initiatief genomen om de fusiebesprekingen om tot één grote stadspartij te komen te hervatten. Het plan kwam stil te liggen vanwege felle interne ruzies binnen de partij van de beoogde fusiepartner: Onafhankelijk Delft. 

Lees verder op het AD Delft

Stadsbelangen : Herstarten besprekingen die kunnen leiden tot de vorming van een nieuwe stadspartij

PERSBERICHT

Delft, 14 mei 2020


Betreft: herstarten besprekingen die kunnen leiden tot de vorming van een nieuwe stadspartij

Na het mislukken van de fusiebesprekingen tussen Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft is er binnen de gemeenteraad een nieuwe situatie ontstaan aan de kant van Onafhankelijk Delft. Drie gemeenteraadsleden, die zich uitspraken voor een fusie met Stadsbelangen Delft, zijn uit de fractie van Onafhankelijk Delft gestapt en vormen nu de groep Stoelinga in de gemeenteraad.

Op basis hiervan hebben bestuur en fractie van de politieke groepering Stadsbelangen Delft in een gezamenlijke vergadering de nieuwe situatie besproken. Binnen bestuur en fractie blijft de wens bestaan om te komen tot een nieuwe grote stadspartij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 met als doel: Door realisatie van één stadspartij een positie verwerven, die mogelijkheden biedt om de grootste partij van Delft te worden en daardoor een leidende rol te kunnen vervullen bij toekomstige coalitievorming.


Op basis van genoemde wens hebben bestuur en fractie Aad Meuleman gevraagd om namens Stadsbelangen Delft in gesprek te gaan met de groep Stoelinga om te onderzoeken hoe een toekomstige samenwerking tussen Stadsbelangen Delft en de groep Stoelinga kan leiden tot de vorming van één nieuwe stadspartij. Aad Meuleman heeft zich hiertoe bereid verklaard.


Bestuur en fractie politieke groepering Stadsbelangen Delft Hans Haakman / voorzitter bestuur Bram Stoop / fractievoorzitter


Note voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Aad Meuleman,

Marja van Bijsterveldt was bijna tien jaar verpleegster

Bron Telegraaf bijlage 12 mei 2020 Groet aan onze zorghelden

Bron Telegraaf bijlage 12 mei 2020 Groet aan onze zorghelden

Omroepwest: Martin Stoelinga weg bij Onafhankelijk Delft, ‘verder als Groep Stoelinga’

Martin Stoelinga met zijn fractie

DELFT – Martin Stoelinga is uit de fractie van Onafhankelijk Delft gestapt.

Samen met fractiegenoten Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben gaat het raadslid door in de nieuwe partij: Groep Stoelinga.

Lees verder bij OmroepWest

Nieuwsbrief griffie week 20 – mei 2020 met o.a. Provincie met coronamaatregel voor lokale journalistiek

Zuid-Holland gaat 332.000 euro inzetten als ‘coronamaatregel’ om de lokale media te ondersteunen.

Het geld was al bedoeld om de lokale én regionale journalistiek op verschillende manieren te ondersteunen, maar de provincie heeft besloten om er een noodmaatregel voor lokale journalistiek van te maken. Lees verder in de Nieuwsbrief

Videoboodschap aan alle Delftenaren van fractievoorzitter Martin Stoelinga van Hart voor Delft

DelftopZondag: Stoelinga, Grobben en De Wit samen verder

Delft op Zondag zo 10 mei 2020, door Cheyenne Toetenel

DELFT – Dat Martin Stoelinga zich heeft teruggetrokken uit Onafhankelijk Delft, zal voor velen bekend zijn. Samen met Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben vervolgt hij zijn politieke loopbaan als Groep Stoelinga, met de ondertitel ‘Hart voor Delft’.

“Vanwege de opeenvolgende gebeurtenissen van de afgelopen tijd, heb ik besloten om samen met Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben met onmiddellijke ingang de fractie Onafhankelijk Delft te verlaten. Ik zal vooralsnog als zelfstandig raadslid met de leden Sylvia Grobben en Jan Peter de Wit verder gaan, voorlopig onder de naam Groep Stoelinga”, aldus Stoelinga. Door de afsplitsing houdt Onafhankelijk Delft met de raadsleden Jolanda Gaal en Liedewei Timmermans twee zetels over in de raad.

Spijtig
Stoelinga laat weten het spijtig te vinden dat het zo is verlopen. “Jolanda Gaal was toch echt wel mijn maatje, dus de gebeurtenissen komen hard bij mij aan. Dat zij zich na al die tijd vorige maand alsnog afzette tegen de fusie is er pas echt een breuk binnen Onafhankelijk Delft ontstaan. Dit is een diepe deuk in mijn politieke loopbaan, maar het is zoals het is. In ieder geval vind ik dat de dames geen slim besluit hebben genomen.” Wat Stoelinga ook erg dwarszit, is dat hij de naam Onafhankelijk Delft nu kwijt is. “Het voelt alsof deze naam is gekaapt, terwijl ik daar persoonlijk zo aan verbonden ben.”

Fusie
Met de afsplitsing wil Groep Stoelinga de geplande fusie met Stadsbelangen Delft weer oppakken. “Het lange en zorgvuldige fusietraject, die Theodor van der Lans in opdracht van Onafhankelijk Delft en Aad Meuleman namens Stadsbelangen Delft hebben doorlopen wordt nu weer opgepakt. Zij gaan verder waar zij gebleven zijn en zetten zich in voor de vorming van één grote stadspartij, zoals het vanaf het begin bedoeld was.

Die fusie is mijn droom heb ik meermaals al laten weten, dus ik ben hier erg gelukkig mee. Natuurlijk had ik het liever anders gezien en is dit niet de ideale situatie, maar ik ben blij dat alles toch doorgaat.

Wij gaan verder met de lijn die we al eerder hebben ingezet.” Stoelinga hoopt met de grote stadspartij echt wat te kunnen gaan betekenen voor Delft. “Want dat constante linkse bestuur is funest voor de stad.” Het programma van beide partijen zal na de fusie vrijwel hetzelfde blijven volgens Stoelinga. “Natuurlijk moeten beide partijen hier en daar wat water bij de wijn doen, maar onze kernpunten zijn hetzelfde.

Zowel de kiezers van Onafhankelijk Delft als Stadsbelangen Delft moeten zich dus goed kunnen vinden in het programma dat wij gezamenlijk zullen opstellen.”

Cheyenne Toetenel

Gasthuislaan geteisterd door sluipverkeer als gevolg van afgesloten Kruithuisbrug richting Pijnacker

Gasthuislaan zaterdag met doorlopende file van sluipverkeer.

De Kruithuisbrug in Delft krijgt een nieuwe toplaag. Tijdens de werkzaamheden is de brug in één rijrichting afgesloten voor verkeer.

In de weekenden van 8 tot en met 11 mei en 15 tot en met 18 mei wordt gewerkt aan de Kruithuisbrug in Delft. Tijdens deze werkzaamheden wordt de toplaag van de brug vervangen. Hierbij zal de weg in één rijrichting afgesloten zijn voor verkeer. Bron N470: werkzaamheden Kruithuisbrug

Bewoonster Sonja Sint werd dit weekend weer eens onaangenaam verrast door de enorme stroom auto’s over de Gasthuislaan.

Op haar twitter schrijft @SintSonja :

Wethouder belooft een “ kort lijntje” voor communicatie. Vandaag enorm veel verkeer. Wat blijkt: AL HET VERKEER VAN DE KRUITHUISWEG WORDT LANGS DE GASTHUISLAAN GELEID. Maar een mailtje met 2 zinnetjes om de bewoners te waarschuwen is teveel moeite voor deze ambtenaar. @Mar10aH

Ach en deze hele file wordt willens en wetens langs de gasthuislaan gestuurd. Maar geen woord van info aan de bewoners van de ambtenaren van deze wethouder. Laat bewoners maar gewoon barsten is het credo. @Mar10aH#raad015@nauman

Voorhofdreef zaterdag 9 mei 2020

Op de Voorhofdreef begon de file al. Auto rijden via de Westlandseweg, Gasthuislaan, Koepoortbrug en Oostsingel weer richting A13.

Bewoner Hans de Lange schrijft :

ah, is dat de oorzaak van die indrukwekkende stroom proleten, patjepeeërs en penoze die al de hele dag in carnavaleske optocht over de Oranje Plantage trekt? Bijzonder. Zijn allemaal met dringende noodzaak op weg in hun 4-wielig blik. Helden van de intelligente lock down!
Kan het directe communicatielijntje ook melden waarom de bussen nu nog niet over het nieuwe brugje rijden? (en geen coronasmoes aub). Wanneer zijn we eindelijk verlost van deze ellende?
Goed weekend allen! Groet, Hans

D66 wethouder Martina Huijsmans en haar Omgevingsmanager Francis Nauman vinden het allemaal prima dat de Gasthuislaan in onze historische binnenstad  met de status van  “beschermd stadsgezicht” nu zelfs als drukke sluiproute van de Kruithuisweg gebruikt wordt.

Jan Peter de Wit