Commissie Behoud Stadsschoon: Van wie is straks de openbare ruimte? Uitbreiding terrassen

Delfia Batavorum, Peter Jonquière als voorzitter van de Commissie Behoud Stadsschoon

beste raadsleden, wethouders, burgemeester,

Naar aanleiding van de voornemens m.b.t. de mogelijke uitbreiding in coronatijd van terrassen in met name de binnenstad, opgenomen in de B&W brief van 13 mei j.l. (“Update Coronavirus: vooruitbliknaar 1 juni”) kan ik niet nalaten bijgaand artikel “Van wie is straks de openbare ruimte?” uit het Parool van 16 mei toe te zenden, waarin ik een paar m.i. ook voor de Delftse discussie uiterst relevant passages met geel heb gemarkeerd.

Hoop dat het van nut kan zijn bij de komende discussie- en besluitvorming

Met vriendelijke groet, Peter Jonquière / CBS Delfia Batavorum

Gasthuislaan wil verbodsbord tractoren

Van Henk Jansma

Aan omgevingsmanager Francis Nauman

In navolging op het bericht van Sonja uit ik ook mijn zorgen over de communicatie met de gemeente Delft via de omgevingsmanager, daar ik al enige weken geleden met andere bewoners gepleit heb voor een verbodsbord op tractoren op de Gasthuislaan, daar deze alleen al qua eigen gewicht de formele 3,5 ton ruimschoots overschrijden en derhalve in de categorie van vrachtauto’s vallen.

In dat verband valt het niet uit te leggen, dat vrachtauto’s dus niet over de Gasthuislaan mogen rijden en tractoren met vaak een eigen gewicht van meer dan 10 ton (!) wel !

Dus ja, daar zou ik nu graag ook eens antwoord op willen hebben.

Henk Jansma

Antwoord van omgevingsmanager Francis Nauman

### Deze vraag staat uit bij mijn collega’s ik kom hier op een later moment op terug.

Delft op Zondag: Onafhankelijk Delft gekaapt

Zondag 17 mei 2020 Jaargang 28 I nummer 20 Oplage 83.500

Onafhankelijk Delft werd in oktober 2007 opgericht door Martin Stoelinga. Hij deed dit onder zeer moeilijke omstandigheden. In die tijd speelde namelijk de gondelaffaire. Op 24 september 2007 had de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald dat Martin Stoelinga op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per overtreding per dag zelfs niet meer mocht suggereren dat oud-wethouder Baljé (VVD) corrupt was.

De studentenpartij STIP was tijdens de gondelaffaire het meest tegen Martin Stoelinga. STIP is namelijk tegen vrijheid van meningsuiting en STIP neemt het niet zo nauw met de integriteit van het bestuur. Martin Stoelinga werd op 10 februari 2009 veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 55.000 euro aan oud-wethouder Baljé wegens het verbeuren van dwangsommen. Dit werd toen door de studenten van STIP gevierd. Het is daarom goed te begrijpen dat Martin Stoelinga niet gaat staan bij de installatie van de gemeenteraadsleden van STIP.

Liedewei Timmermans gaat wel staan en feliciteren. Liedewei Timmermans doet dit terwijl zij haar raadszetel volledig aan Martin Stoelinga heeft te danken. Zelf kreeg zij bij de gemeenteraadsverkiezingen maar 40 stemmen. Dat is niet veel voor iemand die in Delft is opgegroeid.

Nu heeft Liedewei Timmermans samen met haar moeder ook nog eens de naam Onafhankelijk Delft van Martin Stoelinga gekaapt. Dat is kiezersbedrog. Onafhankelijk Delft is de partij van Martin Stoelinga persoonlijk en van niemand anders. Wie zo onverantwoordelijk omgaat met het mandaat van de kiezers als Liedewei Timmermans helpt de democratie naar de knoppen.

Gijs Peperzak, Delft

Gasthuislaan afgelopen weekend maar marginale verkeerstoename zegt omgevingsmanager

zaterdag 9 mei

Beste allemaal,

De werkzaamheden van afgelopen en aankomend weekend zijn geplande werkzaamheden door de Provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft hierover niet veel gecommuniceerd, dit was ook de reden dat wij aanvullend via onderstaande kanalen de bewoners van Delft hebben geïnformeerd:

De inschatting was dat de afsluiting van afgelopen weekend met bijbehorende omleidingsroute (geen verwijzing door de Gasthuislaan) geen reden was om extra maatregelen in de Gasthuislaan door te voeren.

Collega’s zijn afgelopen weekend op diverse locaties ter plaatse geweest, ook op de Gasthuislaan. Zij konden bevestigen dat deze inschatting goed is geweest. Er was een marginale toename van verkeer maar dit gaf geen aanleiding voor aanvullende maatregelen.

Aankomend weekend wordt de andere richting afgesloten (komende vanaf de A13), wij verwachten dan wel een grotere toename van het verkeer door de Gasthuislaan. Dit omdat het verkeer vanaf de A13 bij de eerste afslag van de Kruithuisweg wordt geleid. Dit is ook de reden dat we maatregelen gaan treffen op de wegen die naar de Gasthuislaan leiden.

Ten aanzien van het betrekken van de commissie Commissie Behoud Stadsschoon in de herinrichting van de Gasthuislaan is de conclusie van mevrouw Sint niet correct. Wij bepalen dit pas nadat het voorlopig ontwerp (en de consequenties op het openbare gebied) gereed is.

Ik ga ervan uit hiermee een ieder in voldoende mate te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Francis Nauman (Omgevingsmanager)


Beste Francis,   Dankje voor je mail.

Vervelend dat de provincie niet veel heeft gecommuniceerd over de werkzaamheden.  

Ik wil echter aangeven dat er wél een forse toename was van verkeer op de Gasthuislaan afgelopen weekeinde. Dit was absoluut niet marginaal. De gehele dag niet. Ik heb niet voor niets een noodkreet doen uitgaan vorig weekend.   Fijn dat jullie dit weekeinde maatregelen gaan treffen!   Hartelijke groet en goed weekeinde,   Dineke

Een marginale toename? Serieus? Kom op zeg!
Gr. Michèle

Dag Francis,

Dank voor de reactie.

Echter ik vraag mij af in welk universum jouw collega’s leven, maar de verkeersstromen waren absoluut niet marginaal!

Dit werd ook nog eens bevestigd door een op de Kruisstraat aanwezige agent van de Nationale Politie die , wegens een incident met een vrouw die onwel werd, daar ter plaatse aanwezig was.

Moet er dan toch eerst een electronische teller geïnstalleerd worden, opdat er op zuivere wijze kan worden vastgesteld , dat deze verkeersstromen absoluut ontoelaatbaar zijn ?

Je kon tenslotte over de daken van de auto’s lopen, om van west naar oost op de Gasthuislaan te gaan.

Groet, Henk Jansma

Dear Francis 
I apologize my written Dutch is not great so therefore I will write this in English. 
We live on the Gasthuislaan, your employees come by once in awhile to check. 
What is the comparison that you use that there is a increase of traffic or not.  How do your employees count the number of cars going through our street on an hourly/daily basis.  What is the logic that is used to define marginal and at what levels do you start with counter measures. 
I think at the heart of my question is does the municipality care? I would appreciate an honest answer as it a waste of our time to continue to come to you if the municipality does not care and is not going to take any action. Please don’t provide us with a politically correct answer that the municipality has taken many measurements. 
Once we know the municipalities intentions we can decide as a group which options we have. 
Kind Regards Tonya Tolmeijer 

Beste allemaal,

Op basis van de toevoeging marginaal heb ik enkele reacties gekregen. Ik ben er zelf niet bij geweest en kan hier niet over oordelen. De verkeersstromen gaven in ieder geval afgelopen weekend geen aanleiding om extra maatregelen te treffen.

In mijn voorgaande reactie kan de toevoeging marginaal ook achterwege worden gelaten.

Fijn weekend.

Groeten Francis

AD Delft: Toch praten over vorming grote stadspartij

AD Delft 15 mei 2020

Door Peter van de Stadt

Stadsbelangen Delft heeft het initiatief genomen om de fusiebesprekingen om tot één grote stadspartij te komen te hervatten. Het plan kwam stil te liggen vanwege felle interne ruzies binnen de partij van de beoogde fusiepartner: Onafhankelijk Delft. 

Lees verder op het AD Delft

Stadsbelangen : Herstarten besprekingen die kunnen leiden tot de vorming van een nieuwe stadspartij

PERSBERICHT

Delft, 14 mei 2020


Betreft: herstarten besprekingen die kunnen leiden tot de vorming van een nieuwe stadspartij

Na het mislukken van de fusiebesprekingen tussen Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft is er binnen de gemeenteraad een nieuwe situatie ontstaan aan de kant van Onafhankelijk Delft. Drie gemeenteraadsleden, die zich uitspraken voor een fusie met Stadsbelangen Delft, zijn uit de fractie van Onafhankelijk Delft gestapt en vormen nu de groep Stoelinga in de gemeenteraad.

Op basis hiervan hebben bestuur en fractie van de politieke groepering Stadsbelangen Delft in een gezamenlijke vergadering de nieuwe situatie besproken. Binnen bestuur en fractie blijft de wens bestaan om te komen tot een nieuwe grote stadspartij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 met als doel: Door realisatie van één stadspartij een positie verwerven, die mogelijkheden biedt om de grootste partij van Delft te worden en daardoor een leidende rol te kunnen vervullen bij toekomstige coalitievorming.


Op basis van genoemde wens hebben bestuur en fractie Aad Meuleman gevraagd om namens Stadsbelangen Delft in gesprek te gaan met de groep Stoelinga om te onderzoeken hoe een toekomstige samenwerking tussen Stadsbelangen Delft en de groep Stoelinga kan leiden tot de vorming van één nieuwe stadspartij. Aad Meuleman heeft zich hiertoe bereid verklaard.


Bestuur en fractie politieke groepering Stadsbelangen Delft Hans Haakman / voorzitter bestuur Bram Stoop / fractievoorzitter


Note voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Aad Meuleman,

Marja van Bijsterveldt was bijna tien jaar verpleegster

Bron Telegraaf bijlage 12 mei 2020 Groet aan onze zorghelden

Bron Telegraaf bijlage 12 mei 2020 Groet aan onze zorghelden

Omroepwest: Martin Stoelinga weg bij Onafhankelijk Delft, ‘verder als Groep Stoelinga’

Martin Stoelinga met zijn fractie

DELFT – Martin Stoelinga is uit de fractie van Onafhankelijk Delft gestapt.

Samen met fractiegenoten Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben gaat het raadslid door in de nieuwe partij: Groep Stoelinga.

Lees verder bij OmroepWest

Nieuwsbrief griffie week 20 – mei 2020 met o.a. Provincie met coronamaatregel voor lokale journalistiek

Zuid-Holland gaat 332.000 euro inzetten als ‘coronamaatregel’ om de lokale media te ondersteunen.

Het geld was al bedoeld om de lokale én regionale journalistiek op verschillende manieren te ondersteunen, maar de provincie heeft besloten om er een noodmaatregel voor lokale journalistiek van te maken. Lees verder in de Nieuwsbrief

Videoboodschap aan alle Delftenaren van fractievoorzitter Martin Stoelinga van Hart voor Delft