Category: Curatele Provincie

Telegraaf Haagland: Kritiek op de miljoenentekorten in Delft

Bron Telegraaf Haagland 14 januari 2021 enkel selectie Hart voor Delft deel. Van onze correspondent DELFT Delft staat opnieuw onder verscherpt financieel toezicht van de provincie vanwege een tekort van 6,5 miljoen euro in de begroting. Eerder gebeurde hetzelfde toen de prinsenstad tientallen miljoenen euro’s verloor met het Spoorzonedebacle en ternauwernood kon voorkomen dat Delft …

Continue reading

GroenLinks wethouder Brandligt de domste van heel Zuid-holland

Het is weer tijd voor Ranglijstjes 2020. De prijs van de Domste Delftse bestuurder gaat dit jaar afgetekend naar GroenLinks wethouder Stephan Brandligt. Van de 52 gemeenten in Zuid-Holland werd enkel de gemeente Delft onder curatele van de Provincie gezet. Zie persbericht. De commissaris van de Koning Jaap Smit & en Gedeputeerde Staten gaan nu …

Continue reading

GroenLinks wethouder Brandligt verzweeg aankondiging preventief toezicht Provincie Zuid Holland

Volgens de Brief die de Provincie Zuid Holland op 17 december aan Delft stuurde wist GroenLinks wethouder Brandligt al op 18 november al dat Delft onder financiële curatele geplaatst zou worden. Dit is achterhouden van politiek relevante informatie. Op 3 december is er nog een commissie Economie, Financiën en Bestuur geweest. Daar had Brandligt dit …

Continue reading

Per 1 januari 2021 staat Delft onder preventief verscherpt toezicht van de Provincie Zuid Holland

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt (financiën) heeft gegokt en verloren. De Provincie Zuid Holland zet Delft onder financiële curatele. Onderstaande brief is enkel aan fractievoorzitters gestuurd. Veel te laat. Wij weten als gewone gemeenteraadsleden van niks. De brief die de provincie Zuid Holland aan de gemeente Delft hierover gestuurd heeft is zogenaamd zoek. Die hebben we …

Continue reading

Delftse Post: Verzet tegen begrotingstekort

Bron Delftse Post 25 november 2020 Door Marcel de Jong De stadspartijen Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft zijn zeer kritisch over het tekort van 6,5 miljoen euro op de gemeentebegroting. Ze hebben een brief naar het provinciebestuur geschreven waarin ze het Delftse college ‘onbehoorlijk bestuur’ verwijten. Delft – Het tekort wordt volgens wethouder Stephan Brandligt veroorzaakt …

Continue reading

Brandbrief aan de Provincie Zuid Holland over opzettelijk Begrotingstekort

Aan Gedeputeerde StatenAfdeling Bestuur Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht Kenmerk PZH-2020-753894377 Datum 19 november 2020 Delft Geachte drs. Marije L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot, De meerderheid van de gemeenteraad van Delft heeft op 5 november de Begroting 2021 – 2024 vastgesteld. Deze begroting is niet sluitend en kent een tekort van 6,5 miljoen euro voor 2021. Maar …

Continue reading

AD Delft: ‘Mooie begroting’ is volgens oppositie een ‘mega-afgang’

AD Delft Door Carel van der Velden Voor het eerst in de geschiedenis digitaal te zien, maar: ‘We denken dat provincie deze begroting zal afkeuren’ Kijkers moeten rekening houden met haperende verbindingen, scheef hangende camera’s, bevriezend beeld en microfoons die af toe niet werken. Welkom bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Delft, die vanavond voor …

Continue reading