Author's posts

In Intentieovereenkomst Musical Willem van Oranje was alles al geregeld zonder gemeenteraad

In oktober 2019 zag alles er zonder Corona nog geweldig uit voor de Musical Willem van Oranje. Volgens het oorspronkelijke tijdplan zou de musical WvO al in maart 2021 draaien. Op dit moment is dat gewijzigd in maart 2022. In onderstaande Intentieovereenkomst is sprake van wat verschillen met het huidige voorstel van Stip wethouder Vollebregt. …

Continue reading

Begroting 2021 nu met lastenverlaging voor Delftse Horeca en ondernemers

Mooi onze motie Ondersteuning Delftse Horeca is donderdag 5 november unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Dat betekent toch per jaar een kostenbesparing van €400.000 tezamen. Geen precario op terrassen en geen reclamebelasting voor alle Delftse bedrijven. Samen is dat €800.000 in twee jaar. Het toeval wilde dat de aanslagen 2019 in 2020 verlaat waren en …

Continue reading

AD Delft: ‘Mooie begroting’ is volgens oppositie een ‘mega-afgang’

AD Delft Door Carel van der Velden Voor het eerst in de geschiedenis digitaal te zien, maar: ‘We denken dat provincie deze begroting zal afkeuren’ Kijkers moeten rekening houden met haperende verbindingen, scheef hangende camera’s, bevriezend beeld en microfoons die af toe niet werken. Welkom bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Delft, die vanavond voor …

Continue reading

In de Telegraaf: ‘Stel musical Van Oranje uit’

Telegraaf Haalanden van 5 november 2020 DELFT De komst van de langlopende musical Willem van Oranje naar Delft is nog geen uitgemaakte zaak, nu een deel van de gemeenteraad twijfelt over de haalbaarheid in deze coronatijd. Het is de bedoeling dat de prinsenstad in totaal 1 miljoen euro gaat steken in de megavoorstelling van producenten …

Continue reading

Bouw theater Willem van Oranje al begonnen voordat Raad besluit heeft genomen

Aan de Heertjeslaan in Technopolis is de bouw van het theater voor de Musical Willem van Oranje al begonnen. En dat terwijl de gemeenteraad pas aanstaande 19 november een besluit gaat nemen om hier een budget voor beschikbaar te stellen. In het stuk van Stip wethouder Bas Vollebregt dat in de commissie EFB vergadering van …

Continue reading

“Klein” risico van 7,2 miljoen Remu claim op opbrengst Eneco aandelen verzwegen

Vraag: Ik lees in de Programma Begroting 2021-2024 dat Delft €99.385.000 voor de Eneco aandelen op de rekening gestort heeft gekregen. Is dit het definitieve eindbedrag? of zijn er mogelijk nog resterende claims van koper Mitsubishi mogelijk? Brandligt: Zoals staat aangegeven in de stukken die bij de raadsvergadering van 30-01-2020 (zie bijlage op blz 41 …

Continue reading

Stel beslissing Musical Willem van Oranje door Corona half jaar uit

Stip wethouder Bas Vollebregt wil dat Delft zich nu al vastlegt om in totaal circa € 1.065.000,- over vijf jaar bij te dragen aan de musical Willem van Oranje. De totale kosten voortvloeiend uit de business case zijn per jaar € 213.000,-. Dit jaar al €75.000. Dat geld is voornamelijk voor het bouwrijp maken van …

Continue reading

Jaarverslag 2019 Grotius College geeft treurig beeld

Het Jaarverslag 2019 van het Grotius College geeft een treurig beeld hoe slecht de scholengemeenschap bestuurd werd door voormalig directeur W.A van den Bosch (bestuurder). Zie ook Ondergang van het Grotius College door fraude, malversaties en nepotisme van 11 oktober Eigenlijk was er alles niet op orde op deze Openbare Scolengemeenschap. Medezeggenschapraad en Raad van …

Continue reading

Delft Aardgasvrije GroenLinkse proeftuin Buitenhof weer gepasseerd door D66 Minister Ollongren

En weer is GroenLinks wethouder Stephan Brandligt gepasseerd door D66 minister Kasja Ollongren (zie brief onder). Delft zit niet bij de 2e ronde proeftuinen Aardgasvrije wijken. We delen dus niet mee in de 100 miljoen die hiervoor beschikbaar is gesteld. Nu mag Delft mee gaan doen in de herkansing van de derde ronde in 2021. …

Continue reading

Jaarwisseling: Vuurwerkverbod, Jeugd “van de straat houden” en vuurwerkshows

De Veiligheidsregio Haaglanden van 7 gemeenten is bestuurlijk nog steeds de baas in Delft wat betreft Corona en openbare orde. Dat is nu onder leiding van de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Enige wat we als gemeenteraad hier van door krijgen is als er een nieuwe noodverordening is. Maar er is meer…voor wie zoekt…. Op …

Continue reading