Author's posts

Tegen de dure en misplaatste ‘Vleermuis’ Stationskap Delft Campus

Groep Stoelinga / Hart voor Delft zit niet te wachten op een Vleermuis stationskap bij het Station Delft Zuid. O, het is Delft Campus geworden omdat de studenten het hier voor het zeggen lijken te hebben. Dit Batman Stationsdak roept bij ons enkel zeer negatieve emoties op daar volgens de Chinezen de huidige Covid-19 virus …

Continue reading

Met Drones kan Van Bijsterveldt nog wat van Aboutaleb leren

Hieronder de email wisseling die ik met Stip raadslid Marcel Harinck had over de door ons gewenste Drone Show met Oud & Nieuw 2020 in Delft. ——– Doorgestuurd bericht ——– Onderwerp: Re: Fwd: Technische Vragen Droneshow Vergelijking Rotterdam Delft Datum: Sun, 24 May 2020 15:04:32 +0200 Van: Marcel Harinck <m.p.harinck@stipdelft.nl> Aan: jp de wit <jpdewit@ziggo.nl> …

Continue reading

Motie ‘Quick Scan varianten om sluiproute Gasthuislaan te stoppen’

motie Gasthuislaan ter behandeling op de Gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020, ingediend door Groep Stoelinga, Stadsbelangen Delft en ChristenUnie Delft

Nieuwsbrief griffie week 22 – mei 2020 Meer illegaliteit door legalisering sekswerk

https://www.groepstoelinga.nl/wp-content/uploads/2020/05/nieuwsbrief_griffie_week_22_2020.pdf In de gemeente Delft bijvoorbeeld bestaat niet één legaal prostitutiebedrijf. Maar op twee grote sekswebsites vonden de onderzoekers van Investico wel bijna 120 adverteerders gemiddeld per dag die vanuit Delft hun diensten aanbieden. (bron Binnenlands Bestuur)

Vragen over massaal schenden corona maatregelen bij herdenking Delftse Studenten Corps Surfers

Wat technische vragen voor de aanstaande donderdag de Corona bespreking aan burgemeester Marja Van Bijsterveldt  Was voor deze herdenkingsbijeenkomst zaterdag (Zie HIER op Regio15.nl) een vergunning aangevraagd c.q. verleend? Zo nee waarom niet? Zo ja kan ik een kopie krijgen van de verleende vergunning inclusief voorwaarden? Omstanders hebben gezien dat er Politie aanwezig was? Waarom …

Continue reading

Aanvullende vragen naar aanleiding brief evaluatie jaarwisseling 2019-2020

Aanvullende vragen naar aanleiding brief evaluatie jaarwisseling 2019-2020 Stadsbelangen Delft en groep Stoelinga hebben de Evaluatie jaarwisseling 2019-2020 gelezen en hebben aantal vragen hierover. Om uitgebreide discussie in commissie te voorkomen hebben we gekozen het op deze manier te doen. 1. Aangegeven wordt dat de hulpdiensten een drukke jaarwisseling achter de rug hebben, en dan …

Continue reading

Nieuwsbrief griffie week 21 – mei 2020 met o.a. Corporaties willen Vestia-bezit overnemen

Lees https://www.groepstoelinga.nl/wp-content/uploads/2020/05/nieuwsbrief_griffie_week_21_2020.pdf

Commissie Behoud Stadsschoon: Van wie is straks de openbare ruimte? Uitbreiding terrassen

beste raadsleden, wethouders, burgemeester, Naar aanleiding van de voornemens m.b.t. de mogelijke uitbreiding in coronatijd van terrassen in met name de binnenstad, opgenomen in de B&W brief van 13 mei j.l. (“Update Coronavirus: vooruitbliknaar 1 juni”) kan ik niet nalaten bijgaand artikel “Van wie is straks de openbare ruimte?” uit het Parool van 16 mei …

Continue reading

Gasthuislaan wil verbodsbord tractoren

Van Henk Jansma Aan omgevingsmanager Francis Nauman In navolging op het bericht van Sonja uit ik ook mijn zorgen over de communicatie met de gemeente Delft via de omgevingsmanager, daar ik al enige weken geleden met andere bewoners gepleit heb voor een verbodsbord op tractoren op de Gasthuislaan, daar deze alleen al qua eigen gewicht …

Continue reading

Delft op Zondag: Onafhankelijk Delft gekaapt

Zondag 17 mei 2020 Jaargang 28 I nummer 20 Oplage 83.500 Onafhankelijk Delft werd in oktober 2007 opgericht door Martin Stoelinga. Hij deed dit onder zeer moeilijke omstandigheden. In die tijd speelde namelijk de gondelaffaire. Op 24 september 2007 had de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald dat Martin Stoelinga op straffe van een dwangsom van …

Continue reading