Author's posts

Delftse oplichter Sjoerd Slager ook in stichting met Machiel de Graaf (PVV)

In de recente uitzending Haagse Bijbaantjes van Zembla op 12 november 2020 komt Sjoerd Slager in beeld in relatie met Machiel de Graaf van de PVV. Banenrijger https://nl.wikipedia.org/wiki/Machiel_de_Graaf De PVV’er was even vergeten dat hij samen met Sjoerd S. in een stichting zat Meet the expert Clinics. Ook toevallig de stichting waar Delftenaar José van …

Continue reading

Samenwerkingsovereenkomst uit 2009 tussen Gemeente en oplichter Sjoerd S. van DBS belastingsadviseurs bv roept nieuwe vragen op

Stukje verleden hoe José van Schaik die toen een bijstandsuitkering ontving van de gemeente Delft. Door toedoen van Sjoerd Slager van DBS belastingadviseurs bv werd een erfenis van 170.000 euro haar op zeer listige wijze onttroggeld. Het college van B&W ontkende tot nu toe er wat mee te maken te hebben gehad. Maar onderstaande Samenwerkingsovereenkomst …

Continue reading

6,1 miljoen voor aansluiting op risicovol TU-Delft aardwarmte project

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt zet de gemeente raad weer eens op het allerlaatste moment voor het blok. Er moet namelijk snel besloten worden dat de gemeente Delft even 6,1 miljoen euro toezegt aan het Aardwarmte onderzoeksproject van de TU Delft. De TU Delft wil aardwarmte gaan gebruiken voor het verwarmen van al haar oude gedateerde …

Continue reading

Delftse Post: Verzet tegen begrotingstekort

Bron Delftse Post 25 november 2020 Door Marcel de Jong De stadspartijen Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft zijn zeer kritisch over het tekort van 6,5 miljoen euro op de gemeentebegroting. Ze hebben een brief naar het provinciebestuur geschreven waarin ze het Delftse college ‘onbehoorlijk bestuur’ verwijten. Delft – Het tekort wordt volgens wethouder Stephan Brandligt veroorzaakt …

Continue reading

Brandbrief aan de Provincie Zuid Holland over opzettelijk Begrotingstekort

Aan Gedeputeerde StatenAfdeling Bestuur Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht Kenmerk PZH-2020-753894377 Datum 19 november 2020 Delft Geachte drs. Marije L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot, De meerderheid van de gemeenteraad van Delft heeft op 5 november de Begroting 2021 – 2024 vastgesteld. Deze begroting is niet sluitend en kent een tekort van 6,5 miljoen euro voor 2021. Maar …

Continue reading

Mystery guests visits horeca aan banden gelegd

In feite zijn we geen voorstander van undercover agenten die binnen de horeca gaan controleren. Het gaat wel erg ver van de overheid om spionnen in de te zetten. Het kan ook opgevat worden als uitlokking door de gemeente van overtredingen om daarmee achteraf de horecaondernemer flink te verbaliseren. Bijvoorbeeld een BOA in burger loopt …

Continue reading

DOZ: Delft kiest massaal voor ‘Stadspartij Delft’

Bron Delft op Zondag 21 november 2020 Delft kiest massaal voor ‘Stadspartij Delft’ Het is zover: de naam van de nieuwe politieke stadspartij is bekend. Uit de vier mogelijke namen kwam ‘Stadspartij Delft’ naar voren als winnaar. De leden van beide fracties zijn verheugd met deze keuze. “Je maakt in een keer duidelijk wat je …

Continue reading

Telegraaf: ’Schending’ kerk Oranjes Ophef en verbazing over uitbreidingsplannen in Delft

Telegraaf Haaglanden door Marieke van Essen DELFT De uitbreidingsplannen voor de Nieuwe Kerk in Delft zorgen in de prinsenstad voor ophef en verbazing. De Protestantse Gemeente Delft heeft gekozen voor een moderne aanbouw in de tuin, maar volgens Hart voor Delft doet dit afbreuk aan het historische aangezicht van het veertiende-eeuwse rijkmonument. „Dit is onze …

Continue reading

Aanbouw in tuin Nieuwe Kerk is veel goedkoper dan beoogde ondergrondse kelder

De gemeenteraad werd 12 november 2020 digitaal geïnformeerd over de uitbreiding van de Nieuwe Kerk. Ik was in de veronderstelling dat die extra voorzieningen ruimte onder de grond zou komen op de plaats waar nu dat grasveld van de Kerktuin pronkt. De Protestantse Gemeente Delft (PGD) & gemeente Delft hadden alle rechtszaken gewonnen tegen archeologische …

Continue reading

Motie stel bouw van Willem van Oranje Musical Theater een half jaar uit

Motie Uitstel van een half jaar van het besluit van een investeringskrediet van €630.000 voor het  Willem van Oranje musical Theater De gemeenteraad van Delft bijeen in een digitale vergadering op 19 november 2020 Constaterende dat door de tweede golf van de Corona pandemie alle culturele instellingen momenteel gesloten zijn het toekomstige verloop van de …

Continue reading