Author's posts

Gepensioneerd Roteb directeur Voormeulen: “laat HVC gewoon met een eerlijke aanbesteding meedoen”

Mijn naam is Kees Voormeulen wonende is Rijswijk en belanghebbende als inwoner van het Avalex gebied. Ik wil nog reageren op uw vergaderingen van Delft, Rijswijk en Midden Delfland die ik digitaal heb bijgewoond met als  en onderwerp inbesteding HVC/Avalex en de overige gemeenten. De gemeenteraad van Rijswijk , hoewel nog onduidelijk vanwege een schorsing …

Continue reading

Prematuur om al nieuwe VVD wethouder te benoemen voordat de verkiezingsuitslag definitief vastgesteld is

Geachte raadsleden, Bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer staat wethouder Van der Woude op nummer 32 op de VVD-kandidatenlijst. Indien zij gekozen wordt en ontslag neemt als wethouder in Delft, dan komt de benoeming van een nieuwe wethouder in Delft aan de orde. De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt u om voor die …

Continue reading

Lokale coryfee Dick Jense schiet Avalex HVC combinatie af

Aan de leden van de gemeenteraden van Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar Rijswijk, 3 maart 2021 Edelachtbare dames en heren, Deze brief schrijf ik u op persoonlijke titel. U wordt als gemeenteraad gevraagd uw goedkeuring te geven over het afsluiten van een contract om het afval uit uw gemeente, via AVALEX, te laten verwerken bij het …

Continue reading

D66 wethouder Huijsmans trekt haar keutel in, ophalen Grofvuil blijft “gratis”

Kleine overwinning van Hart voor Delft / Stadsbelangen. Het thuis ophalen van aangemeld grofvuil blijft gratis. Gelukkig zeg. Het onzalige voorstel van D66 Wethouder Martina Huijsmans om 3 ton te bezuinigen werd zelfs door D66 fractievoorzitter Christine Bel afgeschoten. Wat een zeperd voor Huijsmans. En onderhand is wel duidelijk dat Huijsmans geen enkel politiek gevoel …

Continue reading

Stellen Second Opinion voor over heibel onder afvalverwerkingsbedrijven HVC, AVR, EEW en Attero tarieven voor Avalex

Avalex heeft bureau KplusV ingeschakeld om een rapport te schrijven over wat de beste keuze is voor verwerking van ons huishoudelijk afval dat door Avalex wordt ingezameld. In de reactie op de reactie van AfvalVerwerkingRijnmond (AVR) op rapport en brief van bureau KplusV wordt gesteld dat: “dat het duidelijk is dat de route-HVC meer dan …

Continue reading

Vestia, Woonbron, Duwo en Vidomes en huurdersraden hekelen eenzijdige opzegging convenant inzameling Grofvuil

D66 wethouder Huijsmans wordt door de grote vier woningbouwcorporaties verweten dat ze zonder overleg in een convenant vastgelegde afspraken van het twee maal per week inzamelen van grofvuil op diverse hotspots eenzijdig heeft ingetrokken. In onderstaande brief van de vier corporaties staat dat studenten grootaanbieders van grofvuil zijn bij de studentencomplexen en dit bij nacht …

Continue reading

Grofvuil zelf brengen belonen? het college antwoord

Moet je mensen die zelf hun grofvuil naar de milieustraat brengen belonen? Het is het proberen waard. Maar het college komt met de volgende antwoorden op ons alternatieve voorstel op het ophaaltarief van €25 Is ‘belonen bij brengen’ een mogelijkheid om meer inkomsten te generen en daardoor het ophaaltarief te verlagen? Antwoorden college: Belonen bij …

Continue reading

Groep Stoelinga stort volledige Fractievergoeding 2020 terug naar gemeente

Alle kleine beetjes helpen voor het Herstelplan om tot een sluitende Begroting 2021 te komen. We hebben als fractie Groep Stoelinga geen gebruik gemaakt van de Fractievergoeding 2020 die we kregen sinds 1 juni 2020. Scheel ook een hoop bijkomende tijd voor de griffie en kosten van een dure accountant die alles weer moet controleren. …

Continue reading

Omroep Delft met gemeenteraadslid (@Raad015 ) Jan Peter de Wit (@jpdewit ) in Delft Centraal over de verwerking van grofvuil en ander afval. Luister hier:

Bron 24 februari 2021 Omroep Delft

Telegraaf Haagland: Avalex zoekt een nieuwe afvalverwerker.

Noodklok over plan Avalex Van onze correspondent RIJSWIJK Inwoners krijgen de rekening gepresenteerd als Avalex het afval laat verwerken door de HuisVuilCentrale (HVC). Hiervoor waarschuwen raadsfracties in de zes aangesloten gemeenten. Zij luiden de noodklok nu blijkt dat de gemeenten vele tientallen miljoenen schuld van het overheidsbedrijf moeten overnemen en de verwerkingskosten voor het afval …

Continue reading